Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PATVIRTINTA

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V – 63

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

2017/2018 m. m.

Eil. Nr.

Neformaliojo ugdymo pavadinimas

(Mokytojo pavardė, vardas)

Val. sk.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.

„Aplinka, kurioje gyveni“ 5-6 kl.

(Irena Baubkienė)

2

12.50-13.50

13.40-14.25

2.

Judrieji žaidimai 5-6 kl.              

(Loreta Gečienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

3.

Fizinis aktyvumas I-IVg kl.

(Svetlana Musvydienė)

3 12.50-13.35

13.40-14.25

14.30-15.15

4.

Literatūros kūrinių improvizacijos

7-IVg kl.

(Dalia Navickienė)

4

12.50-13.35

13.40-14.25

13.40-14.25

14.30-15.15

5.

„Robotika“ 5-8 kl.

(Rasa Antanaitienė)

4

14.30-15.15

15.20-16.05

14.30-15.15

15.20-16.05

6.

Krepšinis. Bendrasis fizinis ir spec. parengimas 5-IVg kl.

(Saulius Šveistys)

2 16.00-17.30
7.

„Muzikos studija“ 6-IVg kl.

(Irena Ubartienė)

3

12.50-13.35

14.30-15.15

14.30-15.15
8.

Jaunieji kraštotyrininkai 7-8 kl.

(Kristina Dargužienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

9.

Mišrus ansamblis ansamblis 6-IIg

(Virginija Bubelienė)

2

12.00-12.45

12.50-13.35

10.

Jaunieji muziejininkai 5-IVg kl.

(Vilma Vaivadienė)

2

12.50-13.35

13.40-14.25

11.

Neakivaizdinės kelionės 6-IIg kl.

(Audronė Venckienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

12.

Jaunieji skaitytojai 5-7 kl.

(Jovita Kubilinskienė)

2

12.50-13.35

13.40-14.25

13.

Kūrybos erdvės 5-IVg kl.

(Virginija Kariniauskienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

14.

Šokis IVg kl.

(Aušra Zongailienė)

1 14.30-15.15
15.

Jaunieji gidai 7-IIg kl.

(Gitana Degutienė)

2 14.30-15.15 14.30-15.15
16.

„Jaunųjų šaulių – ugniagesių“ būrelis

(A. Mikašauskas)

3

12.50-13.35

13.40-14.25

14.30-15.15

Iš viso: 38

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Vytuvienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014