PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
KOVO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
 
 
Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
03 1-8
PAMG
Trumpalaikis projektas – rašinio apie savanorystę konkursas. Projekto veikla vykdoma su VŠĮ Pranciškonų gimnazija, IIab ir IVB2 klasių mokiniai.
Donata Šaulytė Gitana Degutienė Ona Mikašauiskienė
2.
03 2-3
PAMG
Gimnazijos skaitykla
XI-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“,  6-8 ir 9-12 kl. mokiniai
Daiva Stankevičienė
3.
03 04
11 -12 val.
PAMG
Aktų salė
KTU Studentų mokslinės draugijos edukacija „Įdomieji eksperimentai“, IVab klasių mokiniai
Donata Šaulytė
4.
03 04
11-12 val.
PAMG
214 kab.
KTU Studentų mokslinės draugijos edukacija „Inžinerinės dirbtuvės“, Iag klasės mokiniai
Donata Šaulytė
5.
03 05
KTU
K. Baršausko fizikos konkursas, dalyvauja mokiniai pagal sąrašą
Juozas Žuklija
6.
03 09
12.00 val.
PAMG
Aktų salė
Meninė, kūrybinė veikla  „Dainuoju Lietuvai grupės ABBA dainas“, 5-8, I-IVg klasių mokiniai
Irena Ubartienė
Virginija Bubelienė
7.
03 10
11.00 val.
PAMG
Aktų salė
Popietė, skirta kovo 11 dienai paminėti,  „Tau, Lietuvėle!“, 1-4 klasių mokiniai
Loreta Kuisienė
Pradinio ugdymo mokytojos
8.
03 10
10.00 val.
PAMG
Nuotolinis
LCC respublikinis anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas. Tema: „We expect too much from our heroes“, dalyvauja 2bg mokinė Skaistė Girdvainytė
Ona Mikašauskienė
9.
03 17
8-11 val.
PAMG
Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA, 1-8, I-IVg klasių mokiniai
Loreta Vytuvienė
Loreta Kuisienė
10.
03 14-18
PAMG
Žemės dienos savaitė „Žemės spalvos“, 1-8, I-IVg klasių mokiniai
Daiva Raudytė
Nijolė Mickeliūnienė
Lina Zarambienė
Pradinio ugdymo mokytojos
11.
03 14-18
PAMG
Tiksliųjų mokslų savaitė „Pažinkime matematikos pasaulį“, 5-8, I-IIg klasių mokiniai
Raimonda Stalnionienė
 
