Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Pareigos

1.

Andriekienė Aušra

Aukštasis

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

2.

Antanaitienė Rasa

Aukštasis

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

3.

Balčėnas Stanislovas

Aukštasis

Kūno kultūra

Vyresnysis kūno kultūros mokytojas

4.

Bartkienė Virginija

Aukštasis

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

5.

Baubkienė Irena

Aukštasis

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

6.

Bubelienė Virginija

Aukštasis

Muzika

Vyresnioji muzikos mokytoja

7.

Čiužauskaitė Airida

Aukštasis

Tikyba

Tikybos mokytoja

8. Bergner Eglė Aukštasis Informacinės technologijos Vyresnioji informacinių technologijų mokytoja

9.

Dargužas Eugenijus

Aukštasis

Istorija

Istorijos mokytojas metodininkas

10.

Dargužienė Kristina

Aukštasis

Istorija

Istorijos mokytoja metodininkė

11.

Degutienė Gitana

Aukštasis

Anglų kalba

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

12.

Gečienė Loreta

Aukštasis

Kūno kultūra

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

13.

Gečas Valdas

Aukštasis

Technologijos

Vyresnysis technologijų mokytojas

14.

Zarambienė Lina

Aukštasis

Chemija

Vyresnioji chemijos mokytoja

15.

Juciūtė Ingrida

Aukštasis

 Socialinių mokslų  edukologija

Socialinė pedagogė metodininkė

16.

Kaleginienė Jolanta

Aukštasis

Tikyba

Vyresnioji tikybos mokytoja

17.

Kariniauskienė Virginija

Aukštasis

Dailė

Dailės mokytoja metodininkė

18.

Raudytė Daiva

Aukštasis

Biologija, gamta

Biologijos mokytoja

19.

Stalnionienė Raimonda Aukštasis Matematika Mokytoja metodininkė

20.

Laukžemienė Tatjana

Aukštasis

Rusų kalba

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

21.

Maziliauskas Robertas

Aukštasis

Istorija

Vyresnysis istorijos mokytojas

22.

Mikašauskienė Ona

Aukštasis

Anglų kalba

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

23.

Musvydienė Svetlana

Aukštasis

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

24.

Navickas Vaclovas

Aukštasis

Lietuvių kalba

Direktorius

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, I vadybinė kategorija, vadybos ekspertas

25.

Navickienė Dalia

Aukštasis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

26.

Ramonienė Asta

Aukštasis

Matematika

Matematikos mokytoja

27.

Skvirbienė Loreta

Aukštasis

Vokiečių kalba

Lietuvių kalba

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

28.

Spingienė Kristina

Aukštasis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

29.

Stankevičienė Daiva

Aukštasis

Geografija

Geografijos vyresnioji mokytoja

30.

Loreta Kuisienė Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja

31.

Šveikauskienė  Vida

Aukštasis

Anglų kalba

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja, I vadybinė kategorija, vadybos ekspertė

32.

Ubartienė Irena

Aukštasis

Muzika

Muzikos mokytoja ekspertė

33.

Vaivadienė Vilma

Aukštasis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

34.

Vasiljevas Jurijus

Aukštasis

Technologijos

Vyresnysis technologijų mokytojas

35.

Venckienė Audronė

Aukštasis

Rusų kalba, etika

Vyresnioji rusų kalbos mokytoja, vyresnioji etikos mokytoja

36.

Vytuvienė Loreta

Aukštasis

Žmogaus sauga

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Žmogaus saugos mokytoja,

I vadybinė kategorija

37.

Zongailienė Aušra

Aukštasis

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

38.

Žuklija Juozas

Aukštasis

Fizika/astronomija

Fizikos mokytojas metodininkas

39. Audrius Savickas Aukštasis Psichologija Psichologas