Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 

Mokinių tarybos šūkis:   ESU ŠAUNUS, NES AKTYVUS!

 

 

Mėnuo

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Vasaris

Šv. Valentino dienos minėjimas

Kultūros komitetas

Kovas

Šokių diena „Pajausk ritmą“

 

Kultūros komitetas

Balandis

Veiksmo savaitė

Kultūros komitetas

Gegužė

Gegužė — mėnuo be smurto“

Akcija „Mandagiausia klasė“

Akcija „Diena be cigaretės“

„Už draugystę — už gerumą“ (išvyka į Pagėgių Pradinę mokyklą)

Kultūros komitetas

Birželis

Pažintinė ekskursija

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vytuvienė

 

Rugsėjis

Naujų narių priėmimas. Pasiskirstymas pareigomis. Veiklos aptarimas

 

Mokinių tarybos nariai

Spalis

 

Popietė „Helovynas“

Mokytojų dienos šventė

Kultūros komitetas

Prevencijos komitetas

Lapkritis

Plakatų konkursas „Ate, žalingi įpročiai“

Ataskaita, Veiklos plano sudarymas.

Prevencijos komitetas

Mokinių tarybos pirmininkė

Gruodis

Kalėdų eglutės šventė:

Kalėdinio pašto organizavimas

Akcija „Pasidalinkime Kalėdų džiaugsmu“

Kultūros komitetas

Visus mokslo metus

Projektas „Drąsinkime ateitį“

 

 

Mokinių tarybos nariai

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014