Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
„Ne vien duona žmogus gyvas“, – toks projekto ,,Sveikata visus metus“ vasario mėnesio iššūkis. Per kūno kultūros pamokas ir ,,Sveikatiados“ modulio užsiėmimus mokytoja Svetlana Musvydienė pasakojo apie fizinės ir emocinės sveikatos darną. Mokiniai turėjo namuose paskaityti informaciją apie veiksnius, teigiamai ir neigiamai veikiančius sveikatą, susipažinti su emocijų kaitos reiškiniais.
Buvo skirta namų užduotis: nufotografuoti arba nupiešti emocijas atspindinčių pavyzdžių. Per atvirą netradicinę kūno kultūros pamoką IIag ir 5a klasės mokiniai žaidė žaidimus su spalvotais kamuoliais, vaidino situacijas, kuriose vyravo arba neigiamos, arba teigiamos emocijos, analizavo, kas gali padėti žmogui streso atvejų ir kaip reikia valdyti emocijas. Mokinės (ir poromis, ir grupelėmis) daug judėjo, bėgo, šuoliavo, atliko jogos ir kvėpavimo pratimus.
Mokytojos padėjėja Renata Drukteinytė kalbėjo apie tai, kad emocijos ir jausmai – labai svarbi žmogaus psichikos dalis. Patiriamos emocijos skatina mus elgtis tam tikru būdu, o fizinis aktyvumas padeda spręsti sveikatos problemas, stiprina emocijas, padeda su jomis susitvarkyti.
IVag klasės mokinė Laura Jurginaitė

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014