5-8, I-II, III-IV gimnazijos kl. pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

5-8, I-II, III-IV gimnazijos kl. pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

        5a PIRMADIENISANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
1.Anglų kalbaLietuvių kalbaMatematikaDailėLietuvių kalba
2.MatematikaInformatikaLietuvių kalbaMatematikaMatematika
3.Lietuvių kalbaAnglų kalbaFizinis ugdymasLietuvių kalbaAnglų kalba
4.IstorijaFizinis ugdymasGamta ir žmogusGyvenimo įgūdžiaiTechnologijos
5.Gamta ir žmogusMatematikaIstorijaFizinis ugdymasTechnologijos
6.Etika / Tikyba Klasės valandėlėMuzika 
     
      5b1.MatematikaMatematikaLietuvių kalbaMatematikaLietuvių kalba
2.Gamta ir žmogusLietuvių kalbaMatematikaIstorijaGamta ir žmogus
3.Anglų kalbaFizinis ugdymasInformatikaFizinis ugdymasMatematika
4.TechnologijosGyvenimo įgūdžiaiFizinis ugdymasMuzikaAnglų kalba
5.TechnologijosIstorijaEtikaLietuvių kalbaDailė
6.Lietuvių kalba  Anglų kalba 
7.   Klasės valandėlė 
    6a1.Lietuvių kalbaDailėIstorijaVokiečių/ Rusų kalbaLietuvių kalba
2.Vokiečių / Rusų kalbaMatematikaInformacinės techn.Lietuvių kalbaAnglų kalba
3.Gamta ir žmogusLietuvių kalbaGamta ir žmogusAnglų kalbaFizinis ugdymas
4.MatematikaFizinis ugdymasLietuvių kalbaTechnologijosGeografija
5.GeografijaAnglų kalbaFizinis ugdymasTechnologijosMuzika
6.IstorijaEtika / Tikyba MatematikaMatematika
7.    Klasės valandėlė
      6b1.Anglų kalbaLietuvių kalbaFizinis ugdymasVokiečių/ Rusų kalbaLietuvių kalba
2.Vokiečių / Rusų kalbaFizinis ugdymasTechnologijosFizinis ugdymasMatematika
3.MatematikaAnglų kalbaTechnologijosLietuvių kalbaInformacinės techn.
4.GeografijaIstorijaLietuvių kalbaGeografijaDailė
5.Lietuvių kalbaMatematikaMatematikaGamta ir žmogusAnglų kalba
6.Gamta ir žmogusEtika / Tikyba IstorijaMuzika
7. Klasės valandėlė   
      7a1.BiologijaFizinis ugdymasLietuvių kalbaAnglų kalbaGeografija
2.GeografijaMatematikaIstorijaBiologijaMatematika
3.FizikaTechnologijosAnglų kalbaLietuvių kalbaDailė
4.Fizinis ugdymasTechnologijosGyvenimo įgūdžiaiMatematikaIstorija
5.Anglų kalbaLietuvių kalbaVokiečių / Rusų kalbaMuzikaVokiečių / Rusų kalba
6.Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Informacinės techn.
7.Etika / Tikyba Matematika Lietuvių kalba
8.Klasės valandėlė    
      7b1.MatematikaMatematikaBiologijaGeografijaAnglų kalba
2.Fizinis ugdymasIstorijaLietuvių kalbaDailėBiologija
3.Vokiečių / Rusų kalbaGeografijaVokiečių / Rusų kalbaIstorijaLietuvių kalba
4.Lietuvių kalbaInformatikaTechnologijosMatematikaGyvenimo įgūdžiai
5.Tikyba / EtikaFizikaTechnologijosLietuvių kalbaMatematika
6.Klasės valandėlėAnglų kalbaAnglų kalbaFizinis ugdymas 
7. Lietuvių kalbaFizinis ugdymasMuzika 
      8a1.Fizinis ugdymasVokiečių / Rusų kalbaAnglų kalbaFizinis ugdymasMatematika
2.Lietuvių kalbaLietuvių kalbaBiologijaInformacinės techn.Dailė
3.GeografijaFizikaChemijaMatematikaBiologija
4.Anglų kalbaIstorijaEtika / TikybaVokiečių/Rusų kalbaMuzika
5.ChemijaTechnologijosLietuvių kalbaFizikaIstorija
6.MatematikaMatematikaLietuvių kalbaLietuvių kalbaGeografija
7. Fizinis ugdymasKlasės valandėlėAnglų kalba 
  8b1.Lietuvių kalbaVokiečių / Rusų kalbaInformacinės techn.IstorijaChemija
2.FizikaGeografijaFizinis ugdymasAnglų kalbaLietuvių kalba
3.Fizinis ugdymasIstorijaLietuvių kalbaBiologijaLietuvių kalba
4.TikybaLietuvių kalbaChemijaVokiečių / Rusų kalbaMatematika
5.MatematikaBiologijaFizikaMatematikaGeografija
6.Anglų kalbaFizinis ugdymasMatematikaDailėTechnologijos
7.Klasės valandėlėAnglų kalba  Muzika
Iag1.MatematikaMatematikaFizikaLietuvių kalbaBiologija
2.BiologijaFizinis ugdymasEtikaLietuvių kalbaGeografija
3.ChemijaLietuvių kalbaIstorijaMatematikaChemija
4.Lietuvių kalbaGeografijaLietuvių kalbaFizinis ugdymasVokiečių / Rusų kalba
