Straipsnių sąrašas

 

PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus
2021 m. spalio 12 d. įsakymu  Nr. V – 80

 

 

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS
2021/2022 m. m.

 

Eil. Nr.
Neformaliojo ugdymo pavadinimas
(Mokytojo pavardė, vardas, klasės)
Val. sk.
 
 
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
1.
„Kodėlčiukas“
(Žana Bandzinė) PUG
2
 
12.00-12.45
 
12.00-12.45
 
2.
„Mažieji skaitytojai“
(Lina Rimkuvienė) 1 kl.
2
12.00-12.45
12.50-13.35
 
 
 
 
3.
„Žiniukai“
(Rolanda Rakauskienė)
1-2 kl.
2
 
 
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
4.
„Raganiukė“
(Aušra Majoravičienė) 2-5 kl.
2
12.50-13.35
 
12.50-13.35
 
 
5.
„Atradimai“
(Dalia Kuisienė) 1-3 kl.
2
 
 
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
6.
„Augu sveikas“
(Laima Kuizinaitė) 3-4 kl.
2
 
12.00-12.45
12.50-13.35
 
 
 
7.
„Popieriaus kraitelė“
(Janeta Vidraitė-Marozienė)
2
 
12.50-13.35
12.50-13.35
 
 
8.
„Let‘s play drama“
(Gitana Degutienė) 3-4 kl.
1
 
12.50-13.35
 
 
 
9.
„Let‘s play drama“
(Jovita Sabaliauskienė)
3-4 kl.
1
 
12.50-13.35
 
 
 
10.
„Unisonas“
(Ubartienė Irena) 1-4 kl.
2
12.50-13.35
13.40-14.25
 
 
 
 
11.
„Jaunasis kulinaras“
(Giedrė Kentrienė) 3-4
2
12.50-13.35
 
12.50-13.35
 
 
12.
Fizinio ugdymo būrelis „Judrieji žaidimai“
(Greta Musvydienė) 1-4 kl.
2
 
13.40-14.25
 
12.50-13.35
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Kuisienė