IMG 20201014 090348Spalio 16 dieną fizinio ugdymo pamokoje 5-6 klasių mokiniai susipažino su dar viena sporto šaka – orientaciniu sportu. Pamokos pradžioje mokiniai sužinojo, jog, norint dalyvauti orientacinio sporto varžybose, labai svarbu mokėti naudotis kompasu, pažinti topografinius ženklus. Tik tada bus galima suprasti sportinius žemėlapius ir įveikti nurodytą maršrutą.
Kad teorines žinias įtvirtintų praktiškai, vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse. Susiskirstę poromis atliko apšilimą ir bandė pagauti virvutę, kurią draugas, eidamas atbulomis, judino į šalis. Vėliau mokiniai atliko estafetę „surask vienodas korteles“: mokinių tikslas buvo per kuo trumpesnį laiką surasti savo kortelėms su topografiniais ženklais porą. Po mokytojos duoto signalo buvo galima atversti tik vieną kortelę, todėl, neradęs savo kortelės, mokinys turėjo sugrįžti atgal ir leisti savo komandos draugui bėgti. Mokiniai buvo labai operatyvūs, vieni kitiems padėjo - nurodė jų kortelės vietą. Kad mokiniai truputį atsikvėptų, turėjo atlikti atmintį ir koncentraciją lavinančią užduotį. Mokiniai 1 min žiūrėjo į lapą, kuriame pavaizduotos 6 figūros su įvairiais skaičiais, o laikui pasibaigus turėjo matytas figūras eilės tvarka pažymėti lape. Ne visiems pavyko iš pirmo karto tiksliai atkartoti figūras, todėl visi nusprendė, kad reikia kuo dažniau lavinti regimąją atmintį. Kita estafetė buvo „dėlionė“: mokiniai turėjo sudėlioti sukarpytą sportinį žemėlapį. Šią užduotį mokiniai atliko puikiai. Dar viena estafetė, kurioje dalyvavo vaikai, buvo „pasislėpusios raidės“.
 
 
Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktorius
2020 m. rugpjūčio 31  d.
Įsak. Nr. V-48
 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
   5-8, I-II gimnazijos klasės
2020/2021 m. m.                    
                                                         
5a
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
2.
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Gamta
3.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
4.
Anglų kalba
Istorija
Dailė
Technologijos
Informacinės techn.
5.
Matematika
Žmogaus sauga
Anglų kalba
Matematika
Matematika
6.
 
Tikyba / Etika
 
 
Istorija
7.
 
 
 
 
 
5b
1.
Gamta ir žmogus
Etika
Fizinis ugdymas
Technologijos
Fizinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Žmogaus sauga
Matematika
Technologijos
Anglų kalba
3.
Istorija
Anglų kalba
Informacinės techn.
Matematika
Gamta
4.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Matematika
Matematika
Dailė
 
Matematika
6.
Anglų kalba
 
Istorija
 
Muzika
7.
 
 
 
 
 
6a
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė
Matematika
Gamta
2.
Istorija
Gamta ir žmogus
Matematika
Informacinės techn.
Fizinis ugdymas
3.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Technologijos
4.
Vokiečių / Rusų kalbos
Etika
Geografija
Fizinis ugdymas
Technologijos
5.
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Lietuvių kalba
6.
Geografija
 
Istorija
Muzika
Anglų kalba
7.
 
 
 
 
 
6b
1.
Lietuvių kalba
Gamta ir žmogus
Anglų kalba
Anglų kalba
Dailė
2.
Geografija
Fizinis ugdymas
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
3.
Matematika
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
4.
Technologijos
Geografija
Fizinis ugdymas
Matematika
Gamta
5.
Technologijos
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Istorija
6.
 
 
Matematika
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
7.
 
 
Tikyba / Etika
 
 
7a
1.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Istorija
Lietuvių kalba
Rusų kalba
2.
Žmogaus sauga
Matematika
Geografija
Anglų kalba
Geografija
3.
Informacinės techn.
Etika / Tikyba
Technologijos
Biologija
Matematika
4.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Technologijos
Istorija
Muzika
5.
Rusų kalba
Dailė
Matematika
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Fizika
Lietuvių kalba
7.
 