5.IstorijaAnglų kalbaGyvenimo įgūdžiaiDailėMatematika
6.TechnologijosVokiečių / Rusų kalbaMuzikaInformatikaAnglų kalba
7.FizikaKlasės valandėlėAnglų kalba  
    Ibg1.GeografijaInformatikaLietuvių kalbaBiologijaAnglų kalba
2.ChemijaBiologijaIstorijaFizinis ugdymasFizinis ugdymas
3.FizikaDailėAnglų kalbaGeografijaMuzika
4.MatematikaVokiečių / Rusų kalbaFizikaLietuvių kalbaLietuvių kalba
5.Anglų kalbaMatematikaChemijaGyvenimo įgūdžiaiLietuvių kalba
6.Lietuvių kalbaTechnologijosVokiečių / Rusų kalbaMatematikaMatematika
7.Istorija Etika / TikybaKlasės valandėlė 
  IIag1.Anglų kalbaBiologijaFizinis ugdymasInformacinės techn.Fizinis ugdymas
2.MuzikaRusų kalbaChemijaTechnologijosAnglų kalba
3.IstorijaLietuvių kalbaAnglų kalbaRusų kalbaGeografija
4.Informacinės techn.Etika / TikybaPilietiškumo pagrindaiDailėChemija
5.MatematikaPilietiškumo pagrindaiLietuvių kalbaIstorijaFizika
6.FizikaMatematikaLietuvių kalbaLietuvių kalbaLietuvių kalba
7.Klasės valandėlė  MatematikaMatematika
  IIbg1.Lietuvių kalbaAnglų kalbaFizinis ugdymasPilietiškumo pagrindaiFizinis ugdymas
2.FizikaTechnologijosFizikaIstorijaVokiečių / Rusų kalba
3.MatematikaPilietiškumo pagrindaiLietuvių kalbaLietuvių kalbaAnglų kalba
4.IstorijaLietuvių kalbaInformacinės techn.Lietuvių kalbaMatematika
5.BiologijaDailėMatematikaMatematikaInformacinės techn.
6.ChemijaMuzikaEtika / TikybaAnglų kalbaChemija
7.Klasės valandėlėGeografijaVokiečių / Rusų kalba  
  III abg1.Fizika A Chemija A Informatika A (E. Bergner)Istorija A  Istorija ALietuvių kalba A Lietuvių kalba BIstorija A
2.Matematika AVokiečių kalba Fotografija PsichologijaAnglų kalba B2+Lietuvių kalba A Lietuvių kalba BFizika A Chemija A Informatika A (E. Bergner)
3.Biologija A Informatika A (R. Antanaitienė)Matematika A Matematika BMatematika A Matematika BDailė A Technologijos A Muzika AMatematika A Matematika B
4.Lietuvių kalba A Lietuvių kalba BMatematika A Matematika BMatematika A Matematika BAnglų kalba B2+Lietuvių kalba A Lietuvių kalba B
5.Lietuvių kalba AGeografija A Informatika A (R. Antanaitienė)Fizinis ugdymas ABiologija A Informatika A (R. Antanaitienė)Lietuvių kalba A
6.Geografija ABiologija A Informatika A (R. Antanaitienė)Fizika A Chemija A Informatika A (E. Bergner)Geografija AVokiečių kalba Fotografija A
7.Anglų kalba B2+Technologijos A Dailė A Muzika AAstronomija A Informatika A (E. Bergner)Matematika A 
8.Etika A / Tikyba AFizinis ugdymas AEtika A / Tikyba AFizinis ugdymas A 
  IV abg1.Istorija A Istorija BLietuvių kalba A Geografija A Fizinis ugdymas AMatematika A Matematika BMatematika A Matematika BProgramavimas A Leidyba A
2.Lietuvių kalba A Lietuvių kalba BVokiečių kalba Fotografija B PolitologijaMatematika A Matematika BMatematika A Matematika BLietuvių kalba A Lietuvių kalba B
3.Lietuvių kalba A Lietuvių kalba BBiologija B Informacinės techn. B (2gr.)Fizika A Biologija ADailė B Programavimas A Leidyba ALietuvių kalba A Lietuvių kalba B
4.Fizika A Fizika B Biologija AAnglų kalba B2 Anglų kalba B1Anglų kalba B2 Anglų kalba B1Istorija A Istorija BFizika A Fizika B Biologija A
5.Informacinės techn. B (1gr.)Rusų kalba Fizinis ugdymas B Judėjimo džiaugsmas BAnglų kalba B2 Anglų kalba B1Geografija A Geografija BAnglų kalba B2 Anglų kalba B1
6.Matematika A Biologija BGeografija A Geografija B EkonomikaIstorija AVokiečių kalba Rusų kalba Fizinis ugdymas AVokiečių kalba Fotografija B Psichologija
7.Chemija A Chemija B Technologijos A Technologijos BDailė B ŠokisFizinis ugdymas A Muzika B Pasipriešinimo istorijaRusų kalba Fizinis ugdymas B Judėjimo džiaugsmas BChemija A Chemija B Technologijos A
8.Technologijos A Technologijos B Muzika BUgdymas karjerai BraižybaChemija A Fizinis ugdymas A  Ugdymas karjerai 
Skip to content