Mokytojų diena

Mokytojų diena

Mokytojų dienos proga Mero padėkos raštais apdovanoti: mokytoja Irena Ubartienė už nuoseklų gabių ir talentingų mokinių ugdymą, jų ruošimą konkursams, puikius ugdytinių pasiekimus, nuolatinį švenčių ir renginių organizavimą bei gimnazijos vardo garsinimą apskrityje ir respublikoje. Mokytoja Ona Mikašauskienė už iniciatyvą, kūrybingumą, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bendruomenės narių įveiklinimą tarptautiniams projektams, programoms rengti ir įgyvendinti. Švietimo pagalbos specialistė Giedrė Kentrienė už kūrybišką ir atsakingą pedagoginę veiklą, sprendžiant labiausiai pažeidžiamų mokinių problemas, geranoriškas iniciatyvas gimnazijos bendruomenės veikloje.
Mokytojus sveikino Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dalija Irena Einikienė ir Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.
Nuoširdžiai tariame AČIŪ dvyliktokams už sveikinimus ir nuotaikingą viktoriną ?

Komentarai išjungti.
Skip to content