Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

Pagėgių savivaldybės administracija 2018 m. vasario 1 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ finansavimo sutartį. Projekto vertė – 134.057,64 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – V. Buivydienė.

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje.
Projekto uždavinys – modernizuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją pagerinant vaikų mokymosi aplinką.
Projektu siekiama prisidėti prie mokyklų tinklo veiklos efektyvumo didinimo, mažinant tuščių mokymosi vietų skaičių ir racionaliau panaudojant švietimui skirtas lėšas, išsaugoti bei pagerinti švietimo kokybę, sudaryti sąlygas švietimo įvairovei, galimybėms mokytis visą gyvenimą. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpų remontas, sukuriant modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves ir aprūpinant jas naujausiomis mokymo priemonėmis.
Modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės kuriamos: užsienio kalbų (anglų kalbos) patalpose, salėje, pritaikant ją nejudriųjų sporto šakų veiklai, aktų salėje ir muziejaus patalpose, praėjime į sporto salę įrengiant meno ir sporto ekspoziciją ir ugdymo patalpose. Sukurtose erdvėse planuojama įsigyti įrangą.
Įrengiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves planuojama įsigyti šią įranga: ugdymo patalpų įranga: kompiuteriai (su priedais: pelės, klaviatūros ir kita), daugiafunkcinis spausdintuvas, multimedijos komplektai (projektoriai, tvirtinimo priemonės, pakabinamas ekranas); aktų salės ir muziejaus modernizavimo įranga: plačiaformatis ekranas, audio video aparatūra, projektorius; kalbų mokymo laboratorijos programinė ir techninė įranga; salės pritaikymo nejudriųjų sporto šakų veiklai, įranga: gimnastikos žiedai su virvėmis, virvė gimnastikai su tvirtinimu, skersinis, gimnastikos čiužinių komplektas.
Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas 2019 m. birželio 30 d.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014