Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS

Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Irena Masaitytė

sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienosDarbo laikasPietūs
Trečiadienis8.00– 16.3612.00 – 12.30
Ketvirtadienis8.00– 16.3612.00 – 12.30
Penktadienis8.00– 16.3612.00 – 12.30

Kontaktai
El. paštas masaityteirena@gmail.com

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla:

Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas;

Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius;

Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos saugojimo klausimais;

Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas;

Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas gimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;

Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes; informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra; skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės   pagalbos specialistais;  Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Skip to content