PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
BIRŽELIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
06 01
8.00-12.00
PAMG
Projektinė veikla: birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena „Vaikystės takelis“, 3-4 klasių mokiniai.
3-4 klasių mokytojos
2.
06 02
13 val.
PAMG
 IT kabinetas
PAMG mokytojų atestacijos komisijos posėdis „Dėl anglų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos suteikimo Onai Mikašauskienei“
Vaclovas Navickas
3.
06 02
11.00 val.
PAMG
Kultūrinis renginys „Kitoje Žemės pusėje: kultūra ir gamta“. 4a klasės mokiniai
Lina Rimkuvienė
4.
06 03
14.00-15.00 val.
PAMG nuotolinis
 „Mano dienynas“ sistemos pristatymas, PAMG mokytojai
Loreta Vytuvienė
5.
06 04
15.00-16.00 val.
PAMG nuotolinis
Nacionalinės teisinių žinių olimpiados II etapas.  5b klasės mokiniai Matas Sragauskas, Vytautė Mikašauskaitė.
Nijolė Mickeliūnienė
6.
06 10
13.30 val.
PAMG (nuotolinis)
Susitikimas su visuomenės veikėju, aktoriumi R Žiogu „Jei galėjau aš – gali ir tu“. 8b klasės mokiniai
Aušra Zongailienė
7.
06 14-23
PAMG
Vaikų socializacijos projektas „Žmogus. Gamta. Pramogos“. 1-7 klasių mokiniai
Svetlana Musvydienė
8.
06 11
8.00
PAMG
Draugystės žygis. 1-4 klasių mokiniai
1-4 klasių mokytojos
9.
06 14
8.00
PAMG
Turistinė diena. 1-4 klasių mokiniai
1-4 klasių mokytojos
10.
06 16
10.00 val.
PAMG
Paskutinė mokslo metų diena, 1-3 klasių mokiniai
Loreta Kuisienė
1-3 klasių mokytojos
11.
06 16
12.00  val.
PAMG
Pirmojo pažymėjimo šventė, 4 klasių mokiniai
Loreta Kuisienė
Lina Rimkuvienė
Rolanda Rakauskienė
12.
06 22
10.00
11.00
PAMG
Mokslo metų baigimo šventė „Sveika, vasara!“
5-8 klasių mokiniai
I-IIIg klasių mokiniai
Klasių auklėtojai
Administracija
13.
06 18
12.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Seminaras anglų kalbos mokytojams „IKT ir kūrybinių užduočių panaudojimas anglų kalbos pamokose“. Registracija sistemoje Semi+.
Ona Mikašauskienė
14.
Visą mėnesį
PAMG (nuotolinis)
Etwining. Projektas „IWB- Innowation without boundaries“
Donata Šaulytė
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
06 15
13.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Mokytojų tarybos posėdis:
·         1-4 klasių mokinių mokymosi, lankomumo rezultatų aptarimas;
·         4ab klasių mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatų pristatymas.
Vaclovas Navickas
Loreta Kuisienė
2.
06 18
13.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Mokytojų tarybos posėdis:
·         5-8 ir I-IIIg klasių mokinių mokymosi, lankomumo rezultatų aptarimas;
·         8ab klasių mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatų pristatymas;
·         Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymas. Rekomendacijos 2021/2022 mokslo metams.
Vaclovas Navickas
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
Raimonda Stalnionienė
3.
06 28
10.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Ugdymo plano sudarymo darbo grupės posėdis. Ugdymo plano 2021-2022 mokslo metams aptarimas
Loreta Vytuvienė
4.
06 29
10.00
PAMG (nuotolinis)
PAMG mokytojų metodinė-dalykinė konferencija „Mano darbo sėkmė“ (Veiklos plano priemonė: diferencijuoti, individualizuoti, suasmeninti ugdymo turinį, mokymo(si) metodus, vertinimo būdus)
Aušra Zongailienė
Netradicinės, atviros pamokos
1.
06 03
11.00 val.
PAMG (nuotolinis)
Netradicinė pamoka „Krentanti Žvaigždė“. 3b klasės mokiniai
Janeta Vidraitė-Marozienė
2.
06 09
10.00 val.
PAMG
Netradicinė fizinio ugdymo pamoka. „Aplinka ir aš“. 4a klasės mokiniai
Svetlana Musvydienė
Lina Rimkuvienė
3.
06 09
12.00 val.
PAMG
Netradicinė integruota istorijos, vokiečių k. ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Ar pažįstam savo gimtąjį miestą?“. 5ab klasių mokiniai.
Kristina Dargužienė
Loreta Skvirbienė Vilma Vaivadienė
4.
06 10
13.00-13.45
PAMG (nuotolinis)
Nuotolinė edukacinė pamoka „Pasaulio knygų įdomybės“. 5b klasės mokiniai.
Nijolė Mickeliūnienė
5.
06 10
12.00-12.45
PAMG (nuotolinis)
Netradicinė istorijos pamoka „Birželio -14-oji ir 15-oji - Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos“.  IIIg klasės mokiniai.
Nijolė Mickeliūnienė
Sportas
1.
06 1-11
PAMG (nuotolinis)
Vaizdo įrašų konkursas ,,Jeigu kiekvienas šluotų ties savo durim, tai visa gatvė būtų švari. Aš ir aplink mane“. 5-IIIg kl. mokiniai
Svetlana Musvydienė
Loreta Gečienė
Greta Musvydienė
Brandos egzaminai
1.
06 07
9.00 val.
PAMG
Mokyklinis ir valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas
Vykdymo grupė
2.
06 09
9.00 val.
PAMG
Valstybinis biologijos egzaminas
Vykdymo grupė
3.
06 11
9.00 val.
PAMG
Valstybinis IT egzaminas
Vykdymo grupė
4.
06 14
9.00 val.
PAMG
Valstybinis užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzaminas
Vykdymo grupė
5.
06 16
9.00 val.
Tauragės „Versmės“ gimnazija
Valstybinis geografijos egzaminas
Vaclovas Navickas Daiva Stankevičienė
6.
06 18
9.00 val.
PAMG
Valstybinis matematikos egzaminas
Vykdymo grupė
7.
06 21,22,23
9.00 val.
PAMG
Valstybinis užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies egzaminas
Vykdymo grupė
8.
06 22,23
9.00 val.
Tauragės „Versmės“ gimnazija
Valstybinis užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalies egzaminas
Vaclovas Navickas
Audronė Venckienė
9.
06 25
9.00 val.
PAMG
Valstybinis istorijos egzaminas
Vykdymo grupė
10.
06 28
9.00 val.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Valstybinis chemijos egzaminas
Vaclovas Navickas
Lina Zarambienė
11.
06 30
9.00 val.
Tauragės „Versmės“ gimnazija
Valstybinis užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzaminas
Vaclovas Navickas
Audronė Venckienė
12.
07 02
9.00 val.
Tauragės „Versmės“ gimnazija
Valstybinis fizikos egzaminas
Vaclovas Navickas
Juozas Žuklija