Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Lapkričio 29 d. Jaunųjų Skalvių būrelio narės supažindino 5-9 klasių mokinius su labai svarbiu mūsų kraštui įvykiu – Tilžės akto 100-mečiu. Mokiniai sužinojo, kokios buvo Tilžės akto atsiradimo aplinkybės ir kur jis buvo parašytas, o taip pat susipažino su šio akto signatarų biografijomis.
Ši patirtis jaunosioms Skalvių būrelio narėms buvo labai įdomi. Merginos ne tik rinko medžiagą, ją sistemino, ruošė pateiktis, bet ir pabuvo mokytojų vaidmenyje.
Meda Jarusevičiūtė, Ibg klasės mokinė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014