Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
×

Įspėjimas

JFolder::create: Kelias nėra open_basedir kelyje
Pagėgių savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis šiemet nusprendė nudžiuginti visuomenę – surengti koncertą Motinos dienos proga. Gražu ir simboliška, kad šiai šventai temai pasirinkti Dievo namai. Ir muzika, ir žodis šiuose namuose įtaigesnis, tikresnis, teisingesnis.
Lietuva dar 1928 metų paskyrė Motinoms pirmąjį gegužės sekmadienį. Lietuvė motina – tautos skydas. Kada Lietuva skendėjo didžiausiame skurde, kur tik sunkūs atodūsiai girdėjosi, - lietuvė motina buvo atspari. Jos širdy ruseno galinga lietuviškumo ugnelė, kurios nei žiauri ranka, nei tolimas ir šaltas Sibiras neįstengė užgesinti. Ji, sėdėdama prie ratelio, nuo sunkaus darbo sugrubusiais pirštais mokė savo vaikus lietuviško rašto. Ji parengė dirvą mūsų tautos atgimimui.
Šiemet – jubiliejiniai valstybės metai, kai dabinamės gražiu tautiniu rūbu, kai ir dainas, ir meną, ir didesnį dėmesį teikiam jai – motulei Lietuvai.
Šventėje kalbėjęs Pagėgių Švento Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas akcentavo, kad negalėtume atskirti motinos nuo begalinės meilės ir tikėjimo. Mamas sveikino švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė, Pagėgių savivaldybės mero sveikinimo kalbą perskaitė mero patarėja Rita Vidraitė.
Susirinkusioms motinoms savo talentą ir kūrinius dovanojo visos Pagėgių savivaldybės mokyklų mokiniai, tarp jų ir Algimanto Mackaus gimnazijos instrumentinis ansamblis (solo fortepijonu Gabija Tičkutė,   solo gitara Edvardas Kromelis bei mišrus vokalinis ansamblis). Mokinius ruošė muzikos mokytojos Virginija Bubelienė ir Irena Ubartienė.

 

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014