Pažymėjimų išdavimas

Pažymėjimų išdavimas

Pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimų išdavimas

Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klases) pažymėjimai išduodami per 7 darbo dienas po mokslo metų pabaigos.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai (baigus II gimnazijos klasę) išduodami iki birželio 23 d.

Brandos atestatų išdavimas

Mokiniams įgijusiems vidurinį išsilavinimą brandos atestatai įteikiami iki einamųjų metų liepos 18 d., jei teikiama apeliacija – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus.

Pažymų apie mokymosi pasiekimus išdavimas

Pažymos apie mokymosi pasiekimus išduodamos išvykstantiems iš mokyklos mokiniams nepasibaigus mokslo metams.

Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimas

Asmuo, norėdamas gauti iš mokyklos išsilavinimo dokumentą (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ar brandos atestatas) dublikatą, gimnazijai pateikia:

• prašymą;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• įgaliojimą (jei kreipiasi asmens atstovas).

Naujai išrašytas dokumentas asmeniui išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Daugiau informacijos tel. (8 441) 56 055 , el. p. pagegiugimnazija@pagegiai.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą:

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-419.

Skip to content