NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS (5-8,I-IVg klasės)

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS (5-8,I-IVg klasės)

PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus
2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V – 115

2023/2024 m. m.

Eil. Nr.Neformaliojo ugdymo pavadinimas (Mokytojo pavardė, vardas, klasės)Val. sk.    PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
      
1.„Po Pagėgių apylinkes“ (Robertas Maziliauskas) 5-12 kl.4    12.00-15.15
2.„Miklūs pirštukai“ (Renata Drukteinytė) SUP 5-9 kl.2 14.30-15.15 14.30-15.15 
3.„Vąšelis“ (Laima Paulikienė) 5-6 kl.2  12.50-13.35 13.40-14.25  
4.„Jaunieji keramikai“ (Lina Jonelienė), 5-7 kl.2   13.40-14.25 14.30-15.15 
5.Vokalinis ansamblis (Bubelienė Virginija) 5-8 kl.1   14.30-15.15   
6.„Jaunųjų šaulių — ugniagesių“ būrelis 5-8, I-IVg kl. (Mikašauskas Alvydas)3  13.40-14.25 14.30-15.15 15.20-16.05  
7.„Robotika“ (Antanaitienė Rasa)  5-8 kl.2  12.50-13.35
13.40-14.25
  
  8.„Pilietukai“ (Nijolė Mickeliūnienė) 5-8, I-IIg kl.2    12.50-13.35 13.40-14.25
  9.Jaunieji  bibliotekininkai (Kubilinskienė Jovita) 5-7 kl.  2 12.50-13.35   12.50-13.35   
10.Muzikos studija (Ubartienė Irena) 5-8, I-IVg kl.2 14.30-15.1514.30-15.15  
11.„3Dlaser“ dirbtuvės (Rasa Antanaitienė) 5-IIg kl.2 13.40-14.25   13.40-14.25   
12.Šokis (Judrė Railienė) 5-10 kl.2  13.40-14.25 14.30-15.15  
Iš viso:26     

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Vytuvienė
2023 m. rugsėjo 29 d.

Skip to content