Mero padėkos mokytojams

Mero padėkos mokytojams

Spalio 9 d. renginyje, skirtame Lietuvos socialinių darbuotojų, Tarptautinės mokytojų ir Savivaldos dienai paminėti, mūsų mokytojai buvo apdovanoti Pagėgių savivaldybės mero padėkos raštais:
Ona Mikašauskienė už sėkmingą tarptautinių projektų organizavimą ir vykdymą, mokinių anglų kalbos įgūdžių ugdymą neformalioje aplinkoje bei gimnazijos vardo garsinimą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
Tatjana Laukžemienė už nuoširdų, atsakingą, ilgametį pedagoginį darbą, organizuotumą ir iniciatyvas, kuriant bendruomenės gyvenime draugišką bendradarbiavimu grįstą atmosferą.
Rolanda Rakauskienė už įvairiapusį informacinių ir komunikacinių technologijų taikymą pradiniame ugdyme, atsidavimą savo profesijai bei itin greitą gebėjimą priimti švietimo naujoves.
Džiaugiamės, kad jūs esate mūsų gimnazijos dalimi!

Komentarai išjungti.
Skip to content