Pagal
Mėnuo: 2022 spalio

SimuliaciniS žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

SimuliaciniS žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

Spalio 24 d. gimnazijos 8-IVg klasių mokinių komanda dalyvavo Goethe’s instituto parengtame tarptautiniame projekte – simuliaciniame žaidime „Klimatui neutralus miestas“, kuriame taip pat dalyvauja Indijos, Čekijos, Estijos ir Latvijos mokyklos. Žaidimą moderavo viešnia iš Goethe’s instituto projekto koordinatorė Laura Frolovaitė.

Simuliacinio žaidimo dalyviai, atstovaudami įvairioms išgalvoto miesto Fonta interesų grupėms, diskutavo apie aplinkosaugą, svarstė dažniausiai kylančias problemas ir siūlė sprendimo būdus, kaip miestą padaryti klimatui neutralų, o gyvenimą jame tvaresnį. Mokiniai turėjo ne tik diskutuoti, bet ir kartu nuspręsti, kokius geriausius sprendimus bei jų įgyvendinimo priemones pasirinkti bei už jas balsuoti. Apskritojo stalo diskusijos rezultatus žaidimo dalyviai pristatys sukurdami 3 minučių trukmės filmuką vokiečių kalba.

Projekto „Klimatui neutralus miestas“ koordinatorė Laura Frolovaitė, apibendrindama žaidimą, išsakė pastabas apie mokinių dalyvavimą renginyje, kiekvieno indėlį bei gebėjimą diskutuoti. Viešnia pasidžiaugė mokinių kultūringu elgesiu, nuoširdžiu bendravimu, pagarba vienas kitam, gebėjimu išsakyti savo bei išklausyti kito nuomonę.

Kartu su mokiniais klimatui neutralų miestą Fontą kūrė vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, IT mokytoja Rasa Antanaitienė ir biologijos mokytoja Daiva Raudytė.

Konstitucijos egzaminas

Konstitucijos egzaminas

Su Konstitucijos diena! Taip šiandien vieni kitus sveikino Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai. Minėdami svarbiausio valstybės įstatymo sukaktį 5-IVg klasių mokiniai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti Konstituciją, dalyvavo Konstitucijos egzamine. Kiekvieno piliečio pareiga – saugoti bei puoselėti konstitucines vertybes, kurios yra mūsų valstybės ir teisės pamatas.
Istorijos mokytoja Nijolė Mickeliūnienė

Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas

Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas

Spalio 24 d., minėdmi Tarptautinę klimato kaitos dieną, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos moksleiviai su mokytoja Nijole Mickeliūniene dalyvavo Nacionaliniame aplinkosaugos egzamine, kurio metu pasitikrino turimas aplinkosaugos žinias ir įgijo naujų.

Molekulės diena

Molekulės diena

Integruota chemijos ir anglų kalbos pamoka „Chemijos mokslo pasiekimai amžių sandūroje“

Šių metų spalio 21 d. vyko integruota chemijos ir anglų kalbos pamoka. Šios pamokos tikslas buvo paminėti „Molekulės dieną“, kuri švenčiama spalio 23 d.
Spalio 23-ąją nuo 6:02 val. ryto iki 18:02 val. vakaro chemikai švenčia Molekulės dieną. Ši data ir laikas buvo pasirinkti neatsitiktinai. Kaip ir visi tiksliųjų mokslų apskaičiavimai, net ir šventinės dienos, turi būti moksliškai pagrįstos, o šios šventės laikas susietas su Avogadro skaičiumi, kuris yra lygus N ₌ 6,022 ∙ 1023. Būtent laipsnis „1023“ nulėmė, kad dešimto mėnesio 23 dieną yra švenčiama Molekulės diena.
Mokiniai, dirbdami grupėse, išanalizavę chemijos mokslo raidą, paruošė pristatymus anglų kalba.
Pristatymų temos:
„Alchemija ir alchemikai. Nuo IV a (Aleksandrijoje, Egipte) iki XVII a. vid.“. Chemijos mokslo gimimo amžius. Nuo XVII a. pab. iki XIX a. vid. Chemijos mokslo pasiekimai. XIX a. pab. – XX a. A. Nobelis ir jo premijos, skiriamos chemijos srityje. XXI a. – silicio (Si) amžius.
Visi mokiniai buvo įtraukti į darbą grupėse, viešai pristatė savo kalbas. Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu, atsakingu požiūriu į pasiruošimą ir puikia anglų kalba perteikiant chemijos mokslo istorijos raidą.

