Straipsnių sąrašas

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 48

                                                                                                          

 
III g klasės
IVg klasės
 
 
PIRMADIENIS
 
1
Matematika AB
Biologija B, Fizika B, Technologijos A
2
Matematika AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Fizika A, Chemija A, Biologija B
Anglų kalba (visi lygiai)
4
Lietuvių kalba A
Istorija AB
5
Istorija AB
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. B (bern.)
6
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. (bern.)
Lietuvių k. AB
7
Technologijos A, Pasipriešinimo istorija
Lietuvių k. AB
8
Technologijos A
Politologija, Ekonomika, Ugdymas karjerai
 
 
ANTRADIENIS
 
1
Biologija A, Technologijos B,
Fizika A, Chemija AB, Fizinins ugd. (merg), Muzika B
2
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija,
Muzika B, Braižyba
Lietuvių k. A (V. Vaivadienė),
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija
3
Ekonomika, Technologijos B, Muzika B
Matematika AB
4
Fizika A, Chemija AB
Matematika AB
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Geografija AB, Informacinės technologijos P/L
6
Lietuvių kalba AB
Muzika B
7
Etika / Tikyba
Fizinis ugd. A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Ugdymas karjerai
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB,
 
 
TREČIADIENIS
 
1
Etika B, Tikyba B
Matematika AB
2
Fizika A, Chemija AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Geografija AB, Fizika A, Judėjimo džiaugsmas
Lietuvių kalba AB
4
Istorija A
Biologija A, Lietuvių k. A (L. Skvirbienė)
5
Biologija A, Fizinis ugdymas B (bern.)
Istorija A, Technologijos B
6
Lietuvių kalba AB
Fizika B, Technologijos B,
Judėjimo džiaugsmas
7
Matematika AB
Geografija AB, Biologija B, Fizinis ugdymas A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Technologijos A, Dailė AB, Psichologija
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Fizinis ugdymas A, Dailė AB, Psichologija
 
 
KETVIRTADIENIS
 
1
Geografija AB, Fizinis ugdymas A
Fizika A, Chemija AB,
2
Istorija AB
Lietuvių kalba AB
3
Informacinės technologijos B
Chemija A, Fizinis ugdymas A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Fizika A, Ugdymas karjerai
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Istorija AB,
6
Geografija A, Matematika A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
Biologija A, Braižyba,
7
Biologija B, Fizinis ugdymas A
Technologijos A, Politologija
8
Vokiečių kalba (trečiakalbiai),
Technologijos A,  Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Ugdymas karjerai
 
 
PENKTADIENIS
 
1
Matematika A, Fizinis ugdymas A
Anglų kalba (visi lygiai)
2
Lietuvių kalba AB
Informacinės technologijos B,
Fizinis ugdymas B (bern.)
3
Lietuvių kalba AB
Biologija A, Judėjimo džiaugsmas
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Matematika A
5
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Fotografija, Informacinės technologijos P/L
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Geografija AB, Fotografija
6
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Biologija A, Fizinis ugdymas A, Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
7
Fizinis ugdymas (merg.)