PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
SPALIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
 
 
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
 
Renginiai
1.
10 04
PAMG
Projektas „Mano augintinis“, skirtas Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti, 5 – 6 klasių mokiniai
Nijolė Mickeliūnienė
 
2.
10 04
12.50-13.35
PAMG
Biblioteka
Pažintis su informacijos šaltinių vieta – biblioteka, 5a klasės mokiniai
Loreta Skvirbienė
Jovita Kubilinskienė
 
3.
10 05
12.00-12.45
PAMG
Aktų salė
Mokytojo diena. Klasės valandėlė „Mokytojas - prestižinė profesija Lietuvoje“
IVg klasių vadovai
 
4.
10 08
Vilnius
Išvyka-ekskursija į Vilnių. Išvykos tema „Geriausios profesijos beieškant“, 8 ir IVabg klasių mokiniai
Ona Mikašauskienė Renata Drukteinytė
 
5.
10 08
PAMG
Akcija „Košės diena“, 1-4 klasių mokiniai
Irena Masaitytė
Giedrė Kentrienė
 
6.
10 11
8.00-9.35
10.50-12.45
PAMG
Pasaulinė košės diena „Prisiviriau košės“,  6ab klasių mokiniai
Jolanta Kaleginienė
 
7.
10 12
8.00-8.45
PAMG
Biblioteka
Pasakos terapija, 5a klasės mokiniai
Vilma Vaivadienė Jovita Kubilinskienė
 
8.
10 13
Valanda bus tikslinama
PAMG
(IT kabinetas)
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viktorina „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“, I-IVg klasių mokiniai
Asta Ramonienė
 
9.
10 13
Kaunas, Rumšiškės
Išvyka – ekskursija į Kauno IX fortą ir į Lietuvos liaudies buities muziejų - Rumšiškėse. Edukacinės pamokos netradicinėje aplinkoje Kauno IX forte „Jaunieji žvalgai“, „(Iš)gyventi  tremtyje“, 6a ir 6b klasių moksleiviai
Nijolė Mickeliūnienė Jolanta Kaleginienė
 
10.
10 15
8.50-9.35
PAMG
Biblioteka
Svečiuose pas pasaką, 5a klasės mokiniai
Loreta Skvirbienė Jovita Kubilinskienė
 
11.
10 15
8.00
Nida
Pažintinė-edukacinė išvyka į Nidą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, 5-7 klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė
Rasa Antanaitienė
Raimonda Stalnionienė
 
13.
10 4-29
PAMG
Projektas „Olimpinis mėnuo 2021“, 1-4 klasių mokiniai
1-4 klasių vadovai
 
14.
10 18-22
PAMG
Projektas „Kuriu pasaką“, 1-4 klasių mokiniai
1-4  klasių vadovai
 
15.
10 22
8.50-9.35
PAMG
Biblioteka
„Žaidžiame pasaką“, 6b klasės mokiniai
Dalia Navickienė Jovita Kubilinskienė
 
16.
10 28
12.50-13.35
PAMG
Aktų salė
Popietė penktokams „Viens, du, trys – mūsų didelis būrys“, 5ab klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė
Rasa Antanaitienė
 
17.
Data ir laikas tikslinama
PAMG
Konstitucijos egzaminas, I etapas, 5-8 ir I-IVg klasių mokiniai
Nijolė Mickeliūnienė
 
18.
10 25-29
PAMG
Moliūgų paroda „Moliūgas-daržo karalius“, PUG, 1-12 klasių mokiniai
Giedrė Grigaitienė
Klasių vadovai
 
19.
10 1-29
PAMG
Tarptautinis projektas eTwinning. Tema: "Inside out“, 7b klasės mokiniai
Gitana Degutienė
Ona Mikašauskienė
 
20.
10 11-28
PAMG
 Akcija „ Vėlinių žvakelė...“, IIIabg klasių mokiniai 
Jolanta Kaleginienė
 
21.
Data ir laikas tikslinama
PAMG
Biblioteka
Penktokų pažintis su informacijos šaltinių vieta – biblioteka, 5b klasės mokiniai
Rasa Antanaitienė
Jovita Kubilinskienė
 
22.
Spalio mėnuo
PAMG
Tarptautinis knygų skirtukų mėnuo, 1-4 klasių mokiniai
Pradinių klasių vadovai, Jovita Kubilinskienė
 
23.
10 18-22
PAMG
Goethes instituto inicijuojamas projektas „Vokiečių kalbos dienos“
Loreta Skvirbienė
 
Posėdžiai, pasitarimai
 
10 25
12.00-12.45
PAMG
302 pamoka
Netradicinė integruota anglų kalbos pamoka – klasės valandėlė „Helovyno išdaigos“, 5a klasės mokiniai
Ona Mikašauskienė
Aušra Zongailienė
Loreta Skvirbienė
 
1.
10 26
13.35
PAMG
Pavaduotojų kabinetas
PAMG VGK posėdis: „Gabių ir talentingų mokinių ugdymo gairių mokiniams numatymas“
Donata Šaulytė
 
2.
10 27
10.25
PAMG
214 kabinetas
Gimnazijos veiklos įsivertimo darbo grupės posėdis „Veiklos rodiklių 2021/2022 m. m. aptarimas“
Raimonda Stalnionienė
 
Netradicinės, atviros pamokos
1.
10 14
8.00-8.45
PAMG
302 kabinetas
Netradicinė integruota vokiečių k., istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Dėl ko liūdi Panemunės angelai“, 8b, Iag ir IIIag klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė Vilma Vaivadienė Kristina Dargužienė
2.
10 21
8.50-9.35
PAMG
302 kabinetas
Integruota vokiečių k., lietuvių k. ir literatūros ir istorijos pamoka „Vokiečių kalba — lietuvių kalbos pusseserė“, Iabg klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
Kristina Dargužienė
3.
10 22
8.50-9.35
PAMG
218 kabinetas
Netradicinė integruota chemijos ir anglų kalbos pamoka  „Technologijų nauda kasdieniniame gyvenime“,  2bg klasės mokiniai      
Lina Zarambienė, Ona Mikašauskienė Jovita Sabaliauskienė
Sportas
1.
10 5-12
PAMG
Gimnazijos stadionas
Bėgiko varžybos 60 + 240 m., 7ab, 8ab, Iab, IIIabg ir IVabg klasių mokiniai
Svetlana Musvydienė
 
2.
Per ilgąsias pertraukas
PAMG
Sporto salė
Kvadrato varžybos, 5-6 klasių mokiniai
Loreta Gečienė Greta Musvydienė
 
3.
10 5-25
PAMG
Projektas ,,Sveikata visus metus“. Spalio mėnesio iššūkio ataskaita, 1-8, I-IVg klasių mokiniai.
Loreta Gečienė