PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V – 18
 
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS ABITURIENTAMS, LAIKANTIEMS BRANDOS EGZAMINUS
 
Dalykas
Mokytojo vardas, pavardė
Data
Konsultacijų skaičius
Lietuvių kalba
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
Loreta Kuisienė
Nuo 2021-05-24
iki 2021-06-04
8 val.
8 val.
6 val.
Matematika
Raimonda Stalnionienė
Virginija Bartkienė
Asta Ramonienė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-17
6 val.
6 val.
4 val.
Anglų kalba
Ona Mikašauskienė
Aušra Zongailienė
Donata Šaulytė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-18
5 val.
5 val.
5 val.
Istorija
Robertas Maziliauskas
Nijolė Mickeliūnienė
Kristina Dargužienė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-23
4 val.
4 val.
4 val.
Informacinės Technologijos
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner
Nuo 2021-05-31
iki 2021-06-10
4 val.
4 val.
Biologija
Daiva Raudytė
Nuo 2021-05-24
iki 2021-06-08
4 val.
Fizika
Juozas Žuklija
Nuo 2021-06-21
iki 2021-07-01
4 val.
Geografija
Daiva Stankevičienė
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-06-15
4 val.
Technologijos
Valdas Gečas
Nuo 2021-04-12
iki 2021-04-26
6 val.
Dailė
Virginija Kariniauskienė
Nuo 2021-03-23
Iki
1 val.
Muzika
Irena Ubartienė
Nuo 2021-03-22
Iki 2021-03-29
1 val.
Chemija
Lina Zarambienė
Nuo 2021-06-14
iki 2021-06-25
4 val.
 
Iš viso 97 val.
Konsultacijoms skirta 1804 Eur. neatskaičius mokesčių.
Konsultacijos teikiamos visiems abiturientams, pasirinkusiems laikyti VBE.
Konsultacijų laikas individualiai derinamas su konkrečiu dalyko mokytoju. Konsultacijos vyksta nuotoliniu, esant galimybei tiesioginiu būdu.
Atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vytuvienė
Tel. +37044156055