Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Saulėtą gegužės popietę keliaudamas po Mažąją Lietuvą į mūsų gimnaziją užsuko Ukmergės rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkų būrys. Svečiai domėjosi savita mūsų regiono kultūra, čia gyvenusiomis asmenybėmis - Vydūnu, Ieva Simonaityte, Martynu Jankumi, Algimantu Mackumi.
Lankydamiesi mūsų gimnazijos muziejuje, kolegos domėjosi unikaliais muziejaus eksponatais, liudijančiais poeto ir jo artimųjų gyvenimo faktus: nuotraukomis, originaliais rankraščiais, laiškais, knygomis. Taip pat dalijomės patirtimi ir diskutavome apie mokyklos muziejaus veiklos integravimą į ugdymo procesą, dalyvavimą įvairiuose konkursuose. Muziejus sulaukė ir netikėtos dovanos – Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Violeta Markauskienė padovanojo Algimanto Mackaus poezijos knygas, išleistas Amerikoje: ,,Jo yra žemė“ (1959) ir ,,Neornamentuotos kalbos generacija ir Augintiniai“ (1962).
Abi knygos – tikros bibliografinės retenybės. ,,Jo yra žemė“ – ypatinga knyga. Jį iliustravo A. Mackaus žmona – aktorė ir dailininkė Dalia Juknevičiūtė. Taip pat ši knyga užpildo spragą labai įdomioje knygos likimo istorijoje: muziejuje turime signalinį šio rinkinio egzempliorių su originaliais paties A. Mackaus taisymais. Todėl galima palyginti, koks buvo pirmasis ir koks galutinis rinkinio variantas. Muziejuje yra ir bloknotas su dailininkės G. Didelytės perrašytais rinkinio ,,Jo yra žemė“ eilėraščiais ir perpieštomis iliustracijomis. Šis rankraštis rašytas apie 1970 metus, kai Lietuvoje A. Mackaus poezija buvo draudžiama. Dailininkė, svečiuodamasi Vengrijoje pas vertėją A. Boitarą, persirašė A. Mackaus eilėraščius ir slapta parsivežė juos į Lietuvą. Rinkinys ,,Neornamentuotos kalbos generacija ir Augintiniai“ simbolizuoja savitą ir skausmingą A. Mackaus poeziją bei visą bežemių kartos tragizmą.
Taigi dabar muziejaus ekspozicijoje betrūksta paskutinio A. Mackaus poezijos rinkinio ,,Chapel B“, išleisto po rašytojo mirties 1965 m.
Vilma Vaivadienė,
Algimanto Mackaus muziejaus vadovė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014