Chemijos mokytoja Lina Zarambienė
Anglų kalbos mokytojos Ona Mikašauskienė ir Aušra Zongailienė

Pažintis su floristo profesija

Pažintis su floristo profesija

Spalio 21 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 3-4 pradinių klasių mokiniai, pakviesti karjeros specialistės Jolitos Šeputienės ir socialinės pedagogės Giedrės Kentrienės, dalyvavo profesinio orientavimo renginyje „Pažintis su floristo profesija“. Mokiniai atėjo pasiruošę: atsinešė gėlių, lapų, smilgų ir kitų priemonių. Su floristo profesija supažindino verslininkė, bendrų projektų organizatorė Irena Jurkūnienė. Buvo labai smagu stebėti, kaip mokiniai, padedami savo mokytojų, kruopščiai dėlioja puokštes, mokosi derinti spalvas ir įvairius augalus. Kas žino, gal po tokio renginio kažkuris mokinys užsidegs noru tapti floristu.

STEAM nuotolinės dirbtuvės

STEAM nuotolinės dirbtuvės

Gyvenime racionaliai panaudodami energijos šaltinius galime sutaupyti 10 ir daugiau proc. energijos!  Todėl svarbu suvokti energijos naudojimo  reikšmę ir  paskirtį. Šiandien mūsų gimnazijos 5 klasių mokinukai kartu su IT mokytoja Rasa Antanaitiene dalyvavo respublikinėse nuotolinėse dirbtuvėse „Įžiebk savo šviesą“, kurių metu  susipažino su elektros grandinės veikimu bei patys gamino bateriją savo namelio apšvietimui! Buvo džiugu matyti laimingus vaikus, „įžiebusius savo šviesą“. Dėkojame Steam Code Academy mokytojai Snieguolei Bagočienei už galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.

Emocinės sveikatos svarba

Emocinės sveikatos svarba

Spalio 18 d. 7b kl. valandėlės metu gimnazijos psichologas kalbėjo apie emocinės sveikatos svarbą ir būdus jai gerinti. Mokiniai įsivertino savo savijautą, sužinojo, kaip mintys veikia emocijas ir kaip mąstyti pozityviau. Buvo pristatyta internetinė svetainė www.pagalbasau.lt, kur galima įsivertinti savo emocinę sveikatą ir rasti paaugliams naudingos informacijos.

Perskaitau knygelę – džiuginu širdelę

Perskaitau knygelę – džiuginu širdelę

Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Šių metų mėnesio tema – „Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“.

Spalio 18 d. 2A klasės mokiniai su mokytoja Lina Rimkuviene buvo pakviesti į gimnazijos biblioteką. Mažųjų širdeles džiugino Prano Mašioto knygelė „Paukštelių laiškas vaikučiams“.

Trumpos istorijos vaikučius nukėlė į paukščių pasaulį – jų nuotykius ir draugystę su vaikais. Nesudėtingos užduotys padėjo mokiniams įsiminti paukštelių vardus. O su tais paukšteliais, kurie liks žiemoti, vaikai pažadėjo ne tik draugauti, bet ir jais pasirūpinti.

Garsiai skaityti būryje – puikus būdas diskusijoms ir pamąstymams apie knygų skaitymą, apie tai, kaip skaitydami galime pradžiuginti širdelę.

Tai bent moliūgas!

Tai bent moliūgas!

Nuo spalio 3 dienos gimnazijoje vyko „Tai bent moliūgo“ dirbtuvės. 5-8, I-IIg klasių mokiniams reikėjo iš įvairių medžiagų: kartono, medžio, stiklainiukų, audinių ir pan. pagaminti moliūgą. Sulaukėme net apie 50 skirtingų moliūgų, kuriuos galima pamatyti gimnazijos I aukšto foje.Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams, kurie įrodė, kad kūrybiškumui ribų nėra!

P.S. Helovino karnavalo metu bus paskelbti ir apdovanoti „Tai bent moliūgo!” autoriai.

Technologijų mokytojos Lina ir Liucija

Skip to content