Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Gruodis – Advento mėnuo. Jo ramybė ir susikaupimas veda į didžiausią metų šventę – Kalėdas.
Kad Kalėdų laukimas nepradingtų šventiniame šurmulyje ir būtų prasmingas gruodžio 14 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bendruomenę pakvietėme į Adventinio vainiko pynimo popietę. Adventinio vainiko pynimas bendruomenėje tai ramybė, susikaupimas, susitaikymas, bendravimas.
Mokiniai ir muzikos mokytojos Irena Ubartienė, Virginija Bubelienė giedojo giesmes, dainavo kalėdines dainas. Šioje popietėje kartu su gimnazijos bendruomene dalyvavo Pagėgių parapijos klebonas Kazys Žutautas. Klebonas priminė, jog žmogui reikalinga malda ir dvasinis augimas. Gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas palinkėjo visiems susirinkusiems gražaus laukimo ir prasmingų artėjančių švenčių.
Popietė baigėsi kalėdine daina, prie kurios atlikimo prisijungė visi susirinkusieji.
                                                                        
                                                                                                     Vyresnioji tikybos mokytoja Jolanta Kaleginienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014