Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

    PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

RENGINIAI SAUSIO MĖNESĮ

 

Eil.

Nr.

                       Priemonė

Vykdytojai

Partneriai

Data

POSĖDŽIAI
1. Išplėstinis metodinės tarybos susirinkimas. „Kaip išlikti pozityviu negatyviose situacijose“ Aušra Zongailienė Audrius Savickas

2019-01-10

13.40

E. Bergner kab.

2. VGK posėdis. I-ojo signalinio pusmečio rezultatų aptarimas. Vida Šveikauskienė VGK nariai

2019-01-11

10.25

Pavad. kab.

3. VGK posėdis. I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. Vida Šveikauskienė VGK nariai

2019-01 29,  10.25

Pavad. kab.

4. Mokytojų tarybos posėdis.  I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. Vaclovas Navickas Mokytojai

2019-01 -31 13.40

E. Bergner kab.

RENGINIAI
1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Renginys, skirtas sausio 13 d. paminėti

Kristina Dargužienė

Istorijos mokytojai 2019-01-11
2. Atvira klasės valandėlė „Pasimatuok mediko profesiją“

Ona Mikašauskienė

Renata Drukteinytė

IIag klasės mokiniai

2019-01-15

7 pamoka

O. Mikašauskienės kab.

3.

Seminaras mokytojams

(tikslus laikas bus tikslinamas)

Administracija Mokytojai

2019-01-18

4. Integruota Chemijos ir anglų kalbos pamoka „Saugumo instrukcijų kūrimas“

Ona Mikašauskienė

Lina Zarambienė

Iag klasės mokiniai

2019-01-28

6 pamoka

SPORTAS
1. Žiemos trikovė Svetlana Musvydienė

Kūno kultūros mokytojai

5-6 ir III-IVg klasių mokiniai

2019-01-15
2. Krepšinio turnyras Svetlana Musvydienė 5-6 klasės mergaitės 2019-01-17
3. Klasės aktyvioji pertrauka Svetlana Musvydienė Visos klasės 2019-01-22
4. Interaktyvus konkursas „Sniego figūra“ Svetlana Musvydienė Visi mokiniai 2019-01-25
OLIMPIADOS( mokyklinės)
1. Biologija

Loreta Vytuvienė

Daiva Raudytė

Biologijos kabinetai Nr.1

2019-01-10

3-4 pam.

2. 26-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada (10-11 kl.)

Vida Šveikauskienė

Tatjana Laukžemienė

II-IIIg klasės, rusų kalbos kabinetas Nr.1 2019-01-28, 1,2 pamokos
3. Lietuvių kalba ir literatūra 9-12 klasių mokiniams

Vida Šveikauskienė

Vilma Vaivadienė

V. Vaivadienės kab.

201-01-07

5-6 pam.

4. Fizika

Loreta Vytuvienė

Juozas Žuklija

Fizikos kab.

2019-01-15

2-4 pam.

5. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas Vida Šveikauskienė, Kristina Spingienė Skaitykla

2019-01-17

5-6 pam.

OLIMPIADOS( savivaldybės)
1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

Vitalija Ivanauskienė,

Ona Mikašauskienė

Vida Šveikauskienė

Skaitykla

2019-01-08,

10.00 val

2. 57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Solveiga Budrikienė,

Daiva Raudytė

Loreta Vytuvienė

Chemijos kabinetas 2019-01-11, 10.00 val.
3. 68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Solveiga Budrikienė,

Raimonda Stalnionienė

Loreta Vytuvienė

Matematikos kabinetas

2019-01-16,

10.00

         
4. 52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Solveiga Budrikienė,

Daiva Raudytė

Loreta Vytuvienė

Biologijos kabinetai Nr.1,2 2019-01-18, 10.00 val.
5. Lietuvių kalbos  ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams

Vitalija Ivanauskienė,

Rima Navickienė

Vida Šveikauskienė

Skaitykla 2019-01-24, 10.00 val
 
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014