PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus
2021 m. spalio 12 d. įsakymu  Nr. V –80

 

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS
5-8, I-IVg klasių
2021/2022 m. m.
 
Eil. Nr.
Neformaliojo ugdymo pavadinimas
(Mokytojo pavardė, vardas, klasės)
Val. sk.
 
 
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
1.
„Judriosios pertraukos“ (Gečienė Loreta) 5-6 kl.
2
 
12.50-13.35
13.40-14.25
 
 
 
2.
„Ori“ – „Kami“
(Renata Drukteinytė) 5-8 kl.
2
13.40-14.25
14.30-15.15
 
 
 
 
3.
„Deko studija“
(Renata Drukteinytė) 5-8 kl.
2
 
 
13.40-14.25
14.30-15.15
 
 
4.
„Sveikatiada“
(Svetlana Musvydienė)
III-IVg kl.
4
8.50-9.35
9.40-10.25
 
8.50-9.35
12.50-13.35
 
5.
Vokalinis ansamblis (Bubelienė Virginija) 5-8 kl.
1
 
 
 
 
13.40-14.25
6.
„Jaunųjų šaulių — ugniagesių“ būrelis 5-8, I-IVg kl.
(Mikašauskas Alvydas)
3
 
 
13.40-14.25
14.30-15.15
15.20-16.05
 
 
7.
„Robotika“
(Antanaitienė Rasa) 5-8 kl.
2
 
 
 
12.50-13.35
13.40-14.25
 
8.
„Pilietukai“
(Nijolė Mickeliūnienė)
5-8, I-IIg kl.
2
12.50-13.35
13.40-14.25
 
 
 
 
9.
Jaunieji  bibliotekininkai (Kubilinskienė Jovita) 5-7 kl.
2
 
13.40-14.25
 
13.40-14.25
 
10.
Muzikos studija
(Ubartienė Irena) 5-8, I-IVg kl.
2
14.30-15.15
13.40-14.25
 
 
 
11.
„3D projektavimas ir modeliavimas“
(Rasa Antanaitienė) IIg kl.
2
13.40-14.25
14.30-15.15
 
 
 
 
Iš viso:
24
 
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Vytuvienė

 

PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus
2021 m. spalio 12 d. įsakymu  Nr. V – 80

 

 

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS
2021/2022 m. m.

 

Eil. Nr.
Neformaliojo ugdymo pavadinimas
(Mokytojo pavardė, vardas, klasės)
Val. sk.
 
 
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
1.
„Kodėlčiukas“
(Žana Bandzinė) PUG
2
 
12.00-12.45
 
12.00-12.45
 
2.
„Mažieji skaitytojai“
(Lina Rimkuvienė) 1 kl.
2
12.00-12.45
12.50-13.35
 
 
 
 
3.
„Žiniukai“
(Rolanda Rakauskienė)
1-2 kl.
2
 
 
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
4.
„Raganiukė“
(Aušra Majoravičienė) 2-5 kl.
2
12.50-13.35
 
12.50-13.35
 
 
5.
„Atradimai“
(Dalia Kuisienė) 1-3 kl.
2
 
 
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
6.
„Augu sveikas“
(Laima Kuizinaitė) 3-4 kl.
2
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
 
 
7.
„Popieriaus kraitelė“
(Janeta Vidraitė-Marozienė)
2
 
12.50-13.35
12.50-13.35
 
 
8.
„Let‘s play drama“
(Gitana Degutienė) 3-4 kl.
1
 
12.50-13.35
 
 
 
9.
„Let‘s play drama“
(Jovita Sabaliauskienė)
3-4 kl.
1
 
12.50-13.35
 
 
 
10.
„Unisonas“
(Ubartienė Irena) 1-4 kl.
2
12.50-13.35
13.40-14.25
 
 
 
 
11.
„Jaunasis kulinaras“
(Giedrė Kentrienė) 3-4
2
12.50-13.35
 
12.50-13.35
 
 
12.
Fizinio ugdymo būrelis „Judrieji žaidimai“
(Greta Musvydienė) 1-4 kl.
2
 
13.40-14.25
 
12.50-13.35
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Kuisienė