RENGINIAI  VASARIO  MĖNESĮ

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Diena

Vieta

Dalyviai

Atsakingi, vykdytojai

POSĖDŽIAI

1.      

Gimnazijos tarybos posėdis. Gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos įvertinimas. 2020 metų gimnazijos veiklos plano aptarimas.

02 05 14.00

Anglų k. kabinetas Nr.2

Gimnazijos tarybos nariai

Audrius Savickas

2.      

Vaiko gerovės komisijos posėdis. Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių turintiems mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius.

02 25, po 6 pamokų

pavaduotojų kabinetas

VGK nariai

Vida Šveikauskienė 

3.      

Direkcijos pasitarimas. Mokinių, atvykusių iš kitų mokyklų I pusmečio rezultatų lyginamoji analizė. Stebėtų pamokų analizė.

02 26

13.40 val

E.Bergner kabinetas

Mokytojai

Vida Šveikauskienė,  Loreta Vytuvienė

RENGINIAI

4.      

Susitikimas su bendruomenės pareigūne Rima Buinauskiene. Paskaita „ Nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Ką turi žinoti“.

02 04 10.55

Aktų salė

8a, 8b klasės

Vida Šveikauskienė, Ingrida Juciūtė

5.      

Išvyka į Respublikinio skaitmeninio konkurso „Įjunk Kalėdas“ pirmojo etapo nugalėtojų apdovanojimo renginį.

02 07

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

7b klasės mokinė Jogilė Žemaitaitytė

Rasa Antanaitienė

6.      

Projektas „Pasimatuok profesiją“.  Išvyka į Vilnių į LITEXPO Studijų mugę. Vizitas į Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadą Vilniuje (paskaita).

02 07 

Vilnius

Vyresniųjų klasių mokiniai

Ona Mikašauskienė, Renata Drukteinytė

7.      

Saugaus interneto savaitė (pagal atskirą planą)

02 10 – 02 15

 

Gimnazijos bendruomenė

Rasa Antanaitienė

8.      

Atvira technologijų pamoka „Judančių modelių konstravimas“

02 12 8.00

Technologijų kabinetas

7b klasė

Valdas Gečas

9.      

Proto mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

12 13

13.00 val.

I-IVg klasės

Audronė Venckienė, Robertas Maziliauskas

10.   

Šv. Valentino dienos paminėjimas

02 14 

Visą dieną

gimnazija

5-7, 8-IV klasių mokiniai

Mokinių taryba

11.   

Renginys „Kuriame Lietuvą kartu“, skirtas vasario 16 d. paminėti

02 14 13.00

Aktų salė

5 – IVg klasių mokiniai

K.Dargužienė, Loreta Skvirbienė, V.Vaivadienė

12.   

Mokytojų ir mokinių socialinės emocinės būsenos tyrimas gimnazijoje

02 10-14

Mokytojai, mokiniai

Audrius Savickas

13.   

Akcija „Nevėluok“

02 24 - 28

 

Mokytojai, mokiniai

Ingrida Juciūtė

14.   

Netradicinė integruota matematikos  ir informacinių technologijų pamoka „Žingsniamatis“

02 24 10 55

Aktų salė

5b klasė

Rasa Antanaitienė, Virginija Bartkienė

15.   

Projektas „Pasimatuok profesiją“.  Susitikimas su valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės specialiste (bendruomenės pareigūne) Dovile Jankauskiene. Pasieniečio profesijos pristatymas

02 25 8.50

Aktų salė

III – Ivg klasių mokiniai

Vida Šveikauskienė

16.   

Užsienio kalbų  pasiekimų lygio testai:Vokiečių kalbaAnglų kalba Rusų kalba

9 - 11 val.

02 25

02 26 

02 27

 L.Skvirbienės kab.2a E.Dargužo kab.2b K.Dargužienės k.2a E.Dargužo kab.2b K.Dargužienės k.

IIg klasių mokiniai

Vykdytojai pagal atskirą planą

17.   

Šimtadienis „Tarp žemės ir dangaus“

02 28, 17 val.

Aktų salė

IVg klasių mokiniai, gimnazijos bendruomenė

III-ių klasių mokiniai ir auklėtojai

SPORTAS

18.   

Stalo teniso varžybos „Baltojo kamuoliuko“ taurei laimėti

02 10 

Pertraukų metu 13.40

Gimnastikos salė

6 - IV klasių mokiniai

Stanislovas Balčėnas

19.   

Savivaldybės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Estafečių varžybos

02 12 13.40

Sporto salė

5-6 klasių mokiniai

Loreta Gečienė, Svetlana Musvydienė, Stanislovas Balčėnas

20.   

Vandens iššūkis. Pasaulinė vandens diena

02 25

Sporto salės siena

5,6,7. IIIg, IVg klasės

Svetlana Musvydienė, Biologijos mokytojos, Irena Masaitytrė

21.   

Aktyviųjų pertraukų organizavimas. Estafetės.

02 (antradieniais) 

Sporto salė

5 - IV klasių mokiniai

Svetlana Musvydienė

22.   

Savivaldybės mokyklų stalo teniso varžybos

02(data tikslinama)

Gimnastikos salė

 

Stanislovas Balčėnas

23.   

„Sniego angelas“. Kūrybinis darbas lauke per pamokas (kai bus sniego)

02

Gimnazijos stadionas

5,6,7. IIIg, IVg klasės

Svetlana Musvydienė 

OLIMPIADOS (mokyklinės), KONKURSAI

24.   

Konkurso „Bebras“ II etapas

02 01

Klaipėdos universitetas

 

Rasa Antanaitienė

25.   

Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas (elektroninis)

02 03 9 – 11 val.

Inform. technologijų kabinetai

5-7 klasių mokiniai

Vida Šveikauskienė

26.   

Istorija

02 12 2-3 pamoka

Istorijos kabinetas Nr.1

II – IVg klasių mokiniai

Eugenijus Dargužas, Robertas Maziliauskas, Vida Šveikauskienė

27.   

Dailė

02 28 2-3-4 pamoka

Dailės kabinetas 

8 – IVg klasių mokiniai

Virginija Kariniauskienė, Loreta Vytuvienė  

OLIMPIADOS (savivaldybės)

28.   

Savivaldybės mokinių meninio skaitymo konkursas

02 04 10.00

Aktų salė

5 - IV klasių mokiniai

Vitalija Ivanauskienė, Rima Navickienė, Vida Šveikauskienė

29.   

Rusų kalbos

02 12

Biologijos  kabinetas Nr.1

II – IIIg klasių mokiniai

Vitalija Ivanauskienė, Aušra Zongailienė, Vida Šveikauskienė

30.   

Istorija

02 26 10.00

Biologijos  kabinetas Nr.1

II – IVg klasių mokiniai

Solveiga Budrikienė, Nijolė Mickeliūnienė, Vida Šveikauskienė

31.   

Technologijos

02 26 10.00

Technologijų kabinetas

5 – IVg klasių mokiniai

Valdas Gečas, Virginija Kariniauskienė, Loreta Vytuvienė

PATIKRA

32.   

Elektroninio dienyno pildymo patikra

Visą mėnesį

 

Mokytojai

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

33.   

Pamokų stebėjimas. Patikros tikslas „Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių turintiems mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius“ (pagal atskirą planą)

Visą mėnesį

 

Mokytojai

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui