Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 1 d.
Įsak. Nr. V - 60 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
1 - 4 pradinės klasės
   2021 - 2022 m. m.   
1A
Lina Rimkuvienė
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
Lietuvių kalba
Muzika
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
3.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
4.
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Teatras
Dorinis ugdymas
5.
Logopedinės pratybos
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
 
1B
Rolanda Rakauskienė
1.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
3.
Matematika
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
4.
Muzika
Teatras
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
5.
Pasaulio pažinimas
Fizinis ugdymas
Muzika
 
 
2A
Loreta
Chasijeva
1.
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Dorinis ugdymas
2.
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
3.
Muzika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Matematika
4.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė ir technologijos
5.
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Teatras
2B
Aušra
Majoravičienė
1.
Muzika
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Dorinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
3.
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Muzika
4.
Pasaulio pažinimas
Matematika
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Matematika
5.
Anglų kalba
Dailė ir technologijos
Teatras
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
3A
Dalia
Kuisienė
1.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
2.
Muzika
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
Dorinis ugdymas
3.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Teatras
4.
Matematika
Pasaulio pažinimas
Muzika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
5.
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
 
Fizinis ugdymas
3B
Gražina Noreikaitė
1.
Fizinis ugdymas
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
3.
Matematika
Lietuvių kalba
Muzika
Dorinis ugdymas
Matematika
4.
Pasaulio pažinimas
Matematika
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
5.
Muzika
Dailė ir technologijos
Pasaulio pažinimas
Teatras
 
4A
Laima
Kuizinaitė
1.
Matematika
Matematika
Fizinis ugdymas
Matematika
Fizinis ugdymas
2.
Anglų kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Muzika
Teatras
3.
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
4.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Dailė ir technologijos
Dailė ir technologijos
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dorinis ugdymas
4B
Janeta Vidraitė-Marozienė
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Fizinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
3.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Dorinis ugdymas
4.
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė ir technologijos
Matematika
5.
Pasaulio pažinimas
Pasaulio pažinimas
Anglų kalba
Dailė ir technologijos
Teatras
 
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 1 d.
Įsak. Nr. V - 60
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
5-8, I-II gimnazijos klasės
 2021 - 2022 m. m.  
                 
                                                         
5a
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Gamta ir žmogus
Anglų kalba
2.
Lietuvių kalba
Matematika
Etika
Matematika
Lietuvių kalba
3.
Gamta ir žmogus
Istorija
Informacinės techn.
Dailė
Matematika
4.
Fizinis ugdymas
Technologijos
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
5.
Anglų kalba
Technologijos
Matematika
Muzika
Istorija
6.
 
Žmogaus sauga
 
Lietuvių kalba
 
7.
 
 
 
 
 
5b
1.
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Dailė
Istorija
2.
Fizinis ugdymas
Technologijos
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
3.
Anglų kalba
Technologijos
Etika
Matematika
Fizinis ugdymas
4.
Matematika
Anglų kalba
Matematika
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
5.
Lietuvių kalba
Istorija
Žmogaus sauga
Fizinis ugdymas
Matematika
6.
 
Matematika
 
Muzika
 
7.
 
 
 
 
 
6a
1.
Fizinis ugdymas
Etika / Tikyba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalba
2.
Anglų kalba
Informacinės techn.
Istorija
Anglų kalba
Geografija
3.
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Muzika
Istorija
4.
Technologijos
Matematika
Geografija
Vokiečių / Rusų kalba
Matematika
5.
Technologijos
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
6.
Matematika
Gamta ir žmogus
Dailė
 
Fizinis ugdymas
7.
 
 
 
 
 
6b
1.
Technologijos
Matematika
Geografija
Matematika
Vokiečių / Rusų kalba
2.
Technologijos
Istorija
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
3.
Fizinis ugdymas
Etika
Gamta ir žmogus
Fizinis ugdymas
Informacinės techn.
4.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Vokiečių / Rusų kalba
Matematika
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Dailė
Anglų kalba
Muzika
6.
Geografija
Anglų kalba
 
Istorija
Gamta ir žmogus
7.
 
