Profesinio orientavimo konsultavimas

Esi antrokas, ketvirtokas ir „ant nosies" egzaminai? Tai pasiūlymas Tau - šiuo metu mokykloje vyksta profesinio orientavimo konsultavimas, kurio metu Tu galėsi:

  • Atlikti profesinio orientavimo testą ir individualiai aptarti jo rezultatus:
  • Sužinoti, kas svarbu priimant sprendimus;
  • Daugiau sužinoti apie dominančias specialybes;
  • Užduoti klausimus, apie tai, kas tave neramina egzaminų belaukiant.Pagėgių Algimanto Mackaus

Profesinio informavimo taškas (PIT) įsikūręs 4-ame mokyklos aukšte, bibliotekos patalpose.

PIT - tikslai:

 • organizuoti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą mokykloje;
 • padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymosi bei užimtumo srityse, planuoti ir valdyti savo karjeros plėtotę.

PIT – uždaviniai:

 • teikti informaciją mokiniams apie visas mokymo įstaigas, pagrindines profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programas;
 • skatinti mokinius, kuo objektyviau įvertinti save, savo gebėjimus, interesus ir galimybes;
 • padėti Pagėgių savivaldybės pagrindinių mokyklų mokiniams pasirenkant jų sugebėjimus atitinkantį individualų ugdymosi planą;
 • bendradarbiauti su profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, verslo įstaigomis, universitetais.

Teikiamos paslaugos:

 • Nemokama prieiga prie interneto.
 • Informacijos apie profesijas, jų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, įdarbinimo galimybės šalyje ir užsienyje.
 • Pagalba asmenims, ieškantiems ir naudojantiems profesinę informaciją.
 • Šviečiamojo darbo profesinio informavimo klausimais organizavimas.
 • Seminarų profesinio informavimo klausimais organizavimas.
 • Internetinių duomenų bazių apie profesijas pateikimas, profesijų aprašymo aplankus, kur pateikiama bendra profesijų charakteristika, reikalavimai, studijos, mokymo įstaigos; situacija darbo rinkoje, užimtumo perspektyvos, karjeros galimybės; kita naudinga informacija.

PITas teikia profesinio informavimo paslaugas:

 • mokiniams,
 • tėvams,
 • pedagogams,
 • bendruomenės nariams.

PIT lankytojams siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.

Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – koordinatorius;
 • Bibliotekininkė - materialiųjų išteklių tvarkymas, konsultacinė veikla;
 • 5-12 kl. auklėtojų, metodinių grupių pirmininkai – informacijos tvarkymas, išorinių ryšių palaikymas;
 • Socialinė pedagogė - konsultacinė veikla, informacijos sklaida;
 • Psichologas - tiriamoji ir konsultacinė veikla.

Naudingos nuorodos

  Nuoroda

 Apie svetainę

 www.aikos.smm.lt

 Atvira informavimo konsultavimo orientavimo  sistema

 www.lamabpo.lt

 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam  priėmimui organizuoti

 www.nrcg.lt

 Vertimo biuro paslaugos studentams

 www.profesijupasaulis.lt

 Gidas į profesijų pasaulį

 www.ldb.lt

 Lietuvos darbo birža

 www.darborinka.lt

 Lietuvo darbo rinkos mokymo tarnyba

 www.kurstudijuoti.lt

 Kur studijuoti

 www.studijos.lt

 Studijos.lt

 www.karjeroscentras.lt

 Karjeros centras personalo vystymo sprendimai

 www.tinklas.lt

 Tinklas.lt

 www.mokslas.lt

 Mokslas.lt

 www.cvonline.lt

 CV Online

 www.cvbankas.lt

 CV Bankas

 www.europass.lt

 europass

 www.moksleiviai.lt

 Lietuvos moksleivių sąjunga

 www.sociumas.lt

 Sociumas

 www.cv.lt

 cv.lt

 www.manager.lt

 Manager.lt

 www.nec.lt

 Nacionalinis egzaminų centras

 www.ldrmt.lt

 Lietuvo darbo rinkos mokymo tarnyba

 www.es-isidarbinimas.lt

 Įsidarbinimas Europos sajungos institucijose

 www.lygus.lt

 Moterų informacijos centras

 www.vdu.lt/jkc

 Jaunimo karjeros centras

 www.skvc.lt

 Studijų kokybės vertinimo centras

 ec.osf.lt

 Studijų užsienyje informacijos centras

 www.vjrt.lt

 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos

 www.osf.lt

 Atviros Lietuvos fondas

 www.lss.lt

 Lietuvos studentų sąjunga

 www.vmsfondas.lt

 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

 www.karjerosmokykla.europass.lt

 Tavo karjeros mokykla