Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
×

Įspėjimas

JFolder::create: Kelias nėra open_basedir kelyje
Nuskambėjus paskutiniam skambučiui ir nurimus mokinių šurmuliui mokykloje, mokytojams ateina metas atsikvėpti ir apžvelgti nuveiktus darbus.

Birželio 15 dieną mokykloje vyko išplėstinis metodinės tarybos susirinkimas. Šio susirinkimo metu gimnazijos metodinių grupių pirmininkai pristatė savo metodinę veiklą — vestas atviras ir integruotas pamokas, dalyvavimą įvairiuose konkursuose, varžybose, olimpiadose bei projektuose, surengtas parodas, paruoštą metodinę medžiagą. Mūsų gimnazijos mokytojų veikla tikrai labai turininga — vis daugiau mokytojų veda integruotas pamokas ne tik mokykloje, bet ir netradicinėse erdvėse, dalyvauja respublikiniuose konkursuose bei projektuose. Aptarėme ir pasidžiaugėme daug gražių atsiliepimų sulaukusia mūsų mokykloje vykusia respublikine konferencija „Ugdymo turinio integravimas skatinant mokinių kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją“, kurios metu gimnazijos mokytojai vedė atviras integruotas pamokas bei skaitė pranešimus. Visi mokytojai džiaugėsi savo mokinių pasiekimais ir sėkmingu dalyvavimu konkursuose bei olimpiadose.
Susirinkimo metu gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Aušra Zongailienė padėkojo gimnazijos mokytojams už iniciatyvą, kūrybiškumą, norą dirbti kitaip, o aktyviausiems įteikė gardžias dovanėles.
Išsiskirdami palinkėjome vieni kitiems naujų minčių ir idėjų bei turiningos vasaros.
Metodinės tarybos pirmininkė
Aušra Zongailienė
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014