Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                           PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

                                                                      2018 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Diena

Vieta

Dalyviai

Atsakingi, vykdytojai

POSĖDŽIAI

1.     

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis. Dėl individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemos sukūrimo.

03 06

13.40

Skaitykla

Metodinės tarybos nariai, mokytojai

Aušra Zongailienė

2.     

Direkcijos pasitarimas. Mokinių, atvykusių iš kitų mokyklų I pusmečio rezultatų lyginamoji analizė. Mokomųjų dalykų kursų keitimas IIIg klasėse.

03 19

13.40

Lietuvių k. kabinetas Nr.1

Mokytojai

Vaclovas Navickas

3.     

Vaiko gerovės komisijos posėdis. Pamokų lankomumas - tarsi per didinamąjį stiklą.

 

03 27

10.25

Metodinis kabinetas

VGK nariai

Vida Šveikauskienė

Ingrida Juciūtė

RENGINIAI

4.    

Atvira integruota informacinių technologijų, anglų kalbos ir geografijos pamoka Iag klasėje „Etnografiniai regionai. Interaktyvaus žemėlapio kūrimas“

03 02

8.00

skaitykla

Iag klasė,

svečiai

Rasa Antanaitienė

Ona Mikašauskienė

Daiva Stankevičienė

Aušra Andriekienė

5.     

Nacionalinio diktanto rašymas

03 02

11.00 val.

skaitykla

 

Kristina Spingienė

6.     

Renginiai skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

03 09

Visą dieną

 

 

Gimnazijos bendruomenė

Istorijos mokytojai

7.     

Supažindinimas su PUPP vykdymo ir organizavimo tvarka.

03 13

IIbg – 8.00

IIag – 9.40

Skaitykla

IIg klasių mokiniai

Loreta Vytuvienė

8.     

Regioninis I-IVg klasių mokinių užsienio kalbų oratorių konkursas “Geriausias būdas nuspėti ateitį - ją sukurti”

(atskiras planas – programa)

<![if !supportLists]>03    <![endif]>14

9.00 val. registracija

Aktų salė

I-IVg klasių mokiniai

Žemaitijos gimnazijų asociacijos mokyklos, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

Vida Šveikauskienė

Aušra Zongailienė

Gimnazijos užsienio kalbų metodinis būrelis

9.      

Renginys, skirtas Pasaulinei Žemės dienai. „Mes Žemės vaikai“(pagal atskirą planą)

03 20 d.

 

5 – 8 klasių mokiniai

Irena Baubkienė

 

10. 

Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“ (pagal atskirą planą)

03 19-23

 

5-8, I-IVg klasių mokiniai

Mokinių taryba

Ingrida Juciūtė     

11. 

Viktorina penktokams „Knygnešių takais“

03 22

12.50

skaitykla

5, 7 klasių mokiniai

Kristina Dargužienė

Jovita Kubilinskienė

12. 

Dalyvavimas Lietuvos VEX  IQ robotų varžybose

03 23

Šiaulių Juventos progimnazija

5-8 klasių mokiniai

Rasa Antanaitienė

13. 

Vidurinio ugdymo programos Aprašo pristatymas savivaldybės pagrindinių mokyklų 10-ų klasių mokiniams. Individualaus mokymosi plano sudarymo principai.

03.27, 13 val.

Bibliotekos skaitykla

10-ų klasių mokiniai ir jų auklėtojai

Vida Šveikauskienė

14. 

Vidurinio ugdymo programos Aprašo pristatymas gimnazijos II-ų klasių klasių mokiniams. Individualaus mokymosi plano sudarymo principai.

03.28

IIa – 12.50

 

IIb – 9.50

Bibliotekos skaitykla

II-ų klasių mokiniai ir jų auklėtojai

Vida Šveikauskienė

15. 

Netradicinė integruota lietuvių kalbos, anglų kalbos, vokiečių kalbos pamoka „Mažosios Lietuvos kultūros šviesuoliai“

03 29

12.00 val.

Pagėgių krašto turizmo informacijos centras Vilkyškiuose

8, Ig klasės

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių ir vokiečių kalbų mokytoja Loreta Skvirbienė, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio anglų kalbos mokytoja Vida Povilaitienė

SPORTAS

16. 

Stalo teniso turnyras „Bendraklasių kovos“

Visą mėnesį

Gimnastikos salė

Visų klasių mokiniai

Svetlana Musvydienė

17. 

Netradicinės kūno kultūros pamokos „Fizinės ir emocinės sveikatos darna“.

03 07

 

5 ir IIag klasių merginos

Svetlana Musvydienė

18. 

Šuolių į aukštį varžybos

03 08

03 09

03 12

 

I – IIg klasės

6 klasių mokiniai

7-8 klasių mokiniai

Stanislovas Balčėnas

19. 

Rankų lenkimo varžybos

03 16

 

7-8 klasių mokiniai

Stanislovas Balčėnas

20. 

Merginų krepšinio 1X1 varžybos

03 30

Sporto salė

5 ir IIg klasių merginos

Svetlana Musvydienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI, ĮSKAITOS

21. 

Mokyklinė geografijos olimpiada

 

Respublikinė geografijos olimpiada „Mano gaublys“

03 01, 2-3 pamoką

12.00 val.

Geografijos kabinetas

I – IVg klasių mokiniai

 

Daiva Stankevičienė

22. 

Savivaldybės mokinių dailės olimpiada

03 05

10 val.

Dailės kabinetas

Olimpiados dalyviai (8-12 klasės

Loreta Vytuvienė

23. 

Savivaldybės mokinių geografijos olimpiada

03 07, 10 val.

Geografijos kabinetas

Olimpiados dalyviai (9-12 klasės)

Loreta Vytuvienė

24. 

Tarptautinis jaunųjų matematikų konkursas „Kengūra“

03 15,

2-3 pamokos

Istorijos  kabinetas Nr.2,

Konkurso dalyviai (pagal sąrašą)

Matematikos mokytojai

Loreta Vytuvienė

25. 

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

03 20

9.00 val.

Lietuvių k. kabinetai

IVg klasių mokiniai

Vida Šveikauskienė

26. 

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

Data bus tikslinama

Aktų salė

III gimnazijos klasių mokiniai

 

 

Robertas Maziliauskas

PATIKROS

04    

Pamokų stebėjimas. Patikros tikslas „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas“ (pagal atskirą planą)

Visą mėnesį

 

Mokytojai

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

 

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė

 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014