Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PATVIRTINTA

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus

2016 m.  rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V - 59

 

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

2016/2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Neformaliojo ugdymo pavadinimas

(Mokytojo pavardė, vardas)

Val. sk.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Jaunieji miško bičiuliai 5-6 kl.

(Irena Baubkienė)

1

14.30-15.15

2.

Judrieji žaidimai 5-6 kl.                

(Loreta Gečienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

3.

Fizinis aktyvumas I-IVg kl.

(Svetlana Musvydienė)

2

15.15-16.30

4.

Stalo tenisas 5-IVg kl.

(Stanislovas Balčėnas)

3

14.30-15.15

14.30-15.15

12.50-13.35

5.

Jaunieji Šauliai 5-IVg kl.

(Robertas Maziliauskas)

3

12.00-14.25

6.

Krepšinis. Bendrasis fizinis ir spec. parengimas 5-IVg kl.

(Saulius Šveistys)

2

14.30-15.15

15.20-16.05

7.

„Muzikos studija“ 6-IVg kl.

(Irena Ubartienė)

3

14.30-15.15

13.40-14.25

14.30-15.15

8.

Jaunųjų Skalviai 5-8 kl.

(Kristina Dargužienė)

2

13.40-15.15

12.50-13.35

13.40-14.25

9.

Merginų vokalinis ansamblis 6-IIg

(Virginija Bubelienė)

1

13.40-14.25

10.

Jaunieji muziejininkai 5-IVg kl.

(Vilma Vaivadienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

11.

Neakivaizdinės kelionės 6-IVg kl.

(Audronė Venckienė)

2

12.50-13.35

12.50-13.35

12.

Jaunieji skaitytojai 5-7 kl.

(Jovita Kubilinskienė)

2

12.50-13.35

12.50-13.35

13.

„Matukas“ 5-Ig kl.

(Asta Ramonienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

14.

Šokis III –IVg kl.

(Aušra Zongailienė)

2

13.40-14.25

14.30-15.15

15.

Jaunieji gidai 6-Ig kl.

(Gitana Degutienė)

2

12.50-13.35

13.40-14.25

16.

„Pažink Rusijos kultūrą ir tradicijas“

6-IVg kl.

(Tatjana Laukžemienė)

2

14.30-15.15

13.40-14.25

Iš viso:

33

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Vytuvienė

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014