 
 
 
 
7a
1.
Informacinės techn.
Biologija
Dailė
Geografija
Lietuvių kalba
2.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Vokiečių / Rusų kalba
Anglų kalba
3.
Istorija
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
4.
Geografija
Fizinis ugdymas
Matematika
Fizinis ugdymas
Biologija
5.
Matematika
Žmogaus sauga
Technologijos
Matematika
Vokiečių / Rusų kalba
6.
Fizika
Lietuvių kalba
Technologijos
Anglų kalba
Muzika
7.
 
 
Etika / Tikyba
 
 
7b
1.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Etika / Tikyba
Biologija
Geografija
2.
Žmogaus sauga
Biologija
Informacinės techn.
Matematika
Technologijos
3.
Matematika
Matematika
Anglų kalba
Anglų kalba
Technologijos
4.
Vokiečių / Rusų kalba
Fizika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
5.
Fizinis ugdymas
Istorija
Matematika
Istorija
Dailė
6.
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Vokiečių / Rusų kalba
Geografija
Lietuvių kalba
7.
 
 
 
Muzika
 
8a
1.
Biologija
Informacinės techn.
Istorija
Fizika
Dailė
2.
Chemija
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Biologija
Rusų kalba
3.
Geografija
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
4.
Lietuvių kalba
Fizika
Anglų kalba
Technologijos
Muzika
5.
Istorija
Matematika
Rusų kalba
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
Geografija
7.
 
Etika / Tikyba
 
Chemija
 
 
8b
1.
Lietuvių kalba
Matematika
Informacinės techn.
Vokiečių / Rusų kalba
Matematika
2.
Matematika
Fizinis ugdymas
Vokiečių / Rusų kalba
Geografija
Anglų kalba
3.
Chemija
Lietuvių kalba
Matematika
Istorija
Fizika
4.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Chemija
Muzika
Technologijos
5.
Biologija
Fizika
Geografija
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
Istorija
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Etika / Tikyba
Lietuvių kalba
7.
 
 
Dailė
Biologija
 
Iag
1.
Matematika
Ekonomika
Istorija
Lietuvių kalba
Chemija
2.
Lietuvių kalba
Fizika
Matematika
Fizika
Matematika
3.
Lietuvių kalba
Biologija
Dailė
Vokiečių / Rusų kalba
Lietuvių kalba
4.
Istorija
Etika
Lietuvių kalba
Matematika
Vokiečių / Rusų kalba
5.
Geografija
Anglų kalba
Informacinės techn.
Geografija
Technologijos
6.
Anglų kalba
Muzika
Chemija
Biologija
Anglų kalba
7.
Fizinis ugdymas
 
Integruotos technologijos
Fizinis ugdymas
 
Ibg
1.
Matematika
Geografija
Matematika
Integruotos technologijos
Lietuvių kalba
2.
Fizika
Matematika
Fizika
Anglų kalba
Lietuvių kalba
3.
Istorija
Anglų kalba
Istorija
Vokiečių / Rusų kalba
Anglų kalba
4.
Chemija
Muzika
Technologijos
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalba
5.
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Tikyba
Matematika
Geografija
6.
Lietuvių kalba
Dailė
Biologija
Chemija
Biologija
7.
 
Ekonomika
 
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
IIag
1.
Fizika
Istorija
Matematika
Matematika
Fizika
2.
Biologija
Lietuvių kalba
Geografija
Fizinis ugdymas
Dailė
3.
Informacinės techn.
Pilietiškumo pagrindai
Technologijos
Anglų kalba
Chemija
4.
Matematika
Anglų kalba
Pilietiškumo pagrindai
Istorija
Anglų kalba
5.
Chemija
Muzika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
6.
Fizinis ugdymas
Matematika
Etika / Tikyba
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
7.
 
