PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
03 03
13.40
PAMG (nuotolinis)
Virtuali diskusija su JAV ambasados atstove Cat Cullinan. Diskusijos tema „Basketball“. Dalyvauja Iag ir Ibg klasių mokiniai
Jovita Sabaliauskienė
Gitana Degutienė
Ona Mikašauskienė
2.
03 06
KTU (nuotolinis)
Baršausko fizikos konkursas
Juozas Žuklija
3.
03 1-5
PAMG (nuotolinis)
 Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda – konkurso „Nupiešiu savo Lietuvą“. PUG
Lina Gružienė, Žana Bandzinė
4.
03 08
14.00
PAMG (nuotolinis)
Virtualus vizitas - susitikimas Vilniaus universitete mūsų gimnazijos II-IV g klasių mokiniams
Ingrida Juciūtė
5.
03 10
PAMG (nuotolinis)
„Brangiausios spalvos“. Pilietinio ugdymo popietė, skirta kovo 11 d. paminėti. Dalyvauja PUG, 1 – 4 klasės. 
PUG, 1 – 4 klasių mokytojos
6.
03 1-12
PAMG (nuotolinis)
Vaikų piešinių fotografijų virtuali paroda „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“. PUG, 1 – 4 klasės
Loreta Kuisienė, PUG, 1 – 4 klasių mokytojos
7.
03-15
12.00
PAMG (nuotolinis)
Virtualus matematikų renginys „Matematikų diena“. Dalyvaus 5-7 klasių mokiniai.
Raimonda Stalnionienė
8.
03 17
9.40
PAMG (nuotolinis)
Išmaniosios mokyklos edukacija "Labirintas"
Dalyvaus 5a ir 5b klasių mokiniai
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner
9.
03 18
PAMG (nuotolinis)
2021 m. tarptautinis matematikos konkursas Kengūra
Loreta Vytuvienė
Loreta Kuisienė
10.
03 19
9.00
PAMG (nuotolinis)
Virtualus susitikimas su rašytoja Akvilina Cicėnaite. Dalyvaus 8-Ig kl. skaitantys mokiniai
Vilma Vaivadienė
Jovita Kubilinskiene
11.
03 19
10.30-11.15
PAMG (nuotolinis)
Žemės dienos viktorina „Būk Žemės draugas!“, 5-8 klasių mokiniai. 
Nijolė Mickeliūnienė Daiva Raudytė Irena Masaitytė
12.
03 29
13.40
PAMG (nuotolinis)
Vidurinio ugdymo programos Aprašo pristatymas IIg klasių mokiniams. Individualaus mokymosi plano sudarymo principai.
Donata Šaulytė
Loreta Vytuvienė
Kristina Dargužienė
13.
03 16
PAMG (nuotolinis)
„Knygnešių diena“, Iag klasės mokiniai.
Kristina Dargužienė
14.
03 16
PAMG (nuotolinis)
Popietė, „Nelengvu knygnešio keliu“. Popietė, skirta knygnešio dienai paminėti. Dalyvauja 3-4 klasės
Laima Paulikienė
15.
03 1-31
PAMG (nuotolinis)
Etwining. Projektas „IWB- Innowation without boundaries“
Donata Šaulytė
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
16.
03 1- 31
Svetainė www.olimpis.lt
Tarptautinių edukacinių konkursų „Olimpis 2021 – pavasario sesija“. 1 – 4 klasės
1-4 klasių mokytojos
17.
03 27
PAMG (nuotolinis)
Č. Kudabos geografijos konkursas. 6-12 klasių mokiniai
Daiva Stankevičienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
03 23
14.00
PAMG (nuotolinis)
Mokytojų tarybos posėdis:
1.  Mokinių, atvykusių iš kitų mokyklų I pusmečio rezultatų lyginamoji analizė;
2. Socialinio emocinio PAMG bendruomenės tyrimo pristatymas.
Vaclovas Navickas
Donata Šaulytė
Audrius Savickas
2.
03 25
14.00
PAMG (nuotolinis)
PAMG VGK posėdis:
1. Pagalbos vaikui individualių planų aptarimas;
2. Dėl mokymosi pagalbos (algoritmo) užtikrinimo veiksmingumo gimnazijoje.
Donata Šaulytė
Loreta Vytuvienė
Ingrida Juciūtė
Giedrė Grigaitienė
Netradicinės, atviros pamokos
1.
03 12
9.40-10.25
PAMG (nuotolinis)
Atvira vokiečių kalbos pamoka „Spaziergangin berlin“ Iag klasėje
Loreta Skvirbienė
2.
03 16
8.50-9.35
PAMG (nuotolinis)
Integruota anglų k. ir biologijos pamoka „Žmogaus veiklos keliama tarša“ IIg klasėje.
