Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA

Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys – būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.
Socialine pedagoge dirba
Ingrida Juciūtė

Darbo laikas

Savaitės dienosKontaktinis laikasPietūsNekontaktinis laikas
Pirmadienis8.00 –  10.00; 12.30 – 14.3012.00 – 12.307.00 – 8.00; 15.30 – 18.00
Antradienis8.00 –  10.00; 12.30 – 14.3012.00 – 12.307.00 – 8.00; 15.30 – 18.00
Trečiadienis8.00 –  10.00; 12.30 – 14.3012.00 – 12.307.00 – 8.00; 15.30 – 18.00
Ketvirtadienis8.00 –  10.00; 12.30 – 14.3012.00 – 12.307.00 – 8.00; 15.30 – 18.00
Penktadienis8.00 –  10.00; 12.30 – 14.3012.00 – 12.307.00 – 8.00; 15.30 – 18.00

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų,
todėl gali keistis.

Kontaktai

Mobilusis +370 633 33153
El. paštas juc.ing@gmail.com

Ką veikia socialinė pedagogė mokykloje?

   Socialinė pedagogė siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinė pedagogė dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogė:

  1. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
  3. Teikia vaikui ir jo šeimai reikalingas bendrąsias socialines paslaugas (išklausymas, emocinis palaikymas, informacijos šaltinių nurodymas, realios situacijos įvertinimas, specialist pagalbos numatymas ir t.t.)
  4. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  5. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problem sprendimo prevencines programas.
  6. kartu su mokyklos personal, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą mokykloje.
  7. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą.
Skip to content