PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
12 1-13
PAMG
„Pasitinkant Kalėdas“, snaigių karpymas, 1-4 klasės
Giedrė Grigaitienė
Laima Paulikienė
2.
Iki gruodžio 7 d.
PAMG
Respublikinis virtualus piešinių konkursas „Žiemos magija“, PUG ir 1-4 klasės
Visų klasių vadovai
3.
12 18
PAMG
Adventinės popietės (PUG ir 1-4 klasių mokiniai)
Loreta Kuisienė
4.
Gruodžio mėn.
PAMG
Kalėdų vainiko konkursas (5-8, I-IVg klasių mokiniams)
Virginija Kariniauskienė
5.
12 18
9.40-10.25
PAMG (IT kabinetai)
Integruotas anglų kalbos ir informacinių technologijų projektas „A Time of Wonder“ (IIag klasės mokiniai)
Aušra Zongailienė
Jovita Sabaliauskienė
Eglė Bergner
Rasa Antanaitienė
6.
12 1-22
PAMG
Etwining. Projektas „IWB- Innowation without boundaries“
Donata Šaulytė
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
7.
12 17
PAMG
Kalėdinių kepinių mugė (5-8 ir I-IVg klasių mokiniai)
Loreta Skvirbienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
12 08
10.25
PAMG
Vaiko gerovės komisijos posėdis: Pirmo pusmečio signalinių rezultatų aptarimas. (5-8, I-IVg klasių mokinių)
Donata Šaulytė
Ingrida Juciūtė
2.
12 10
13.00
PAMG
Vaiko gerovės komisijos posėdis: Pagalba specialiųjų poreikių mokiniams (PUG, 1-4 klasių mokiniams)
Loreta Kuisienė
3.
12 28
10.00
PAMG
Gimnazijos metinio veiklos plano 2021 m. aptarimas
Vaclovas Navickas
Netradicinės, atviros pamokos
1.
12 10
8.50-9.35
PAMG
Netradicinė virtuali  pamoka —Christmas. Pamokoje dalyvaus JAV ambasados diplomatė Cat Cullinan.
Ona Mikašauskienė
2.
12 17
9.00-9.45
PAGM
Integruota muzikos ir anglų kalbos pamoka 4a klasėje
Irena Ubartienė
Gitana Degutienė
3.
Gruodžio mėn.
PAMG (gimnazijos stadionas, Pagėgių parko teritorija)
Netradicinės fizinio ugdymo pamokos „Nulipdysiu sniego senį“, 5-8, I-IVg klasės (jeigu bus sniego)
Loreta Gečienė
Sportas
1.
12 11
PAMG (gimnazijos aktų salė)
Filmo diena „Motyvacinis filmas“, 7ab,Iabg ir IIg klasės
Greta Musvydienė
2.
Gruodžio mėn.
PAMG
Nuotolinė apklausa „Dienos režimas, savistabos žurnalo pildymas“, 6-8, III-IVg klasės
Svetlana Musvydienė
Mokyklinės olimpiados
 
12 15
9.00
PAMG (biologijos kabinetas)
Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
Loreta Vytuvienė
Daiva Raudytė
 
12 17
11.00
PAMG (gimnazijos skaitykla)
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (IIIg klasės)
Donata Šaulytė
Gitana Degutienė
 
12 18
9.00
PAMG (chemijos kabinetas)
59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Loreta Vytuvienė
Lina Zarambienė