Happy

IMG 0313I-ą ir II-ą jaunųjų šaulių pakopas galima išlaikyti LŠS Tauragės 7-os rinktinės organizuojamose stovyklose, o III-ią – tik aukštesnio parengimo lygio regioninėse stovyklose. Šių metų III-ios pakopos stovykla vyko birželio 21 - 28 dienomis.
Apie 20 jaunųjų šaulių autobusu išvykome iš Tauragės į Telšius, Balsių stovyklą. Čia stovyklos instruktoriai apžiūrėjo mūsų kuprines, neleido įsinešti maisto ir kitų draudžiamų daiktų. Teko išgirsti, jog iš viso buvo surinktos šešios dėžės maisto. Tuomet įsikūrėme nameliuose po aštuonis šauliukus. Apsistojau su Liveta, o visi kiti buvo nepažįstami, bet labai greit susidraugavome. Vėliau visi buvome sukviesti į stovyklos centrą. Čia sustojome į dvieilį ir išsiskaičiavome pirmais-antrais-trečiais. Taip sužinojome, kuriame būryje būsime. Būrio vadai ir būrininkai buvo mūsų amžiaus, tad su visais užmezgėm gerus santykius.

IMG 0311Šventės metu gimnazijos direktorius padėkojo mokiniams už labai gerą mokymąsi, kultūrinę veiklą ir gimnazijos tradicijų puoselėjimą. Aštuntokams įteikti pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pažymėjimai, o dešimtokai įgijo pagrindinį išsilavinimą.
Visiems linkime turiningos vasaros!
IMG 0312Mokslo metus mokytojai užbaigė mokytojų metodine diena M. Jankaus muziejuje, kur dalyvavo edukacijoje „Odos šiurenimas”. Taip pat buvo įteiktos padėkos mokytojams už mokinių paruošimą įvairioms olimpiadoms, konkursams. Pirmą kartą gimnazijoje buvo paskelbti Metų mokytojo rinkimai, kuriuos laimėjo Giedrė Kentrienė. Sveikiname apdovanotuosius ir linkime geros vasaros!
IMG 0318Knygos gyvena mumyse, atneša mums gyvenimą, taip kaip ir tikros draugystės. Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios – jaunos ir energingos, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios jas juoktis. Knygos yra tarsi stiklas, per kurį kiekvienas galime pasižiūrėti į gyvenimą su jų džiaugsmais ir sielvartais. (Amerikiečių vaikų rašytoja Maura Roan McKeegan)
Birželio 10 d. 5a klasės mokiniai, lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Loretos Skvirbienės, sugužėjo į gimnazijos biblioteką, kur dalyvavo integruotoje lietuvių literatūros ir bibliotekos pamokoje „Vasara su knyga“. Pamokoje penktokai diskutavo apie knygas, jų įtaką žmogui bei jo gyvenimui, taip pat interpretavo žymių žmonių mintis apie knygas bei jų skaitymą. Bibliotekininkė Jovita Kubilinskienė pakvietė mokinius dalyvauti respublikiniame „Skaitymo iššūkyje 2022“, supažindino su šio nuotaikingo konkurso taisyklėmis bei pristatė geriausių ir aktyviausių skaitytojų laukiančius prizus. Bibliotekininkė taip pat patarė, kokias knygas penktokams būtų įdomu perskaityti. Jaunieji skaitytojai ne tik atidžiai klausėsi ir diskutavo, bet ir pasakojo apie savo perskaitytas knygas, skaitant patirtus įspūdžius, išgyventas emocijas, įgytą patirtį.