NMPP

NMPP

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimas

Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotis galite rasti pagal grupes – nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (toliau – PUPP), valstybinių brandos egzaminų (VBE) ir kitų. Pasirinkę norimą klasę ar dalyką, galite atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus. Taigi mokinius, norinčius įsivertinti savo pasiekimus, kviečiame apsilankyti informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA – https://beta.etestavimas.lt

Skip to content