Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktorius
2020 m. rugpjūčio 31  d.
Įsak. Nr. V-48
 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
   5-8, I-II gimnazijos klasės
2020/2021 m. m.                    
                                                         
5a
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
2.
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Gamta
3.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
4.
Anglų kalba
Istorija
Dailė
Technologijos
Informacinės techn.
5.
Matematika
Žmogaus sauga
Anglų kalba
Matematika
Matematika
6.
 
Tikyba / Etika
 
 
Istorija
7.
 
 
 
 
 
5b
1.
Gamta ir žmogus
Etika
Fizinis ugdymas
Technologijos
Fizinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Žmogaus sauga
Matematika
Technologijos
Anglų kalba
3.
Istorija
Anglų kalba
Informacinės techn.
Matematika
Gamta
4.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Matematika
Matematika
Dailė
 
Matematika
6.
Anglų kalba
 
Istorija
 
Muzika
7.
 
 
 
 
 
6a
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė
Matematika
Gamta
2.
Istorija
Gamta ir žmogus
Matematika
Informacinės techn.
Fizinis ugdymas
3.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Technologijos
4.
Vokiečių / Rusų kalbos
Etika
Geografija
Fizinis ugdymas
Technologijos
5.
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Lietuvių kalba
6.
Geografija
 
Istorija
Muzika
Anglų kalba
7.
 
 
 
 
 
6b
1.
Lietuvių kalba
Gamta ir žmogus
Anglų kalba
Anglų kalba
Dailė
2.
Geografija
Fizinis ugdymas
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
3.
Matematika
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
4.
Technologijos
Geografija
Fizinis ugdymas
Matematika
Gamta
5.
Technologijos
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Istorija
6.
 
 
Matematika
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
7.
 
 
Tikyba / Etika
 
 
7a
1.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Istorija
Lietuvių kalba
Rusų kalba
2.
Žmogaus sauga
Matematika
Geografija
Anglų kalba
Geografija
3.
Informacinės techn.
Etika / Tikyba
Technologijos
Biologija
Matematika
4.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Technologijos
Istorija
Muzika
5.
Rusų kalba
Dailė
Matematika
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Fizika
Lietuvių kalba
7.
 
 
 
 
 
7b
1.
Geografija
Fizinis ugdymas
Vokiečių / Rusų kalbos
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
2.
Biologija
Geografija
Istorija
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
3.
Matematika
Dailė
Tikyba / Etika
Muzika
Istorija
4.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Žmogaus sauga
5.
Lietuvių kalba
Technologijos
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
 
Technologijos
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
7.
 
 
 
Fizika
 
8a
1.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
2.
Lietuvių kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Lietuvių kalba
Chemija
Matematika
Lietuvių kalba
4.
Chemija
Informacinės techn.
Fizika
Geografija
Fizika
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Biologija
Biologija
6.
Dailė
Tikyba
Anglų kalba
Istorija
 
7.
 
Geografija
 
Muzika
 
 
8b
1.
Istorija
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
2.
Chemija
Chemija
Dailė
Fizinis ugdymas
Biologija
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Geografija
Biologija
Lietuvių kalba
Anglų kalba
4.
Tikyba
Istorija
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
6.
Matematika
Fizika
 
Fizika
Matematika
7.
 
Lietuvių kalba
 
 
Technologijos
Iag
1.
Dailė
Matematika
Lietuvių kalba
Istorija
Anglų kalba
2.
Matematika
Fizika
Lietuvių kalba
Fizika
Matematika
3.
Technologijos
Chemija
Matematika
Geografija
Vokiečių / Rusų kalbos
4.
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Anglų kalba
Chemija
Fizinis ugdymas
5.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
6.
Tikyba / Etika
Istorija
Biologija
Ekonomika
Geografija
7.
Biologija
 
Muzika
Fizinis ugdymas
 
Ibg
1.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Biologija
Lietuvių kalba
2.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
Matematika
3.
Matematika
Fizika
Dailė
Fizika
Anglų kalba
4.
Geografija
Technologijos
Tikyba / Etika
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
5.
Biologija
Muzika
Lietuvių kalba
Chemija
Ekonomika
6.
Istorija
Anglų kalba
Matematika
Matematika
Fizinis ugdymas
7.
 
Chemija
Anglų kalba
Istorija
 
IIag
1.
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Geografija
Fizinis ugdymas
Chemija
2.
Informacinės techn.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
3.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Informacinės techn.
4.
Matematika
Muzika
Chemija
Biologija
Pilietiškumo pagr.
5.
Fizika
Etika / Tikyba
Fizika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
6.
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė
Lietuvių kalba
Technologijos
7.
 
 
Pilietiškumo pagr.
Vokiečių / Rusų kalbos