03 21
PAMG
Pasaulinė Dauno sindromo diena, 1-8, I-IVg klasių mokiniai
Gimnazijos mokinių taryba
12.
03 22-31
PAMG
Mokinių kūrybinių darbų paroda „Ką įdėsi...?“, 7ab klasių mokiniai
Lina Jonelienė
IEA TIMSS TESTAVIMAS
1.
03 31
9-11.30
PAMG
IT kabinetai
IEA TIMSS testavimas, 4a klasės mokiniai
Donata Šaulytė
Loreta Kuisienė
Rasa Antanaitienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
03 22
13.40
PAMG
Aktų salė
Mokytojų tarybos posėdis „Išorinis vertinimas gimnazijoje“
Vaclovas Navickas
Netradicinės, atviros pamokos
1.
03 02
8.50-10.25
PAMG
Šilutės VSC edukacinė pamoka (nuotolinė) „Kas suvalgys lėčiau?“, 1-4 klasių mokiniai
Pradinio ugdymo mokytojos
Irena Masaitytė
2.
03 03
10.50-11.35
PAMG
213 kab.
Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir IT pamoka „Autorių teisių laboratorija“, IIbg klasės mokiniai
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
Rasa Antanaitienė
Loreta Skvirbienė
3.
03 09
10.50-11.35
PAMG
302 kabinetas
Integruota anglų kalbos, IT, lietuvių kalbos ir literatūros pamoka – MEMA projekto dirbtuvės „Kuriu Lietuvai“, 5a klasės mokiniai
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
Rasa Antanaitienė Eglė Bergner
Loreta Skvirbienė
4.
03 10
8.50-9.35
PAMG
Edukacinė pamoka (nuotolinė) „Kaip veikia Lietuvos valstybė?“,   IVag  klasės mokiniai
Nijolė Mickeliūnienė
5.
03 14
8.50 -10.25
PAMG
303 kabinetas
Kūrybinės dirbtuvės „Knygnešystės pėdsakai mūsų krašte“, Iag klasės mokiniai
Vilma Vaivadienė
Kristina Dargužienė
Loreta Skvirbienė
6.
03 15
12.00-12.45
PAMG
Nuotolinė
Netradicinė Klaipėdos SMK muzikos pamoka „Priimk VIBELIFT iššūkį“, IIab klasių mokiniai
Irena Ubartienė
7.
03 16
9.30 – 11.00
M. Jankaus muziejus
Edukacinė pamoka „Knygnešių keliai. Ostpreussen, Bitenai per Lompenus“, 5a, 6a klasės mokiniai
Loreta Skvirbienė
Nijolė Mickeliūnienė
8.
03 16
PAMG
Netradicinės pamokos „Ką žinau apie knygnešius?“, 1-4 klasių mokiniai (pagal atskirą planą)
Jovita Kubilinskienė
Pradinio ugdymo mokytojos
9.
03 23
12.00-13.35
PAMG
005 kab.
Integruota technologijų ir tikybos pamoka „Svarbiausias krikščionybės simbolis“, 7a klasės mokiniai
Lina Jonelienė
Airida Čiužauskaitė
10.
03 21-25
PAMG
Integruotos anglų kalbos ir logopedės pamokos „Drugelių perfomansas“, 2-4 klasių mokiniai
Gitana Degutienė
Lina Gružienė
2-4 klasių mokytojos
Sportas
1.
03 1-4
Per ilgąsias pertraukas
PAMG
Sporto salė
Krepšinio varžybos, I-IVg klasių vaikinai
Svetlana Musvydienė
Greta Musvydienė
2.
03 17
12.50 val.
PAMG
Sporto salė
Linksmosios estafetės, 1-2 klasių mokiniai
Greta Musvydienė
3.
03 14-18
Per ilgąsias pertraukas
PAMG
Sporto salė
Salės futbolo varžybos, 7-8, I-IVg klasių vaikinai
Svetlana Musvydienė
4.
03 21-25
Per ilgąsias pertraukas
PAMG
Sporto salė
Baudų metimo varžybos, 5-8, I-IVg klasių mokiniai
Loreta Gečienė
Mokyklinės olimpiados
1.
03 08
9 val.
PAMG
Skaitykla
34-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12/I-IVg kl.)
Daiva Stankevičienė
Donata Šaulytė
Savivaldybės olimpiados
1.
03 03
10.00
PAMG
005 kab.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Lina Jonelienė
Loreta Vytuvienė
2.
03 17
10 val.
PAMG
Skaitykla
34-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12/I-IVg kl.)
Daiva Stankevičienė
Donata Šaulytė
Mokykliniai brandos egzaminai
1.
03 10
9.00 val.
PAMG
307 kab.
Dailės mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašo pateikimas komisijai
Virginija Kariniauskienė
2.
03 15
12.00 val.
PAMG
Aktų salė
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo ir baigiamojo darbo gaminio/paslaugos pristatymas
Loreta Vytuvienė
Lina Jonelienė
Jurijus Vasiljevas
3.
03 22
9.00 val.
PAMG
Aktų salė
Muzikos mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašo pateikimas ir perklausa
Irena Ubartienė
4.
03 24
9.00 val.
PAMG
Aktų salė
Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo kūrybinio darbo pristatymas
Virginija Kariniauskienė
5.
03 29
10.00 val.
PAMG
Aktų salė
Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymas
Loreta Vytuvienė
Lina Jonelienė
Jurijus Vasiljevas

P.S. Planas gali būti koreguojamas, keičiamas.