Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos

Vaiko gerovės komisija

 1. Šveikauskienė Vida             komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Vytuvienė Loreta                 pirmininkės pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Kuisienė Loreta                   komisijos sekretorė, raštinės vedėja
 4. Kaleginienė Jolanta             narė, klasių vadovų metodinio būrelio pirmininkė
 5. Juciūtė Ingrida                     narė, socialinė pedagogė
 6. Masaitytė Irena                    narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 7. Savickas Audrius                 narys, psichologas
 8. Drukteinytė Renata              narė, mokytojo pagalbininkė
 9. Gečas Valdas                       narys, mokytojas
 10. Bartkienė Virginija            narė, mokytoja
 11. Skvirbienė Loreta              narė, mokytoja
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014