Molekulės diena

Molekulės diena

Integruota chemijos ir anglų kalbos pamoka „Chemijos mokslo pasiekimai amžių sandūroje“

Šių metų spalio 21 d. vyko integruota chemijos ir anglų kalbos pamoka. Šios pamokos tikslas buvo paminėti „Molekulės dieną“, kuri švenčiama spalio 23 d.
Spalio 23-ąją nuo 6:02 val. ryto iki 18:02 val. vakaro chemikai švenčia Molekulės dieną. Ši data ir laikas buvo pasirinkti neatsitiktinai. Kaip ir visi tiksliųjų mokslų apskaičiavimai, net ir šventinės dienos, turi būti moksliškai pagrįstos, o šios šventės laikas susietas su Avogadro skaičiumi, kuris yra lygus N ₌ 6,022 ∙ 1023. Būtent laipsnis „1023“ nulėmė, kad dešimto mėnesio 23 dieną yra švenčiama Molekulės diena.
Mokiniai, dirbdami grupėse, išanalizavę chemijos mokslo raidą, paruošė pristatymus anglų kalba.
Pristatymų temos:
„Alchemija ir alchemikai. Nuo IV a (Aleksandrijoje, Egipte) iki XVII a. vid.“. Chemijos mokslo gimimo amžius. Nuo XVII a. pab. iki XIX a. vid. Chemijos mokslo pasiekimai. XIX a. pab. – XX a. A. Nobelis ir jo premijos, skiriamos chemijos srityje. XXI a. – silicio (Si) amžius.
Visi mokiniai buvo įtraukti į darbą grupėse, viešai pristatė savo kalbas. Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu, atsakingu požiūriu į pasiruošimą ir puikia anglų kalba perteikiant chemijos mokslo istorijos raidą.

Chemijos mokytoja Lina Zarambienė
Anglų kalbos mokytojos Ona Mikašauskienė ir Aušra Zongailienė

Komentarai išjungti.
Skip to content