Biblioteka

Biblioteka

„Knygos – minties laivai plaukiojantis laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys krovinį iš kartos į kartą“

 Bekonis

Darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis   8.00 – 17.00

Penktadienis                        8.00 – 16.00

Bibliotekos vedėja: Jovita Kubilinskienė

Algimanto Mackaus gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia  informacinę bei technine baze. Ji visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos funkcijos:

Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Bibliotekoje: komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius; gimnazijos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu, ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius; teikiama pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo planus; gimnazijos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis.

Mokyklos bibliotekos tikslai:

Dalyvauti ugdymo procese, skatinti mokinių skaitymą, įvairiais metodais populiarinti mokyklos bibliotekos fondus, teikti kitas paslaugas mokyklos bendruomenei.

 Bibliotekos struktūra:

 • Skaitykla – abonementas
 • Kompiuterinė skaitykla
 • Vadovėlių fondas

 Bibliotekos paslaugos:

 • Grožinės literatūros išdavimas
 • konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis
 • Renginių – Parodų organizavimas
 •  Informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Informavimas – konsultavimas karjeros klausimais.
 •  Interneto prieiga

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.) 
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.)
 • Vaikų literatūra 
 • Mokslo populiarinimo literatūra; 
 • CD ir skaitmeninės mokomosios programos 
 • Periodiniai leidiniai
 • Karjeros ugdymo skyrius

  Techninės informacijos-komunikacijos priemonės:

 • kompiuteriai
 • skeneris
 • spausdintuvas
 • multimedija projektorius
 • garso grotuvas

 Naudingos nuorodos:

www.tekstai.lt

www.antologija.lt

www.ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

www.skaitykle.lt

Facebook Twitter  Dalintis

Skip to content