 
 
 
 
7b
1.
Geografija
Fizinis ugdymas
Vokiečių / Rusų kalbos
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
2.
Biologija
Geografija
Istorija
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
3.
Matematika
Dailė
Tikyba / Etika
Muzika
Istorija
4.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Žmogaus sauga
5.
Lietuvių kalba
Technologijos
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
 
Technologijos
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
7.
 
 
 
Fizika
 
8a
1.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
2.
Lietuvių kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Lietuvių kalba
Chemija
Matematika
Lietuvių kalba
4.
Chemija
Informacinės techn.
Fizika
Geografija
Fizika
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Biologija
Biologija
6.
Dailė
Tikyba
Anglų kalba
Istorija
 
7.
 
Geografija
 
Muzika
 
 
8b
1.
Istorija
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
2.
Chemija
Chemija
Dailė
Fizinis ugdymas
Biologija
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Geografija
Biologija
Lietuvių kalba
Anglų kalba
4.
Tikyba
Istorija
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
6.
Matematika
Fizika
 
Fizika
Matematika
7.
 
Lietuvių kalba
 
 
Technologijos
Iag
1.
Dailė
Matematika
Lietuvių kalba
Istorija
Anglų kalba
2.
Matematika
Fizika
Lietuvių kalba
Fizika
Matematika
3.
Technologijos
Chemija
Matematika
Geografija
Vokiečių / Rusų kalbos
4.
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Anglų kalba
Chemija
Fizinis ugdymas
5.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
6.
Tikyba / Etika
Istorija
Biologija
Ekonomika
Geografija
7.
Biologija
 
Muzika
Fizinis ugdymas
 
Ibg
1.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Biologija
Lietuvių kalba
2.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
Matematika
3.
Matematika
Fizika
Dailė
Fizika
Anglų kalba
4.
Geografija
Technologijos
Tikyba / Etika
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
5.
Biologija
Muzika
Lietuvių kalba
Chemija
Ekonomika
6.
Istorija
Anglų kalba
Matematika
Matematika
Fizinis ugdymas
7.
 
Chemija
Anglų kalba
Istorija
 
IIag
1.
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Geografija
Fizinis ugdymas
Chemija
2.
Informacinės techn.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
3.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Informacinės techn.
4.
Matematika
Muzika
Chemija
Biologija
Pilietiškumo pagr.
5.
Fizika
Etika / Tikyba
Fizika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
6.
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė
Lietuvių kalba
Technologijos
7.
 
 
Pilietiškumo pagr.
Vokiečių / Rusų kalbos
 

 


PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 48

                                                                                                          

 
III g klasės
IVg klasės
 
 
PIRMADIENIS
 
1
Matematika AB
Biologija B, Fizika B, Technologijos A
2
Matematika AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Fizika A, Chemija A, Biologija B
Anglų kalba (visi lygiai)
4
Lietuvių kalba A
Istorija AB
5
Istorija AB
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. B (bern.)
6
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. (bern.)
Lietuvių k. AB
7
Technologijos A, Pasipriešinimo istorija
Lietuvių k. AB
8
Technologijos A
Politologija, Ekonomika, Ugdymas karjerai
 
 
ANTRADIENIS
 
1
Biologija A, Technologijos B,
Fizika A, Chemija AB, Fizinins ugd. (merg), Muzika B
2
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija,
Muzika B, Braižyba
Lietuvių k. A (V. Vaivadienė),
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija
3
Ekonomika, Technologijos B, Muzika B
Matematika AB
4
Fizika A, Chemija AB
Matematika AB
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Geografija AB, Informacinės technologijos P/L
6
Lietuvių kalba AB
Muzika B
7
Etika / Tikyba
Fizinis ugd. A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Ugdymas karjerai
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB,
 
