Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PAGĖGIŲ ALGIMNATO MACKAUS GIMNAZIJA

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

2016/2017 M. M. 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bendruomenė 2016/2017 mokslo metais iš penktosios veiklos srities „Mokyklos strateginis valdymas“ pasirinko vertinti   5.4. „Personalo valdymas“. Tyrimui atlikti buvo sudarytos trys darbo grupės. Vertinamųjų sričių koordinatoriais paskirti:

5.4.1. – Loreta Skvirbienė, Loreta Vytuvienė

5.4.2. – Raimonda Stalnionienė, Jolanta Kaleginienė

5.4.3. – Audrius Savickas, Eugenijus Dargužas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai:

Sritis Temos Veiklos rodikliai Lygis
5. Mokyklos strateginis valdymas 5.4. Personalo valdymas 5.4.1. Personalo komplektavimas 3
5.4.2. Dėmesys personalui 3
5.4.3. Personalo darbo organizavimas 3

ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS REKOMENDACIJOS 

Gimnazijos vadovams, tarybai, bendruomenei

Eil. Nr. Rekomendacijos ir pasiūlymai Pagrindas
1. Gimnazijos bendruomenės susirinkimuose kalbėti apie personalo formavimo politiką 5.4.1.
2. Priėmus naują darbuotoją, jį visuomet reikėtų pristatyti gimnazijos bendruomenei 5.4.1.
3. Naujai atėjusiems darbuotojams padėti kuo geriau adaptuotis gimnazijoje 5.4.1.
4. Labiau domėtis gimnazijos mokytojų asmenine pažanga darbe 5.4.2.
5. Daugiau dėmesio skirti pokalbiams su mokytojais dėl jų asmeninės pažangos darbe 5.4.2.
6. Mokyklos administracijai numatyti, kartą per savaitę skirti pastovų laiką bendradarbiavimui 5.4.3.
7. Organizuoti darbo grupes, kurios vertintų gimnazijos planų aktualumą ir reikalingumą. 5.4.3.
8. Įtraukti į gimnazijos veiklos planavimo procesą gimnazijos bendruomenę 5.4.3.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Apskritis/savivaldybė...Tauragės aps. Pagėgių savivaldybė

Mokyklos tipas: gimnazija

Mokyklos vietos tipas: miestas

Mokyklos dydis (mokinių skaičius):344

Didžiausi pasiekimai Didžiausi trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai (pagal rodiklių numerius)

5.4.1. (trečias lygis)

5.4.2. (trečias lygis)

5.4.3. (trečias lygis)

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014