Integruota istorijos ir dorinio ugdymo pamoka „Jėzus Kristus – krikščionybės pradininkas“

Integruota istorijos ir dorinio ugdymo pamoka „Jėzus Kristus – krikščionybės pradininkas“

Lapkričio 9 dieną 6a klasėje vyko integruota istorijos ir dorinio ugdymo pamoka „Jėzus Kristus – krikščionybės pradininkas“, kurią vedė istorijos mokytoja Nijolė Mickeliūnienė, tikybos mokytoja Airida Čiužauskaitė ir etikos mokytoja Audronė Venckienė. Mokiniai vienu metu mokėsi apie krikščionybės atsiradimą, Jėzaus gyvenimą bei meilės ir nemeilės skirtumus. Šeštokai, atlikdami įvairias užduotis, lavino komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Komentarai išjungti.
Skip to content