 
TREČIADIENIS
 
1
Etika B, Tikyba B
Matematika AB
2
Fizika A, Chemija AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Geografija AB, Fizika A, Judėjimo džiaugsmas
Lietuvių kalba AB
4
Istorija A
Biologija A, Lietuvių k. A (L. Skvirbienė)
5
Biologija A, Fizinis ugdymas B (bern.)
Istorija A, Technologijos B
6
Lietuvių kalba AB
Fizika B, Technologijos B,
Judėjimo džiaugsmas
7
Matematika AB
Geografija AB, Biologija B, Fizinis ugdymas A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Technologijos A, Dailė AB, Psichologija
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Fizinis ugdymas A, Dailė AB, Psichologija
 
 
KETVIRTADIENIS
 
1
Geografija AB, Fizinis ugdymas A
Fizika A, Chemija AB,
2
Istorija AB
Lietuvių kalba AB
3
Informacinės technologijos B
Chemija A, Fizinis ugdymas A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Fizika A, Ugdymas karjerai
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Istorija AB,
6
Geografija A, Matematika A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
Biologija A, Braižyba,
7
Biologija B, Fizinis ugdymas A
Technologijos A, Politologija
8
Vokiečių kalba (trečiakalbiai),
Technologijos A,  Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Ugdymas karjerai
 
 
PENKTADIENIS
 
1
Matematika A, Fizinis ugdymas A
Anglų kalba (visi lygiai)
2
Lietuvių kalba AB
Informacinės technologijos B,
Fizinis ugdymas B (bern.)
3
Lietuvių kalba AB
Biologija A, Judėjimo džiaugsmas
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Matematika A
5
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Fotografija, Informacinės technologijos P/L
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Geografija AB, Fotografija
6
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Biologija A, Fizinis ugdymas A, Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
7
Fizinis ugdymas (merg.)
 
121536324 1751938548305939 451154633934996970 nSpalio 7-12 d. penktos klasės mokiniai, lydimi auklėtojų Jolantos Kaleginienės ir Nijolės Mickeliūnienės, lankėsi gimnazijos bibliotekoje. Penktokėliai apžiūrėjo abi skaityklas (tyliąją ir kompiuterinę), knygų fondą. Susipažino su vaikų literatūros skyriumi, Metų knygos rinkimų akcija, tarptautiniu knygų skirtukų mainų projektu.
Mokiniai skaitė ir vaidino sutrumpintą Kristin Fontchiaro teatrinį variantą „Erlas ir jo mama“. Šis nuotaikingas ir linksmas pasakojimas sukėlė daug juoko.
Spalis - Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo. Šio mėnesio devizas „Skaitykime. Mėgaukimės. Turtėkime“. Šiuo devizu ir baigėme popietę. Pirmasis susitikimas bibliotekoje buvo linksmas. Tradiciškai visi mokiniai už teisingus atsakymus apie biblioteką buvo apdovanoti knygų skirtukais, o drąsiausi ir saldainiais. Išeidami penktokai pažadėjo būti aktyvūs bibliotekos skaitytojai ir lankytojais.
Bibliotekos vedėja Jovita Kubilinskienė

Jaunųjų kino kūrėjų edukacinė-kultūrinė veikla „Aš jaučiu ir pasakoju“ iš kultūrinių edukacijų programos ,,Prisimatuok kultūros marškinius“

Dalinį finansavimą skyrė Pagėgių savivaldybės administracija ir Kultūros taryba

Šiame projekte jaunimui atveriama kino, kaip saviraiškos ir meno terapijos galimybė. Visame pasaulyje aiški tendencija: auditorijos nuovargis šabloninei holivudinei produkcijai. Žiūrovai ilgisi autentiška patirtimi paremtų, unikalių istorijų. Tai yra niša: tam yra daug alternatyvaus kino festivalių ir platformų. Jaunimas domisi kinu, turi norą kurti kiną apie jiems rūpimus dalykus, tik tam stinga postūmio ir kino amato bei jo proceso pagrindų. Jiems reikalingas praktinis kino proceso pažinimas, išbandymas su profesionaliu mentoriumi.