Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                           PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

                                                                      2018 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Diena Vieta Dalyviai Atsakingi, vykdytojai
POSĖDŽIAI
 

Mokytojų tarybos posėdis.

  • Abiturientų mokymosi rezultatų aptarimas ir leidimas laikyti brandos egzaminus.

05.24

13.40

Mokytojų kabinetas

Mokytojai

Vaclovas Navickas

  Vaiko gerovės komisijos posėdis. Mokinių signalinio pusmečio ir lankomumo duomenų suvestinės aptarimas.

05 22

10.25

Pavaduotojų

kabinetas

VGK nariai Vida Šveikauskienė
RENGINIAI
  Susitikimas su Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos atstovais. 05 04, 8.50 Aktų salė IIg, IVg klasių mokiniai, Ugdymo karjerai grupės mokiniai Vida Šveikauskienė
  Netradicinė integruota istorijos, vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos pamoka „Žmogus prievartos pasaulyje“.

05.08

10.55 – 12.45

Pagėgių oflageris 6b, Ibg ir IV klasės

Loreta Skvirbienė

Kristina Dargužienė

Vilma Vaivadienė

  Dalyvavimas teatralizuotame edukaciniame renginyje „Knygnešių keliais 2018“

05 08

9.30 val.

Rambyno kalnas Vyresniųjų klasių mokiniai Robertas Maziliauskas
  Akcija „Europos diena – su šypsena!“ 05 09   Visų klasių mokiniai Virginija Kariniauskienė
  Dalyvavimas projekte CLILIG@Litauen Netradicinė integruota istorijos, vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos pamoka „Vokiškos ir lietuviškos kultūrų atspindžiai Pagėgiuose“.

05 10

12.00 val.

Pagėgių miestas 5 klasė

Loreta Skvirbienė

Kristina Dargužienė

Vilma Vaivadienė

  Olweus koordinatorės susitikimas su gimnazijos koordinacine grupe ir MSG lyderiais.

05 016

13.00 val.

Lietuvių k.kabinetas Nr.1 Koordinacinė grupė, MSG lyderiai Loreta Vytuvienė
  Mokyklų, bendradarbiaujančių su Gothe`s institutu, mokinių ir mokytojų projekto „Tiesiame tiltus“ susitikimas „Vokiškos ir lietuviškos kultūrų dermė“

05 17

10 val.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Rambyno regioninis parkas 8, Ig klasės

Loreta Skvirbienė

Kristina Dargužienė

Vilma Vaivadienė

  Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „Jausmai ir spalvos“

05 18

9.40 val.

Dailės kabinetas IIag klasė

Aušra Zongailienė

Gitana Degutienė

Virginija Kariniauskienė

  Integruota informacinių technologijų ir anglų kalbos pamoka „Komikso kūrimas ir pristatymas“.

05 22

8.50 val

Informacinių technologijų kabinetas Nr.1 5 klasė

Rasa Antanaitienė

Eglė Bergner

Gitana Degutienė

Aušra Andriekienė

  Paskutinis skambutis „Sudie, mokykline svajone nuostabi ...“

05.25

12.00

Aktų salė Gimnazijos bendruomenė Administracija
  Integruota informacinių technologijų ir matematikos pamoka „Linksmoji koordinačių plokštuma“.

05 29

10.55 val.

Matematikos kabinetas Nr.2 6b klasė

Rasa Antanaitienė

Eglė Bergner

Asta Ramonienė

  Akcija, skirta pasaulinei dienai be tabako 05 31   Gimnazijos bendruomenė

Ingrida Juciūtė

Irena Masaitytė, partneriai: Šilutės visuomenės sveikatos centras, Pagėgių policijos komisariatas

  Netradicinė integruota anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Atostogų belaukiant“

05 30

12.00 val.

Lietuvių kalbos kabinetas Nr.2 6b klasė

Ona Mikašauskienė

Loreta Skvirbienė

  Netradicinė integruota chemijos ir biologijos pamoka „Nuotekų surinkimas ir valymas Pagėgiuose“

05 17

3-4 pam.

Pagėgių valymo įrenginiai 8b ir 8a klasės

Lina Zarambienė

Daiva Raudytė

SPORTAS
  Sveikatiados modulio projektas „Darželinukų mankšta“

05 02 – 11

Po pamokų

  III – IVg klasių mokiniai Svetlana Musvydienė
  Kūno kultūros ženklo varžybos 05 02 - 18 Stadionas, sporto salė 5, II – IVg klasės Svetlana Musvydienė
  Lengvosios atletikos trikovės varžybos

05 09

13.40

Stadionas 6-7 klasės Stanislovas Balčėnas
  „100 metrų šimtui metų“. Varžybos

05 15

16.00 val.

Stadionas 5 – IVg klasės Svetlana Musvydienė
  „Šeimos dienos“ sporto renginiai

05 15 , 17

16.00 val.

Stadionas 5 – IVg klasės Svetlana Musvydienė
  Rutulio stūmimo varžybos

05 16

13.40

Stadionas I - IIg klasės Stanislovas Balčėnas
  60 metrų bėgimo varžybos

05 18

13.40

Stadionas 8-Ig klasės Stanislovas Balčėnas
EGZAMINAI, PATIKRINIMAI, TYRIMAI
  NMPP klausimyno atlikimas

05 02

10.55

12.00

Informatikos kab.

8b klasė

8a klasė

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

  Menų mokyklinis brandos egzaminas:
  • Dailės mokyklinio brandos egzamino darbo aprašo pristatymas
  • Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymas
  • Muzikos mokyklinio brandos egzamino aprašo pristatymas
  • Muzikos mokyklinis brandos egzaminas

05.03/ 10.00

05.17/ 10.00

05.02/ 10.00

05.16/ 10.00

Dailės kabinetas

Aktų salė

Muzikos kabinetas

Aktų salė

IVg klasių mokiniai

Vaclovas Navickas

Vida Šveikauskienė

Virginija Kariniauskienė

Irena Ubartienė

  Technologijų mokyklinis brandos egzaminas:
  • Mokyklinio brandos egzamino aprašo pristatymas
  • Baigiamojo darbo (gaminio/paslaugos) pristatymas;
  • Baigiamojo darbo pristatymas.

05.09/9.00

05.15/9.00

05.23/9.00

Technologijų kab.

Technologijų kab.

Aktų salė

IVg klasių mokiniai

Loreta Vytuvienė

Valdas Gečas, Jurijus Vasiljevas

 

Anglų kalbos valstybinis egzaminas.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo,

rašymo dalys

05.05/9.00 Lituanistų korpusas IVg klasių mokiniai  
  Valstybinis informacinių technologijų brandos egzaminas 05.12/9.00 Informacinių technologijų kabinetai IVg klasių mokiniai

Rasa Antanaitienė

Eglė Bergner

  Valstybinis fizikos brandos egzaminas 05.19/9.00 Tauragės „Versmės“ gimnazija IVg klasių mokiniai Juozas Žuklija
  Valstybinis biologijos brandos egzaminas 05.26/9.00 Aktų salė IVg klasių mokiniai

Irena Baubkienė

Daiva Raudytė

 

PUPP Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

05.28/9.00 Sporto salė IIg klasių mokiniai Loreta Vytuvienė
 

PUPP Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

 

05.29/9.00 Sporto salė IIg klasių mokiniai Vida Šveikauskienė

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė

 
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014