Psichologas

Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologu gimnazijoje dirba
Audrius Savickas

Darbo laikas

Savaitės dienosKontaktinis laikasPietūs
Pirmadienis10.00 – 15.0012.00 -12.45
Antradienis10.00 – 15.0012.00 -12.45
Trečiadienis10.00 – 15.0012.00 -12.45
Ketvirtadienis10.00 – 15.0012.00 -12.45
Penktadienis 10.00 – 15.0012.00 -12.45

Į psichologą mokinys gali kreiptis pats, gali nukreipti mokytojas, tėvai (globėjai).

Psichologinėms konsultacijoms tėvų raštiškas sutikimas būtinas mokiniams iki 18 m.

Paslaugos nemokamos

Skip to content