NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS (5-8,I-IVg klasės)

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS (5-8,I-IVg klasės)

PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus
2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V – 93

2022/2023 m. m.

Eil. Nr.Neformaliojo ugdymo pavadinimas (Mokytojo pavardė, vardas, klasės)Val. sk.    PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1.„Jaunieji Skalviai“
(Kristina Dargužienė)
5-12 kl.
214.30-15.1512.50-13.35     
2.„Saviraiškos studija“
(Renata Drukteinytė)
5-9 kl.
2 13.40-14.25  13.40-14.25    
3.„Vąšelis“
(Laima Paulikienė)
5 kl.
2  12.50-13.35 13.40-14.25  
4. Literatūros būrelis „Kad žodis taptų sielai atgaiva“
(Navickienė Dalia)
7-12 kl.  
2   13.40-14.25 14.30-15.15 
5.Vokalinis ansamblis
(Bubelienė Virginija)
5-8 kl.
1    14.30-15.15  
6.„Jaunųjų šaulių — ugniagesių“ būrelis
(Mikašauskas Alvydas)
5-8, I-IVg kl.
3  13.40-14.25 14.30-15.15 15.20-16.05  
7.„Robotika“
(Antanaitienė Rasa)  
5-6 kl.
2 12.00-15.45 12.50-13.35   
8.„Pilietukai“
(Nijolė Mickeliūnienė)
5-8, I-IIg kl.
2    13.40-14.25 14.30-15.15
9.Jaunieji  bibliotekininkai (Kubilinskienė Jovita)
5-7 kl.
2 13.40-14.25   13.40-14.25   
10.Muzikos studija
(Ubartienė Irena)
5-8, I-IVg kl.
214.30-15.15  14.30-15.15     
11.„3D projektavimas ir modeliavimas“
(Rasa Antanaitienė)
IIg kl.
2 13.40-14.25 14.30-15.15   
Iš viso: 22    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Vytuvienė
2022 m. rugsėjo 27 d.

Skip to content