PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
GEGUŽĖS  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
05 02
PAMG (nuotolinis)
Virtualus šeštokų sveikinimas PAMG mokinių mamoms „Tu būk, širdele, dėl manęs...“
Rasa Antanaitienė
2.
05 1-7
PAMG
Viktorina „Gerai daryk — maistą taupyk“, 1-4 klasių mokiniai
1-4 klasių mokytojos
3.
05 05
9.40-10.25 val.
PAMG (nuotolinis)
„Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą.“ (V. Mačernis). 2021-ieji - poeto Vytauto Mačernio metai. IVbg klasės mokinių susitikimas su rašytoja A. Ruseckaite
Jovita Kubilinskienė
Loreta Skvirbienė
4.
05 06
13.40-14.25
PAMG (nuotolinis)
Profesinio orientavimo klasės valandėlė 8b klasėje „Pažintis su pasieniečio profesija“. Susitikimas su VSAT pareigūnais
Aušra Zongailienė
5.
05 07
10.30-11.15 val.
PAMG (nuotolinis)
„Europos egzaminas“, IIIg ir IVg klasių mokiniai
Nijolė Mickeliūnienė
6.
05 3-7
PAMG (nuotolinis)
Virtuali vaikų ir paauglių literatūros savaitė, 7-8 ir I-IVg klasių mokiniai
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
7.
05 07
Pagėgių Vydūno viešoji biblioteka
Popietė  ,,Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos" proga, 3 klasės mokiniai
Janeta Marozienė-Vidraitė
8.
05 1-23
PAMG (nuotolinis)
Respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Pažinkime savo kraštą“, 1-4 klasių mokiniai
Loreta Kuisienė
1-4 klasių mokytojos
9.
05 21
12.00 val.
PAMG (Pagėgių Švento Kryžiaus bažnyčia
Paskutinio skambučio šventė
Vaclovas Navickas
Ona Mikašauskienė
Robertas Maziliauskas
10.
05 28
12.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Respublikinis nuotolinis pateikčių anglų kalba konkursas „MY SUCCESS STORY“, 6-8, I-IIIg klasių mokiniai
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
11.
Visą mėnesį
PAMG (nuotolinis)
Etwining. Projektas „IWB- Innowation without boundaries“
Donata Šaulytė
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
12.
Visą mėnesį
PAMG
Edukacinių kelionių akademija „Pažinkime savo kraštą“, 1-4 klasių mokiniai
1-4 klasių mokytojos
Posėdžiai, pasitarimai
1.
05 19
14.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Mokytojų tarybos posėdis: Abiturientų mokymosi, lankomumo rezultatų aptarimas ir leidimas laikyti brandos egzaminus
Vaclovas Navickas
2.
05 26
14 val.
PAMG (nuotolinis)
PAMG VGK posėdis: mokinių signalinio II pusmečio rezultatų apibendrinimas
Donata Šaulytė
Loreta Kuisienė
Ingrida Juciūtė
Netradicinės, atviros pamokos
1.
05 17
9.40-10.25 val.
PAMG (nuotolinis)
Integruota anglų kalbos ir vokiečių kalbos pamoka 6a klasėje „Mano šeima“.
Loreta Skvirbienė
Gitana Degutienė
Jovita Sabaliauskienė
Sportas
1.
Visą mėnesį
PAMG (nuotolinis)
Piešinių konkursas „Juokas vienintelis užkrečiamas dalykas, kurio nereikia bijoti ir saugotis“, 1-4, 5-8 ir I-IVg klasių mokiniai
Fizinio ugdymo mokytojos, pradinių klasių mokytojos
Visuomenės sveikatos specialistė
2.
Visą mėnesį
PAMG (nuotolinis)
Metų bėgimas „2021 metai – 2021 metrai“,  5-8, I-IVg klasių mokiniai
Fizinio ugdymo mokytojos
Visuomenės sveikatos specialistė
4-8 klasių elektroniniai NMPP
1.
Gegužės 3 d.
9 val./
10.40 val.
PAMG (tiesioginis)
4 klasės mokiniams skaitymo NMPP
4A — 9.00-9.45
4B — 10.40-11.25
Loreta Kuisienė
Rolanda Rakauskienė
Linas Rimkuvienė
2.
Gegužės 5 d.
9 val./
10.40 val.
PAMG (tiesioginis)
4 klasės mokiniams matematikos NMPP
4A — 9.00-9.45
4B — 10.40-11.25
Loreta Kuisienė
Rolanda Rakauskienė
Linas Rimkuvienė
3.
Gegužės 10 d.
9 val./
10.40 val.
PAMG (nuotolinis)
8 klasės mokiniams skaitymo NMPP
8a — 9.00-10.00
8b — 10.40-11.40
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
4.
Gegužės 13 d.
9 val./
10.40 val.
PAMG (nuotolinis)
4 klasės mokiniams matematikos NMPP
8a — 9.00-10.00
8b — 10.40-11.40
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė