Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
FILOSOFIJA
NEITI PRIEKIN – LYGU ŽENGTI ATGAL
VIZIJA
Moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija,
atitinkanti visų bendruomenės narių poreikius.
MISIJA
Ugdyti laisvą, dorą, iniciatyvų demokratinės visuomenės pilietį;
Ugdyti išsilavinusią, nuolat besimokančią, kūrybišką, gebančią integruotis šiuolaikinėje visuomenėje asmenybę;
Tapti mokykla – bendruomenės švietimo, mokslo ir kultūros centru.
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014