Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 1 d.
Įsak. Nr. V - 60 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
1 - 4 pradinės klasės
   2021 - 2022 m. m.   
1A
Lina Rimkuvienė
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
Lietuvių kalba
Muzika
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
3.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
4.
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Teatras
Dorinis ugdymas
5.
Logopedinės pratybos
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
 
1B
Rolanda Rakauskienė
1.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
3.
Matematika
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
4.
Muzika
Teatras
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
5.
Pasaulio pažinimas
Fizinis ugdymas
Muzika
 
 
2A
Loreta
Chasijeva
1.
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Dorinis ugdymas
2.
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
3.
Muzika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Matematika
4.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė ir technologijos
5.
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Teatras
2B
Aušra
Majoravičienė
1.
Muzika
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Dorinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
3.
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Muzika
4.
Pasaulio pažinimas
Matematika
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Matematika
5.
Anglų kalba
Dailė ir technologijos
Teatras
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
3A
Dalia
Kuisienė
1.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
2.
Muzika
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
Dorinis ugdymas
3.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Teatras
4.
Matematika
Pasaulio pažinimas
Muzika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
5.
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
 
Fizinis ugdymas
3B
Gražina Noreikaitė
1.
Fizinis ugdymas
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
3.
Matematika
Lietuvių kalba
Muzika
Dorinis ugdymas
Matematika
4.
Pasaulio pažinimas
Matematika
Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos
Fizinis ugdymas
5.
Muzika
Dailė ir technologijos
Pasaulio pažinimas
Teatras
 
4A
Laima
Kuizinaitė
1.
Matematika
Matematika
Fizinis ugdymas
Matematika
Fizinis ugdymas
2.
Anglų kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Muzika
Teatras
3.
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
4.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Dailė ir technologijos
Dailė ir technologijos
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dorinis ugdymas
4B
Janeta Vidraitė-Marozienė
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Fizinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
3.
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
Dorinis ugdymas
4.
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė ir technologijos
Matematika
5.
Pasaulio pažinimas
Pasaulio pažinimas
Anglų kalba
Dailė ir technologijos
Teatras