Aplankyk mokyklos psichologą!

(Psichologo kabinetas)


Jei nori susipažinti su psichologu, sužinoti, ką jis veikia ir kaip padeda žmonėms;

Jei jautiesi liūdnas ir nori su kažkuo pasikalbėti;

Jei dažnai pykstiesi su draugais, tėvais ir norisi pagerinti savo santykius;

Jei sunku mokytis ir dėl to pergyveni;

Jei nori geriau pažinti save, sužinoti, ką labiausiai patiktų studijuoti ateityje;

Jei turi priimti svarbų sprendimą ir Tau sunku apsispręsti;

Jei nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežinai, kaip.

Svarbu

Psichologas nėra gydytojas, jis vaistų neišrašo, dirba su

psichiškai sveikais žmonėmis.

Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už klientą.

Jei moksleivis į psichologą kreipėsi savo noru, jis pats

nusprendžia, ar psichologo pagalba jam priimtina, galima bet

kada šios pagalbos atsisakyti.

Psichologas saugos Tavo paslaptis- jis niekam neišduos, ką jam

papasakosi.

 
Priėmimo valandos:
10.00 -12.00
13.00 -15.00
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Į psichologą mokinys gali kreiptis pats, gali nukreipti mokytojas, tėvai (globėjai).

Psichologinėms konsultacijoms tėvų raštiškas sutikimas būtinas mokiniams iki 18 m.

Paslaugos nemokamos