MOKINIŲ TARYBA

 

Eil Nr.

Mokinys

Klasė

Pareigos

1.
Darida Čepukaitė 
IIa
Mokinių tarybos pirmininkė
2.
Rugilė Barauskaitė
IIa
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja
3.
Jokūbas Kuisys
Ibg
Narys
4.
Evelina Urbonavičiūtė
IVag
Narė
5.
Emilija Abariūtė
IIbg
Narė
6.
Raminta Andrijauskaitė
Iag
Narė
7.
Emilija Petrauskaitė
IVbg
Narė
8.
Kamilė Freitakaitė
8a
Narė
9.
Arevika Ambarcumian
 IVbg
Narė
10.
Emilija Kuisytė
IIIag
Sekretorė
11.
 Jogailė Ramanauskaitė
7a
 Narė
12.
Lėja Degutytė
7a
Narė
13.
 Skaistė Girdvainytė
7b
Narė
14.
 Ernesta Andrijauskaitė
IVag
Narė

 

Mokinių tarybos koordinatorė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                        Loreta Vytuvienė