Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
  • Knygų kalėdos
  • Knygų sąrašas
  • Pavežėjimas
  • Gabiausi
  • Gamta
  • mik
Mokyti ir mokytis galima visur, visada ir įvairiais būdais. Svarbu, kad būtų patenkintas kiekvieno vaiko saviraiškos poreikis ir visapusiškas jauno žmogaus ugdymas.
Kovo 29 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Ibg klasės ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 8 klasės mokiniai buvo pakviesti į netradicinę integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir vokiečių kalbos pamoką „Mažosios Lietuvos kultūros šviesuoliai“, kuri vyko Pagėgių krašto turizmo informacijos centre Vilkyškiuose. Pamoką vedė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros ir vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė bei Vilkyškių Johaneso Bobrovskio anglų kalbos mokytoja Vida Povilaitienė.
Tai buvo pamoka – kelionė, kurios metu mokiniai, keliaudami „siauruku“, prisiminė šį kraštą menančius kultūros šviesuolius — Johanesą Bobrovskį, Vydūną, o nuo karalienės Luizos tilto pažvelgė ir į Kristijono Donelaičio laikus. Šioje netradicinėje kelionėje mokinius lydėjo ne tik jų mokytojos, bet ir Pagėgių krašto turizmo informacijos centro vadovė Ilona Meirė. Ji atskleidė daug įdomių J. Bobrovskio, Vydūno ir K. Donelaičio gyvenimo faktų, kūrybos ypatumų, papasakojo įdomių istorijų apie šio krašto gyventojus, jų buitį, kasdienybę bei šventes. Keliaudami mokiniai ne tik klausėsi įdomių pasakojimų, bet ir patys skaitė J. Bobrovskio eilėraščius ir prisiminimus lietuvių, anglų bei vokiečių kalbomis. Nelengva, tačiau įdomi užduotis buvo sudėlioti Vydūno frazę „Spindulys esmi begalinės šviesos“ (ji taip pat buvo pateikta trimis kalbomis), kuri puošia įėjimo į Bitėnų kapinaites vartus. Įveikę šią užduotį, grupė keliauninkų skaitė Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ ištraukas ir ieškojo frazių, kaip Vydūnas aiškina, kas yra tėvynė, kas sieja ją su žmogumi, o kiti anglų ir vokiečių kalbomis turėjo pasakyti, kas jiems yra tėvynė. Po „minčių lietaus“ kelionės vadovė Ilona Meirė papasakojo keliauninkams apie K. Donelaitį, jo gyvenimą bei kūrybą. Ypač įdomu buvo išgirsti, kaip skamba K. Donelaičio poema „Metai“, kurios ištraukas mokiniai skaitė ne tik lietuvių, bet ir vokiečių bei anglų kalbomis.
Kelionei baigiantis, mokiniai turėjo prisiminti, ką išgirdo, pamatė ir sužinojo, ir įgytas žinias pritaikyti J. Bobrovskio, Vydūno ir K. Donelaičio gyvenimo ir kūrybos faktų „kratinyje“ išskirdami po 5 kiekvienam šviesuoliui priklausančius faktus.
Įsivertindami ant kelionės pradžioje gauto bilieto mokiniai parašė savo įspūdžius, emocijas bei išgyvenimus, kuriuos jie   patyrė pamokoje – kelionėje.
Šioje netradicinėje pamokoje mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti jau turimas žinias bei įgyti naujų. Jie įgijo ne tik dalykinių kompetencijų, bet ir asmeninių, pažinimo bei komunikavimo.
Dėkojame Pagėgių krašto turizmo informacijos centro direktorei Ilonai Meirei už nuoširdų bendravimą, bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant šios pamokos idėją.

Loreta Skvirbienė,
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014