SimuliaciniS žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

SimuliaciniS žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

Spalio 24 d. gimnazijos 8-IVg klasių mokinių komanda dalyvavo Goethe’s instituto parengtame tarptautiniame projekte – simuliaciniame žaidime „Klimatui neutralus miestas“, kuriame taip pat dalyvauja Indijos, Čekijos, Estijos ir Latvijos mokyklos. Žaidimą moderavo viešnia iš Goethe’s instituto projekto koordinatorė Laura Frolovaitė.

Simuliacinio žaidimo dalyviai, atstovaudami įvairioms išgalvoto miesto Fonta interesų grupėms, diskutavo apie aplinkosaugą, svarstė dažniausiai kylančias problemas ir siūlė sprendimo būdus, kaip miestą padaryti klimatui neutralų, o gyvenimą jame tvaresnį. Mokiniai turėjo ne tik diskutuoti, bet ir kartu nuspręsti, kokius geriausius sprendimus bei jų įgyvendinimo priemones pasirinkti bei už jas balsuoti. Apskritojo stalo diskusijos rezultatus žaidimo dalyviai pristatys sukurdami 3 minučių trukmės filmuką vokiečių kalba.

Projekto „Klimatui neutralus miestas“ koordinatorė Laura Frolovaitė, apibendrindama žaidimą, išsakė pastabas apie mokinių dalyvavimą renginyje, kiekvieno indėlį bei gebėjimą diskutuoti. Viešnia pasidžiaugė mokinių kultūringu elgesiu, nuoširdžiu bendravimu, pagarba vienas kitam, gebėjimu išsakyti savo bei išklausyti kito nuomonę.

Kartu su mokiniais klimatui neutralų miestą Fontą kūrė vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė, IT mokytoja Rasa Antanaitienė ir biologijos mokytoja Daiva Raudytė.

Komentarai išjungti.
Skip to content