Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
VELYKOS gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Senovės lietuviams tai buvo didžioji pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykų laiką.
Kovo  22 dieną 6b klasės mokiniai rinkosi į integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, tikybos ir technologijų pamoką „Ridenam velykinį margutį“. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Loreta Skvirbienė pamoką pradėjo eilėraščiu, kurį mokiniai aptarė bei išrinko žodžius ir žodžių junginius, apibūdinančius pavasarį ir Velykas. Tikybos ir technologijų mokytoja Jolanta Kaleginienė supažindino mokinius su Velykų istorija, aiškino šios šventės bei jos simbolių reikšmę, pasakojo apie mūsų protėvių Velykų papročius bei tradicijas. Anglų kalbos mokytoja Ona Mikašauskienė pasakojo mokiniams apie Velykų papročius Didžiojoje Britanijoje, supažindino su šios šventės tradicijomis, simboliais bei velykiniais patiekalais ir tą dieną žaidžiamais žaidimais. Perskaitę lietuvių liaudies pasaką „Kodėl dažo kiaušinius?“, šeštokai sužinojo, kaip atsirado kiaušinių marginimo tradicija, bei lietuvių ir anglų kalbomis aptarė pagrindinių margučių marginimo spalvų reikšmes. 
Mokiniai pamokoje ne tik klausėsi įdomių istorijų apie Velykas, bet ir aktyviai dirbo. Jie turėjo iš atskirų pastraipų sudėlioti tekstą apie Velykų papročius Lietuvoje, duotus teiginius anglų kalba suskirstyti į teisingus ir klaidingus, lietuviškoje skaičiuotėje sugrąžinti į savo vietas išsibarsčiusius žodžius. Šeštokai taip pat gavo ir namų darbų užduotį — sukurti velykinį sveikinimą lietuvių ir anglų kalbomis ir parašyti jį ant margučio, kurį pagamino per technologijų pamoką.
Pamokos pabaigoje mokiniai žaidė žaidimą (https://flipquiz.me/dashboard), kurio metu pasitikrino, ką pamokoje išmoko ir sužinojo. Įsivertinimui mokytojos pritaikė kiaušinio struktūros dalis (Trynys — pamokoje viską supratau, daug išmokau, buvo įdomu. I got it! Baltymas — liko neaiškumų, kuriuos norėčiau išsiaiškinti. I need more practice. Lukštas — nesupratau pamokos, buvo per sunku, neįdomu. I didn’t understand, please help me.)
Šioje pamokoje mokiniai ne tik sužinojo apie Velykų papročius bei tradicijas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje, bet ir lavino savo lietuvių ir anglų kalbų skaitymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas.
Loreta Skvirbienė,
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014