Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Baigiantis antrajai advento savaitei, gruodžio 13 d. Pagėgių Algimanto Mackaus bendruomenė rinkosi į popietę „Žvakutės šviesoje“. Į popietę tradiciškai kviečiami ir mokytojai pensininkai. Pagėgių parapijos klebonas Kazys Žutautas visiems palinkėjo dvasinės ramybės, susikaupimo ir tikėjimo dovanos.

Advento popietės metu 3g mokinės su tikybos mokytoja Jolanta Kaleginiene priminė protėvių tradicijas ir papročius. Vėliau visi žaidėme ratelius, minėme mįsles, išbandėme burtus.
Gražiausiais muzikos kūriniais popietę šildė mokytojų Irenos Ubartienės ir Virginijos Bubelienės mokiniai.
Visi džiaugėmės prisimindami tradicijas ir dvasingai praleidę laiką.
                                                                      Vyr. tikybos mokytoja Jolanta Kaleginienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014