Karjeros specialistas

Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
…Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba
Jolita Šeputienė

Darbo laikas

Savaitės dienosKontaktinis laikasKita veiklaPietūs
Pirmadienis7.30 – 11.3012.00 – 14.30
14.30 – 17.15
11.30 – 12.00
Antradienis7.30 – 11.3012.00 – 15.00
15.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Trečiadienis7.30 – 11.3012.00 – 15.2012.00 – 12.30
Ketvirtadienis7.30 – 11.3012.00 – 15.20
15.20 – 17.20
12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 11.3012.00 – 13.40
13.40 – 16.25
12.00 – 12.30

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų,
todėl gali keistis.

Ugdymo karjerai veiklos tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų atsakingai pasirinkti mokymosi kryptį, kelią,  darbo veiklą, padėtų mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla gimnazijoje:

  • supažindinti mokinius ir jų tėvus su gimnazijoje teikiamomis  ugdymo karjerai paslaugomis.
  • sudaryti mokiniams galimybes įvairių siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius, gebėti juos kritiškai įvertinti ir pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.
  • padėti rasti mokiniams rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlą,mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.
  • konsultuoti  mokinius  ir  jų  grupes  ugdymo karjerai  klausimais asmeniškai, per klasės valandėles  ir  pasitelkiant informacines  sistemas.
  • organizuoti profesinį  veiklinimą  vykstant į  atvirų  durų dienas, muges, ekskursijas, siūlant  susitikimus  su  studentais, įvairių profesijų, darbo sričių atstovais, „pasimatuojant profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu. 

 Kreipkitės, jeigu:

  • abejojate dėl mokymosi krypties pasirinkimo, ugdymo(si) plano sudarymo;
  • abejojate, kokį mokymosi kelią pasirinkti, siekiant pasirinktos profesijos;  
  • norite geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
  • norite geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
  • turite naujų idėjų ir pasiūlymų  ugdymo karjerai klausimais. 

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – http://www.smm.lt
Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – http://www.aikos.smm.lt
Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinis orientavimas – http://www.provyp.eu/lt/
Nacionalinis egzaminų centras – http://www.egzaminai.lt
Viskas apie studijas Lietuvoje – http://www.studijos.lt
Studijų kokybės vertinimo centras – http://www.skvc.lt
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) – http://www.mosta.lt
Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas) – http://www.euroguidance.lt
Studijų užsienyje informacijos centras – http://www.studinfo.lt
Švietimo mainų paramos fondas – http://www.smpf.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – http://www.lamabpo.lt
Lietuvos darbo birža – http://www.ldb.lt
Valstybinis studijų fondas – http://www.vsf.lt
Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje – http://www.cvonline.lt
Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai – http://www.cvbankas.lt
Darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas – http://www.manager.lt
Europass projektas – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai – http://www.europass.lt
Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas – http://ec.europa.eu/ploteus
Ekonominio švietimo sklaidos centras – http://www.essc.lt
Šiuolaikinių didaktikų centras – http://www.sdcentras.lt
Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt
Europos jaunimo portalas – http://www.eurodesk.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras – http://www.sac.smm.lt/

Skip to content