Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
2017 m. gegužės 30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje lankėsi Pagėgių rinktinės Bendruomenės pareigūnė kapitonė Vita Ažnė, kuri mokiniams pristatė pasieniečio profesiją, demonstravo filmą, kuriame atsispindi visos pasieniečių veiklos sritys,  priminė apie pasienio ruože ir valstybės sienos apsaugos zonoje galiojantį teisinį režimą, taip pat akcentavo, kokių dokumentų reikia, norit būti minėtoje teritorijoje.

Kinologas vyresnysis puskarininkis Darius  Lipitonas su tarnybiniu šunimi Bona,  10 metų vokiečių avigane, atliko prevencinę priemonę – narkotikų paiešką.
Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo, uždavė daug klausimų. Pabaigoje mokiniams buvo leista paglostyti „pasienietę“ Boną ir net nusifotografuoti su ja.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Šveikauskienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014