Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                                                                                                                                                                                                  PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

2017 M.GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Diena

Vieta

Dalyviai

Atsakingi, vykdytojai

POSĖDŽIAI

1.     

Vaiko gerovės komisijos posėdis. Mokinių signalinio pusmečio ir lankomumo duomenų suvestinės aptarimas.

05 10

13.40

Pavaduotojų

kabinetas

VGK nariai

Vida Šveikauskienė

2.     

Mokytojų tarybos posėdis.

·         5 klasių mokinių II-ojo pusmečio, metiniai ugdymosi rezultatai ir lankomumas.

·         Abiturientų mokymosi rezultatų aptarimas ir leidimas laikyti brandos egzaminus.

·         6-IIIg klasių mokinių II-ojo pusmečio, metiniai ugdymosi rezultatai ir lankomumas.

·          

 

05.29

13.40

 

05.24

13.40

 

05 31

13.40

 

Mokytojų kabinetas

 

Mokytojai

 

Vaclovas Navickas

3.     

 

 

 

 

RENGINIAI

4.     

Susitikimas su Tauragės profesinio rengimo centro atstovais.

05 03, 9.40

skaitykla

IIg, IVg klasių mokiniai, Ugdymo karjerai grupės mokiniai

Vida Šveikauskienė

5.     

Savos kūrybos šokių konkursas „Pajausk ritmą“

05 05, 14 val.

Aktų salė

5-8, I – IVg klasių mokiniai

Mokinių taryba, IIIg klasės mokiniai

6.     

Netradicinė integruota istorijos, vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos pamoka 5 klasėje ‚Pažinkime Pagėgius“.

05.09

8.50

Aktų salė

Penktokai, Kristina Dargužienė

Loreta Skvirbienė

7.     

Europos egzaminas

05.09

IT kabinetai

IIg klasių mokiniai

Vida Šveikauskienė

Robertas Maziliauskas

8.     

Projektas „Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymo9si tikslus (DVT) iki 2030 m. : „DVT`30 jaunimas“. Protų kovų konkursas.

05 09, 13.00 val.

Aktų salė

I-IVg klasių mokiniai

Ingrida Juciūtė

Robertas Maziliauskas

9.     

Projektinių darbų pristatymo forumas

05 11 13.00 val.

skaitykla

 

Vida Šveikauskienė

10. 

Dalyvavimas projekto CLILIG@Litauen mokyklų teminiame susitikime „Tiesiame tiltus“

05 12

Kauno LSMU gimnazija

7 – 9 klasių komanda.

Loreta Skvirbienė

Kristina Dargužienė

Vilma Vaivadienė

11. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių spektaklis „Nebaigtas dienoraštis“.

05 12,

12.00 val.

Pagėgių kultūros centras

 

 

12. 

Tiksliųjų mokslų savaitė (pagal atskirą planą).

05 08 - 12

gimnazija

Gimnazijos bendruomenė

Asta Ramonienė, matematikų metodinis būrelis

 

13. 

Edukacinė etnokultūrinė ekskursija „Pažink Anykščių kraštą“.

05 25

 

7b klasė

Valdas Gečas

14. 

Paskutinis skambutis „Sudie, mokykline svajone nuostabi ...“

05.25

12.00

Aktų salė

Gimnazijos bendruomenė

Administracija

15. 

Mokslo metų užbaigimo šventė 5 klasių mokiniams „Gražių vasaros atostogų!“

05.30

10.00

Aktų salė

Penktokai

Tatjana Laukžemienė

Lina Zarambienė Administracija

16. 

Popietė, skirta pasaulinei dienai be tabako

05 30, 13 val.

Aktų salė

8 – Ig klasių mokiniai

Ingrida Juciūtė

Irena Masaitytė, partneriai: Šilutės visuomenės sveikatos centras, Pagėgių policijos komisariatas

SPORTAS

17. 

Kolektyvinė mankšta „Augu aktyvus — 2017!“

05 15, 9.20 val.

Sporto aikštynas

Kūno kultūros mokytojai

Svetlana Musvydienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI, EGZAMINAI, PATIKRINIMAI

18.   

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas:

·         Baigiamojo darbo/produkto pristatymas;

·         Baigiamojo darbo pristatymas.

 

 

05.11/9.00

 

05.18/9.00

 

 

Aktų salė

IVg klasių mokiniai

Loreta Vytuvienė

Valdas Gečas, Jurijus Vasiljevas

19.   

Menų mokyklinis brandos egzaminas:

·         Dailės

·         Muzikos brandos egzamino aprašo pristatymas

·         Muzikos egzaminas

 

05.16/ 10.00

05.02/ 10.00

 

05.18/ 10.00

 

Aktų salė

Muzikos kabinetas

Aktų salė

IVg klasių mokiniai

 

Vaclovas Navickas

Virginija Kariniauskienė

Irena Ubartienė

20.   

Valstybinis egzaminas.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo,

rašymo dalys

05.20/9.00

Lituanistų korpusas

IVg klasių mokiniai

 

21.   

Valstybinis egzaminas.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

05.27/9.00

Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija

IVg klasių mokiniai

 

22.   

PUPP Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)

 

05.26/9.00

Sporto salė

IIg klasių mokiniai

Vaclovas Navickas

 

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014