Aušra Zongailienė Daiva Raudytė Jovita Sabaliauskienė
3.
03 15 - 16
PAMG (nuotolinis)
Netradicinės lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokos 4 klasėse „Jums, knygnešiai, garbė te būna“
Lina Rimkuvienė, Rolanda Rakauskienė
4.
03 15 - 19
PAMG (nuotolinis)
Pradinės klasės
Žaliosios pamokos, skirtos pasaulinei Žemės dienai pažymėti PUG, 1 – 4 klasėse
PUG, 1 – 4 klasių mokytojos
5.
03 18
8.50-9.35
PAMG (nuotolinis)
Atvira anglų kalbos pamoka, skirta Žemės dienai paminėti. Pamokos tema: „The Earth is waht we all have in common“. Dalyvauja 7a klasės mokiniai
Renata Drukteinytė
Ona Mikašauskienė
6.
03-24
10.30-12.45
PAMG (nuotolinis)
Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „Svečiuose pas pasaką“, 6a klasė
Jovita Sabaliauskienė
Gitana Degutienė
Virginija Kariniauskienė
Sportas
1.
03 1-26
PAMG (nuotolinis)
Šokio konkursas „Sveikatiados šokio virusas“, dalyvaus 6ab,7b, 8a klasių mokiniai.
Svetlana Musvydienė
2.
03 1-31
PAMG (nuotolinis)
Nuotraukos su darbeliais iš sniego „Žiemos džiaugsmas“. Dalyvaus 5-IVg klasių mokiniai.
Loreta Gečienė
3.
03 1-8
PAMG (nuotolinis)
Elektroninės knygos kūrimas „Esu laimingas, todėl, kad esu sveikas“. Dalyvaus 5-IVg klasių mokiniai.
Greta Musvydienė
Mokyklinės olimpiados
1.
03-10
12.00
PAMG (nuotolinis)
33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12/I-IVg klasių)
Donata Šaulytė
Daiva Stankevičienė
Savivaldybės olimpiados
1.
03-17
9.00
PAMG (nuotolinis)
33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12/I-IVg klasių)
Donata Šaulytė
Daiva Stankevičienė
2.
03 02
10.00
PAMG (nuotolinis)
Anglų kalbos konkursas (9-10/I-IIg klasių)
Donata Šaulytė
Jovita Sabaliauskienė
3.
03 22
9.00
PAMG (nuotolinis)
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Valdas Gečas
Respublikinės olimpiados
1.
03 03
PAMG (nuotolinis)
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 klasių
Daiva Stankevičienė
2.
03 04
PAMG (nuotolinis)
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 klasių
Daiva Stankevičienė
Elektroniniai nuotoliniai testavimai
1.
03 10
Nuo 9.00 iki 15.00 val.
PAMG (nuotolinis)
IVg klasių matematikos testas (testo trukmė 45 min)
Raimonda Stalnionienė
Virginija Bartkienė
2.
03 15
12.30-15.30
PAMG (nuotolinis)
ePUPP bandomasis: Lietuvių kalba ir literatūra. IIg klasės mokiniai
Dalia Navickienė
3.
03 17
9.00-11.00
PAMG (nuotolinis)
ePUPP bandomasis: Matematika
Virginija Bartkienė
4.
03 18
9.00-9.45
PAMG (nuotolinis)
ePUPP bandomasis: Gamtos mokslų
Daiva Raudytė
5.
03 18
11.00-11.45
PAMG (nuotolinis)
ePUPP bandomasis: Socialinių mokslų
Kristina Dargužienė
6.
03 19
9.00-10.15
PAMG (nuotolinis)
 Užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygio nustatymo testas
Jovita Sabaliauskienė
Aušra Zongailienė
7.
03 22
9.00-10.15
PAMG (nuotolinis)
Užsienio kalbos (rusų) mokėjimo lygio nustatymo testas
Tatjana Laukžemienė
8.
03-23
9.00-10.15
PAMG (nuotolinis)
Užsienio kalbos (vokiečių) mokėjimo lygio nustatymo testas
Loreta Skvirbienė
Mokykliniai brandos egzaminai
1.
03 18
10.00
PAMG (nuotolinis arba muzikos kabinetas)
Muzikos mokyklinio brandos egzamino aprašo pristatymas
Donata Šaulytė
Irena Ubartienė
2.
03 19
10.00
PAMG (nuotolinis arba dailės kabinetas)
Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo pristatymas
Loreta Vytuvienė
Virginija Kariniauskienė
3.
03 30
10.00
PAMG (gimnazijos aktų salė)
Muzikos mokyklinis brandos egzaminas
Donata Šaulytė
Irena Ubartienė
4.
03 31
10.00
PAMG (gimnazijos aktų salė)
Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymas
Loreta Vytuvienė
Virginija Kariniauskienė