Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narių pareigų ir funkcijų sąrašas

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos komisijojeFunkcijos(koordinuojama sritis)
1.        Donata ŠaulytėKomisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojaVGK darbo organizavimas, komunikacijos koordinavimas krizės metu
2.        Loreta KuisienėKomisijos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojaPUG ir 1-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas, komunikacijos koordinavimas krizės metu
3.        Ingrida JuciūtėKomisijos sekretorė, socialinė pedagogė5 -12 klasių mokinių socialinis ir emocinis ugdymas, socialinė-pedagoginė pagalba, mokinių lankomumo gerinimas, patyčių prevencija, prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
4.        Loreta VytuvienėKomisijos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja5-12 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas
5.        Giedrė KentrienėKomisijos narė, socialinė pedagogėPUG ir 1-4 klasių mokinių socialinis ir emocinis ugdymas, socialinė-pedagoginė pagalba, mokinių lankomumo gerinimas, patyčių prevencija, prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
6.        Audrius SavickasKomisijos narys, psichologasPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas, individualios konsultacijos, psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams, psichologinės pagalbos teikimas krizės atveju
7.        Lina GružienėKomisijos narė, logopedėSpecialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukaus ugdymo koordinavimas
8.        Renata DrukteinytėKomisijos narė, pagrindinio ugdymo mokytojo padėjėjaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
9.        Laima PaulikienėKomisijos narė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojo padėjėjaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
10.    Irena MasaitytėKomisijos narė, visuomenės sveikatos specialistėPrevencinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų įgyvendinimo koordinavimas, pirmosios medicininės pagalbos teikimas krizės metu
11.    Raimonda StalnionienėKomisijos narė, mokytojaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
12.    Virginija BartkienėKomisijos narė, mokytojaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
13.    Loreta SkvirbienėKomisijos narė, mokytojaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
Skip to content