PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 

RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Partneriai

Data

POSĖDŽIAI

1.

Mokytojų tarybos posėdis. 

1. Brandos egzaminų rezultatų analizė.

2. 2019/2020 m. m. nuotolinio mokymo(si) laikotarpio praradimų ir spragų apibendrinimas.

Vaclovas Navickas

Loreta Vytuvienė

Donata Šaulytė

Audrius Savickas

2020 09 30

14.30 val.

2.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Degutienė Gitana

Mokytojai

Donata Šaulyė

2020 09 02

12.00 val.

3.

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas

Svetlana Musvydienė

Fizinio ugdymo mokytojai

Loreta Vytuvienė

2020 09 09

11.40 val.

4.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

Daiva Stankevičienė

Mokytojai

2020 09 09

10.30 val.

 

Metodinės tarybos susirinkimas

Aušra Zongailienė

Metodinių grupių pirmininkai

2020 09 17

13.35 val.

5.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2020/2021 m. m. VGK darbo organizavimo tvarkos aprašo aptarimas ir patvirtinimas

Loreta Vytuvienė

Donata Šaulytė

Loreta Kuisienė

VGK nariai

2020 09 24

13.40 val.

RENGINIAI

1.

Ugdymo diena

„Kelionė į žinių pasaulį“

Administracija

Klasių auklėtojai

Mokytojai

2020 09 01

8. 30 val.

2.

Europos kalbų diena (pagal atskirą planą)

Gitana Degutienė

Ona Mikašauskienė

Užsienio kalbų mokytojai

5-IVg klasių mokiniai

2020 09 25

3.

Tarptautinė vaisiaus alkoholinio  sindromo diena (VAS) „Raudoni bateliai“

Irena Masaitytė

Ingrida Juciūtė

Gimnazijos bendruomenė

2020 09 09

9.09 val.

4.

Ugdymo dienos pradiniame ugdyme: Edukacinių kelionių akademija „Pažinkime savo kraštą“ (pagal atskirą planą)

Administracija

Klasių vadovai

Visą mėnesį

SPORTAS

1.

Tradicinis estafetinis bėgimas miesto gatvėmis

Svetlana Musvydienė,

Loreta Gečienė,

Greta Musvydienė

5-IVg klasių mokiniai

2020 09 09

2.

„Sporto krikštynos“

Greta Musvydienė

5ab  klasės

2020 09 16

3.

Rudens kroso varžybos

Svetlana Musvydienė,

Loreta Gečienė,

Greta Musvydienė

5-IVg klasių mokiniai

2020 09 24

4.

Nuotraukų konkursas „Mano sporto akimirka“

Svetlana Musvydienė

5-IVg klasių mokiniai

Iki rugsėjo 24 d.

5.

Nuotraukų, filmukų konkursas „Karantinas be mankštos — ne karantinas“

Loreta Gečienė

5-IVg klasių mokiniai

Visą rugsėjo mėnesį