Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                           PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

                                                                      2018 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Data Atsakingas Laikas

POSĖDŽIAI

1. Dalykinių metodinių būrelių pasitarimai. 09 03-07 Metodinių būrelių pirmininkai  
2. Klasės auklėtojų pasitarimas. 2017-2018 mokslo metų veiklos analizė. Klasės auklėtojų veiklos planavimo 2018-2019 m.m. aptarimas ir tvirtinimas. 09 12 Ona Mikašauskienė 10.25
3. Mokytojų tarybos posėdis. Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analizė.

09 19

Mokytojų kambarys

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

13 35
4. Metodinės tarybos posėdis. Dėl pritarimo dalykų, dalykų modulių bei pasirenkamų dalykų ilgalaikiams planams. Metodinės veiklos kryptys 2017-2018 m.m..

09 20

Informatikos kabinetas Nr.1

Aušra Zongailienė 13 35
5. Vaiko gerovės komisijos posėdis. 2017-2018 mokslo metų veiklos analizė bei 2018-2019 mokslo metų planavimo aptarimas

09 25

Pavaduotojų kabinetas

Vida Šveikauskienė 13 35

VIDAUS DARBO KONTROLĖ

1. Dalykų ilgalaikių planų, dalykų modulių, pasirenkamų dalykų programų, neformalaus ugdymo planų suderinimas ir tvirtinimas. Iki 09 24

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

 

ŠVENTĖS, RENGINIAI

1. Mokslo ir žinių diena 09 03 Administracija 11.00
2. Pagėgių Algimanto Mackaus mokinių fotografijos paroda „Vasara be sienų“

09 03 – 10 01

Valdas Gečas  
3.

Mokinių ir mokytojų delegacijos iš Bad Iburgo gimnazijos(Vokietija) viešnagė.

Šventė, skirta Pagėgių Algimanto Mackaus ir Bad Iburgo gimnazijų 25-erių metų draugystės sukakčiai paminėti.

09 11– 09 21

09 15

Aktų salė

Loreta Skvirbienė

11 val.

4. Akcija „Niekas nepamiršta“, skirta žydų genocido dienai pažymėti 09 21 Kristina Dargužienė Visą dieną
5. Europos kalbų diena gimnazijoje (pagal atskirą planą) 09 26 Aušra Andriekienė, užsienio kalbų metodinis būrelis Visą dieną

SPORTAS

1. Ėjimo varžybos „Teigiama įtaka man“. (PAMG bendruomenė)

09 11

Prie kultūros centro

Svetlana Musvydienė 17.00
2. Rudens krosas 5 – IVg klasėms

09 13

Svetlana Musvydienė, Loreta Gečienė
3. Sporto šventė su svečiais iš Bad Iburgo gimnazijos „Sportas ir draugystė“ 09 14 Loreta Gečienė 14 val.
4. Tradicinis estafetinis bėgimas miesto gatvėmis 5 – IV klasėms 09 17 Svetlana Musvydienė
5. Renginiai, skirti Europos judumo savaitei (pagal atskirą planą) 09 17 - 22 Svetlana Musvydienė
6. Riedučių ir riedlenčių parodomieji pratimai „Linksmieji kalniukai“ (PAMG bendruomenė)

09 18

Prie pradinės mokyklos

Svetlana Musvydienė

17.30
7. Išvyka į mišką (mankšta, žaidimai, grybų rinkimas) (PAMG bendruomenė) 09 20

Svetlana Musvydienė

15 val.
8. Walmark masinės ėjimo varžybos 5 – IVg klasėms

09 22

Kaunas

Svetlana Musvydienė

7 val.
9. Kamuoliuko metimo varžybos, 5-6 klasių mokiniai 09 26 Stanislovas Balčėnas
10. Kamuoliuko metimo varžybos, 7-8 klasių mokiniai 09 27 Stanislovas Balčėnas
 

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė

 
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014