Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos

Vaiko gerovės komisija 

 1. Šveikauskienė Vida            komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Vytuvienė Loreta               pirmininkės pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Kuisienė Loreta                 komisijos sekretorė, raštinės vedėja
 4. Kaleginienė Jolanta           narė, klasių vadovų metodinio būrelio pirmininkė
 5. Juciūtė Ingrida                 narė, socialinė pedagogė
 6. Masaitytė Irena                narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 7. Savickas Audrius              narys, psichologas
 8. Drukteinytė Renata          narė, mokytojo pagalbininkė
 9. Gečas Valdas                   narys, mokytojas
 10. Bartkienė Virginija            narė, mokytoja
 11. Skvirbienė Loreta             narė, mokytoja