COKOLIS
001 – RŪBINĖ
002 – PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAI
003 – TECHNOLOGIJŲ KABINETAS NR. 1 (J. Vasiljevas)
004 – VALGYKLA
005 – TECHNOLOGIJŲ KABINETAS NR. 2 (L. Jonelienė)
 
I  AUKŠTAS
101 – BUDĖTOJAS
102 – VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS
103 – 3B KLASĖ (G. Noreikaitė)
104 – 1B KLASĖ (R. Rakauskienė)
105 – 1A KLASĖ (L. Rimkuvienė)
106 – 3A KLASĖ (D. Kuisienė)
107 – 2B KLASĖ (A. Majoravičienė)
108 – GIMNASTIKOS SALĖ
109 – SOCIALINIAI PEDAGOGAI (I. Juciūtė, G. Grigaitienė)
110 – 4B KLASĖ (J. Vidraitė-Marozienė)
111 – FIZIKOS KABINETAS (J. Žuklija)
112 – 2A KLASĖ (L. Chasijeva)
113 – CHEMIJOS KABINETAS (L. Zarambienė)
114 – 4A KLASĖ (L. Kuizinaitė)
115 – PSICHOLOGAS (A. Savickas)
116 – MUZIKOS KABINETAS (I. Ubartienė, V. Bubelienė)
 
II  AUKŠTAS
201 – ARCHYVAS
202 – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ADMINISTRACIJAI IR ŪKIO REIKALAMS
203 – ISTORIJOS KABINETAS NR. 1 (R. Maziliauskas)
204 – RUSŲ KALBOS KABINETAS NR. 1 (T. Laukžemienė)
205 – BIOLOGIJOS KABINETAS (D. Raudytė)
206 – PAGALBOS MOKYTOJUI SPECIALISTAI (D. Fetingienė, R. Drukteinytė, L. Paulikienė)
207 – DIREKTORIUS
208 – MOKYTOJŲ KAMBARYS
209 – TIKYBOS KABINETAS
210 – RAŠTINĖ
211 – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI UGDYMUI
212 – IT KABINETAS NR. 1 (E. Bergner)
213 –  IT KABINETAS NR. 2 (R. Antanaitienė)
214 – MATEMATIKOS KABINETAS NR. 1 (R. Stalnionienė)
215 – ISTORIJOS KABINETAS NR. 2  (N. Mickeliūnienė)
216 – MATEMATIKOS KABINETAS NR. 2 (V. Bartkienė)
217 – MATEMATIKOS KABINETAS NR. 3 (A. Ramonienė)
218 – ANGLŲ KALBOS KABINETAS NR. 1 (O. Mikašauskienė)
219 – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ (Ž. Bandzinė)
 
III  AUKŠTAS
301 – LIETUVIŲ KALBOS KABINETAS NR. 1 (D. Navickienė)
302 – LIETUVIŲ KALBOS KABINETAS NR. 2 (L. Skvirbienė)
303 – LIETUVIŲ KALBOS KABINETAS NR. 3 (V. Vaivadienė)
304 – GEOGRAFIJOS KABINETAS (D. Stankevičienė)
305 – ANGLŲ KALBOS KABINETAS NR. 2 (G. Degutienė)
306 – RUSŲ KALBOS KABINETAS NR. 2 (A. Venckienė)
307 – DAILĖS KABINETAS (V. Karinauskienė)
308 – ANGLŲ KALBOS KABINETAS NR. 3 (A. Zongailienė)

 

IV   AUKŠTAS

401 – BIBLIOTEKA. SKAITYKLA

402 – ANGLŲ KALBOS KABINETAS NR. 4 (J. Sabaliauskienė)

403 – LOGOPEDĖ (L. Gružienė)

404 – VADOVĖLIŲ FONDAS