Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

A.Mackaus muziejus mokykloje įkurtas 2003 m. Jame eksponuojama ir saugoma daugiau kaip 100 poeto A.Mackaus, jo šeimos ir artimųjų originalių nuotraukų ir kopijų. Daugumą jų bei keletą savo asmeninių daiktų muziejui padovanojo poeto mama M. Mackienė, kuri mirė 2006 m. gruodžio mėn., sulaukusi 102 metų. Be nuotraukų, muziejuje saugomi ir du originalūs poeto rankraščiai, signalinis rinkinio ,,Jo yra žemė“ egzempliorius su paties poeto ranka įrašytais taisymais. Vienas iš unikaliausių eksponatų – minėto rinkinio nuorašas, kurį atliko dailininkė G. Didelytė, būdama Vengrijoje dar tuo metu, kai A. Mackaus poezijos Lietuvoje nebuvo galima leisti. Šį eksponatą, kaip ir 19 originalių ekslibrisų, mums padovanojo poetas M. Karčiauskas. Turime ir keleto A. Mackaus dokumentų kopijas: gimimo liudijimą, patvirtinantį, kad poetas gimė Pagėgiuose, pažymių knygelę, paties pieštą atviruką, literatūros užrašus. Eksponuojamos 25 A. Mackaus knygų leidimo fondo JAV išleistos knygos, kurias mums atsiuntė ilgametis šio fondo direktorius G. Vėžys bei po jo mirties fondui vadovavusi L. Vėžienė. Taip pat turime ir du žurnalo ,,Margutis“, kurį A. Mackus redagavo, numerius. Muziejuje saugomi ir CD su poeto skaitomu eilėraščiu bei jo ir D. Juknevičiūtės vestuvių filmuota medžiaga, audio ir video interviu su poeto mama M. Mackiene.
Įkurti šį muziejų padėjo, informacijos suteikė bei įdomių eksponatų atsiuntė jau minėtas poetas M. Karčiauskas, JAV gyvenantys E. Šulaitis, H. Vepštienė, a.a. G. Vėžys, rašytojai J. Aputis, S. Geda, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja S. Vėlavičienė, buvusi leidyklos redaktorė A. Baliulienė, poeto vaikystės draugas VU profesorius V. Juodkazis. Palaikome ryšius su A. Mackaus giminaičiais K. Mackumi, R. Dušauskiene, J. ir F. Grabiais, V. Strikaičiu, E. Vidmantiene, mums ypač daug padėjusia K. Grabyte. Džiaugiamės, kad muziejuje lankėsi ne tik poeto giminaičiai, bet ir kiti garbūs svečiai: LR Prezidentas V. Adamkus, aktoriai R. Staliliūnaitė, E. Stancikas, G. Adomaitis, literatūrologas V. Gasiliūnas bei mokytojai su mokiniais ne tik iš mūsų savivaldybės, bet ir Šiaulių, Jurbarko, Vilniaus, Klaipėdos. Mažeikių, Šilutės, Ukmergės rajono mokyklų, Karaliaučiaus krašto bei Bad Iburgo (Vokietijos).Maloniai kviečiame visus apsilankyti poeto A. Mackaus muziejuje. Mums galite rašyti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti į mokyklą telefonu 8-441-56-055 (kviesti V. Vaivadienę arba V. Žuklijienę).

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014