 
Vokiečių / Rusų kalba
Vokiečių / Rusų kalba
Fizinis ugdymas
IIbg
1.
Lietuvių kalba
Matematika
Fizika
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
2.
Informacinės techn.
Istorija
Dailė
Matematika
Chemija
3.
Biologija
Muzika
Pilietiškumo pagrindai
Istorija
Vokiečių / Rusų kalba
4.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Etika / Tikyba
Anglų kalba
Informacinės techn.
5.
Fizika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalba
Anglų kalba
6.
Chemija
Pilietiškumo pagrindai
Matematika
Technologijos
Matematika
7.
 
 
 
Geografija
Lietuvių kalba

 


Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 1 d.
Įsak. Nr. V - 60
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
III-IIV gimnazijos klasės 2021 - 2022 m. m.   
                    
    PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
III
abg
1.
Istorija A
Fizika A
Muzika
Judėjimo džiaugsmas
Vokiečių / Rusų kalba
Chemija A / B
Istorija A
Elektroninė leidyba A
Programavimas A
Fizinis ugdymas A
2.
Anglų kalba B1 / B2
Lietuvių kalba A / B
Matematika A
Anglų kalba B1 / B2
Matematika A / B
3.
Vokiečių / Rusų kalba
Dailė
Judėjimo džiaugsmas
Anglų kalba B1 / B2
Matematika A
Fizika A
Geografija A
Chemija A
Ekonomika
Anglų kalba B1 / B2
4.
Fizika A
Biologija B
Fizinis ugdymas A
Matematika A / B
Fizika A
Biologija B
Matematika A / B
Lietuvių kalba A / B
5.
Lietuvių kalba A
Biologija A
Istorija A
Lietuvių kalba A / B
Biologija A
6.
Informacinės techn. B
(R. Antanaitienė)
Psichologija
Etika / Tikyba
Elektroninė leidyba A
Programavimas A
Informacinės techn. B (E. Bergner)
Muzika
Lietuvių kalba A / B
Vokiečių / Rusų kalba
Dailė
Technologijos A
7.
Biologija A
Technologijos A / B
Geografija A / B
Chemija A / B
Pasipriešinimo istorija
Etika / Tikyba
Geografija A / B
Braižyba
8.
Fizinis ugdymas B
Fotografija
Technologijos A / B
Fizinis ugdymas A
Fotografija
Fizinis ugdymas A / B
 
IV
abg
1.
Lietuvių kalba A
Anglų kalba B1 / B2
Vokiečių / Rusų kalba
Biologija A
Anglų kalba B1 / B2
Matematika A / B
2.
Istorija A / B
Anglų kalba B1 / B2
Braižyba
Psichologija
Istorija A / B
Fizinis ugdymas B
Judėjimo džiaugsmas
Muzika
3.
Vokiečių / Rusų kalba
Dailė
Lietuvių kalba A / B
Geografija A
Fizika A
Chemija A
Ugdymas karjerai
Matematika A
Fizinis ugdymas A
Lietuvių kalba A / B
4.
Elektroninė leidyba A
Programavimas A
Fizinis ugdymas B (G. Musvydienė)
Istorija A
Informacinės techn. B
Chemija AB
Geografija AB
Anglų kalba B1 / B2
5.
Matematika A / B
Matematika A / B
Lietuvių kalba A / B
Biologija A
Technologijos A
Elektroninė leidyba A
Programavimas A
6.
Biologija B
Fizika A
Fizika A
Biologija B
Lietuvių kalba A / B
Fizinis ugdymas B (L. Gečienė)
Ugdymas karjerai
Vokiečių / Rusų
Dailė
Fizinis ugdymas A
7.
Geografija A / B
Chemija A / B
Fizinis ugdymas A
Pasipriešinimo istorija
Fizinis ugdymas A
Biologija A
Technologijos A
Muzika
Technologijos B
Politologija
Ekonomika
8.
Fotografija
Ugdymas karjerai
Ugdymas karjerai
Technologijos A
Fotografija
Technologijos B