PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
RUGSĖJO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
 
 
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
09 01
9.30 val.
PAMG
Mokslo ir žinių diena
Administracija
Klasių auklėtojai
2.
09 3-4
Lenkija
Projektas „Lietuva-Polska bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“
Laima Kuizinaitė Janeta Vidraitė- Marozienė
3.
09 09
10:30 val.
PAMG
Tarptautinės vaisiaus alkoholinio sindromo (VAS) dienos minėjimas
1-12 klasių mokiniai
Donata Šaulytė
Loreta Kuisienė
4.
09 13
8.00-14.25
PAMG
IT kabinetai
Programuotojų diena. 5-8, I-IVg klasių mokiniai
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner
5.
09 30
12.00 val.
PAMG (gimnazijos aktų salė)
Penktokų popietė „Viens, du, trys — mūsų didelis būrys!“, 5a ir 5b klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė
Rasa Antanaitienė
6.
09 22
9.00 val.
PAMG
Žygis į Oflager-53 (Diena be automobilio). 4ab klasės mokiniai
Laima Kuizinaitė Janeta Vidraitė Marozienė
7.
09 23
Oflager-53
Akcija „Jurekai, bėk“. IIag klasės mokiniai.
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
Kristina Dargužienė
8.
09 24
PAMG
Europos kalbų diena (Pagal atskirą planą)
Gitana Degutienė
Kalbų metodinis būrelis
9.
Rugsėjo mėnesį
PAMG
Edukacinių kelionių akademija „Pažinkime savo kraštą“, 1-4 klasių mokiniai (Pagal atskirą planą)
Loreta Kuisienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
09 09
10.25 val.
PAMG
Raimondos Stalnionienės kabinetas
Tiksliųjų mokslų metodinis pasitarimas
Raimonda Stalnionienė
2.
09 15
13.35 val.
PAMG
Raimondos Stalnionienės kabinetas
Klasių vadovų metodinis pasitarimas
Raimonda Stalnionienė
3.
09 16
13.35 val.
PAMG
Mokytojų padėjėjų kabinetas
Pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas
Ingrida Juciūtė
4.
09 21
10 25 val.
PAMG
IT kabinetas
Metodinės tarybos susirinkimas
Aušra Zongailienė
5.
09 28
10.55 val.
PAMG
Direktoriaus pavaduotojų kabinetas
Vaiko gerovės komisijos posėdis: „5 klasių SUP mokinių pasiekimai, galimybės, sunkumai“. Buvusių 4-ų ir dabartinių 5-ų klasių mokytojai.
Loreta Kuisienė
Lina Rimkuvienė
Rolanda Rakauskienė
5-ų klasių mokytojai
6.
09 30
13.35 val.
PAMG
gimnazijos aktų salė
Mokytojų tarybos posėdis:
1. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė ir tolimesnė abiturientų veikla;
2. PUPP rezultatų aptarimas
Vaclovas Navickas
Donata Šaulytė
Loreta Vytuvienė
Atviros, integruotos pamokos
1.
Rugsėjo mėnesį (data ir valanda bus tikslinama)
PAMG
Integruota vokiečių kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos pamoka „Vokiečių kalba — lietuvių kalbos pusseserė“, IIag klasės mokiniai.
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
Kristina Dargužienė
Sportas
1.
09 16
11.50 val.
PAMG
Tradicinis estafetinis bėgimas Pagėgių miesto gatvėmis. 1-8, I-IVg klasių mokiniai
Svetlana Musvydienė
Greta Musvydienė
Loreta Gečienė, pradinių klasių mokytojos
2.
09 21
12.00 val.
PAMG
Penktokų sporto krikštynos. 5ab klasių mokiniai
Loreta Gečienė
3.
Visą mėnesį
PAMG
LMNŠC projektas  „Sveikata visus metus“ (pagal atskirą planą)
Svetlana Musvydienė
Greta Musvydienė
Loreta Gečienė
4.
09 16-22
PAMG
Europos judrumo savaitės renginiai (pagal atskirą planą)
Svetlana Musvydienė
Greta Musvydienė
Loreta Gečienė